Yglos - Yglos ežero žuvų ištekliai

Yglos ežero žuvų ištekliai

Žuvys

Yglos yra Marijampolės sav. – 18 km į Rytus nuo Marijampolės miesto ir apie 20 km Pietvakarių kryptimi nuo Prienų. Ežeras yra vos 1 km į šiaurę nuo A 16 kelio (Vilnius – Prienai – Marijampolė). Šalia ežero įsikūrusi Igliaukos gyvenvietė. Mažiau nei už 1 km į rytus nuo ežero prasideda Palių durpynas.

Ežeras pratakus, į jį įteka keli nedideli bevardžiai upeliai ežero šiaurinėje dalyje, o išteka Yglės upelis, kuris už – 2,6 km įsilieja į Šlavantos upelį (Nemuno baseinas). Ežero ištekėjime įrengtas hidroįtvaras reguliuojantis vandens lygį ežere. Dabartiniu metu, įtvaro pagalba vandens lygis ežere neženkliai pakeltas (- 15 – 20 cm), o ežero plotas padidėjęs – 5 ha. Valstybiniame Lietuvos vandens telkinių kadastre nurodomas ežero plotas – 19,2 ha, tačiau dabar jis siekia – 23,8 ha, vandens tūris 858670 m³.

Iš Vakarinės jo dalies ežerą supa Igliaukos gyvenvietė, šiaurinėje ir šiaurės rytinėje dalyje – dirbami laukai. Ežero pakrantė apaugusi juodalksniais ir krūmais, pakrantėje suformuota apsauginė sodintų medžių juosta. Rytinėje Yglos ežero dalyje įrengtos poilsiavietės, maudykla, lieptas. Suformuotas rekreacinės paskirties parkas su gruntuotais takais ir įrenga infrastruktūra (pavėsinėmis, suoliukais, laužavietėmis ir kt.).

Ežeras priskiriamas daugiamaisčiams eutrofiniams ežerams. Dėl pasitaikančios paviršinių vandenų prietakos ir taršos, jame gausu laivų organinių medžiagų, o vandens kokybė žemesnė nei vidutinė. Vasaros metu vandens telkinys “žydi”, ankstesniais metais buvo stebimi ir vandens kokybės normas maudymuisi neatitinkantys parametrai.

Yglos ežere vykdoma mėgėjiška žūklė, leidimus galima įsigyti Marijampolės MŽD ir ALIS sistemoje.

Vandens telkinio naudotojo užsakymu, Yglos ežere, ichtiologiniai tyrimai atlikti 2014 metų rugsėjo 22 – 23 dienomis (duomenų apie ankstesnius ichtiologinius tyrimus nėra). Tyrimai vykdyti įvairiaakiais (14 – 90 mm akytumo) statomaisiais tinklaičiais. Šių ichtiologinių tyrimų pagrindu, remiantis žuvų išteklių tyrimo metodika, atlikta Yglos ežero ichtiologinė ekspertizė.

Visos tyrimų metu sugautos žuvys suskirstytos pagal rūšis, bei ilgio grupėmis. Kiekvienoje ilgio grupėje išmatuota ir pasverta ne mažiau nei 10 žuvų. Tose ilgio grupėse, kuriose žuvų buvo sugauta mažiau nei 10 vnt., matuoti ir sverti visi individai.

Tyrimo metu Yglos ežere sugautos 6-ios žuvų rūšys: lydeka (Esox lucius), karšis (Abramis brama), kuoja (Rutilus rutilus), lynas (Tinca tinca), ešerys (Perca fluviatilis) ir pūgžlys (Gymnocephalus cernua). Remiantis žvejų mėgėjų teigimu ežere taip pat gyvena, tačiau tyrimų metu sugauta nebuvo: paprastosios aukšlės (Albumus albumus), starkiai (Zander lucioperca), karpiai (Cyprinus carpio) ir sidabriniai karosai (Carrasius auratus gibelio).

Ežere pagal gausumą dominuoja kuojos, jos sudaro didžiąją dalį, 54.8 % visos bendrijos. Plėšriųjų žuvų santykinis gausumas mažas: lydekos sudaro 0,8 %, ir nors ešerių santykinis gausumas bendrijoje siekia 21,8 % jų tarpe vyrauja smulkios žuvys (vid. dydis 67 g), kurios nėra tipingos ichtiofagės, jų mityboje vyrauja bestuburiai organizmai. Tad tokio dydžio ešeriai dar nelaikytini tikrais plėšrūnais.

Pagal biomasę ežere taip pat dominuoja kuojos sudarančios kone pusę (49,3 %) žuvų bendrijos biomasės. Perpus mažesnė yra karšių santykinė biomasė (22,3 %). Plėšriųjų žuvų santykinė biomasė yra nedidelė: lydeka ir ešerys atitinkamai sudaro 4,9 ir 17,8 %.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad šiuo metu žuvų gausumo ir biomasės rodikliai Yglos ežere yra maži. Vyrauja smulkios ir menkavertės žuvų rūšys. Ežere pagal gausumą ir biomasę vyrauja kuojos, o plėšriųjų žuvų gausumas mažas.

Yglos ežere augančių karšių augimas sulėtėjęs dėl konkurencijos su menkavertėmis žuvų rūšimis (kuojomis, pūgžliais), todėl rekomenduojama ežerą įžuvinti lydekomis, tokiu natūraliu būdu sumažinant menkaverčių žuvų kiekį.

Tačiau reikia pastebėti, kad sutvarkyta ežero infrastruktūra ir prižiūrėtos pakrantės palieka gerą įspūdį apie ežero šeimininkus. Ežeras yra palankioje regione geografinėje vietoje, netoli nuo didesnių miestų (Marijampolės, Prienų) todėl, esant gausesnėms žuvų populiacijoms, ežeras galėtų tapti patrauklia mėgėjiškos žūklės vieta.

Parengta pagal mokslinių tyrimų ataskaitą “Yglos ežero ichtiologinė ekspertizė”

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*