16 1 - Vardinės blizgės

Vardinės blizgės

Žvejybai

Vienos blizgės pritaikytos gaudyti žuvis specifinėmis sąlygoms, o jų modifikacijos dažniausiai naudojamos vienos rūšies žu­vims gaudyti. Joms, kaip ir vardiniams gin­klams, puikiai tinka vardinės blizgės pava­dinimas. Pirmoji tokių masalų grupė – dvigubos vartiklės, kurios susideda iš dviejų tokių pat blizgių, iš kurių viena įgaubtąja pu­se uždėta ant kitos blizgės išgaubtosios pu­sės. Blizgės sujungiamos nemažo skersmens žiedeliais. Šitaip sumontuojama dukart sun­kesnė reikiamo modelio blizgė. Tokie sunkias­voriai masalai konstruojami daugiausia šamų žūklei, kai būtina blizgę net ir stiprokoje sro­vėje vesti palei pat dugną.

Gausiausia specializuotų blizgių grupė sukurta salačių žūklei. Masalai salačiams gau­dyti turi būti pakankamai sunkūs, kad juos pavyktų toli (iki 100 m) užmesti, bet to ma­ža – šios blizgės turi plaukti viršutiniame van­dens sluoksnyje, kur medžioja didžiulę aukš­lę primenantis plėšrūnas. Visais laikais geriausia blizgė salačiams gaudyti laikomas tribriaunis, kuris aprašytas praėjusio amžiaus pradžioje. Tribriaunis išpjaunamas iš trikam­pio metalo strypo (masalo ilgis nuo 5 iki 9 cm), galai nusklembiami apvaliai, juose iš­gręžiamos skylutės. Tribriaunis laikomas Vol­gos spiningautojų išradimu, bet puikiai tin­ka žūklei mūsų vandenyse. Volgos ir Dnepro spiningautojai tribriaunio kabliukus dažnai dabina juodomis arba baltomis plunksnomis. Prie masalų salačiams gaudy­ti priskiriamos daugelis stintelės formą tu­rinčių blizgių. Originaliausia iš jų – „Mepss” firmos (Prancūzija) gaminama vartiklė „Syclops”. Ji labai primena Neries spiningautojų sukurtą blizgę, pramintą „Studentiška”. Naujoviškos konstrukcijos blizgės salačiams medžioti sukurtos Čekijoje – tai sraigto tipo masalai, kurių korpusuose išlietos išpjovos, priverčiančios masalą stipriai suktis.

syclops - Vardinės blizgės

Nerasime spiningautojo, kuris nesvajotų sugauti tauriąją žuvį – lašišą arba šlakį. Tad nenuostabu, kad šių žuvų žūklei sukurta specifinė blizgė, kurią europiečiai vadina bendriniu „Karlinkos” vardu. Spiningo klasikai tvirtina, kad tauriųjų žu­vų žūklės masalai privalo būti variniai. Šių eilučių autorius ne kartą įsitikino tokio teiginio pagrįstumu. Varinės vartiklės turi magišką galią, tačiau dabar žvejojama įvairių spalvų „Karlinkomis” – nuo sidabrinės iki pajuosvintos. Klasikinė „Karlinka” – šaukšto formos blizgė, kuri sukniedyta iš dviejų puselių – žal­varinės ir varinės. Būtent sukniedyta, o ne sulituota. „Karlinkų” ilgis – nuo 4 iki 7 cm, svoris – nuo 12 iki 30 g. Ši blizgė – agresyvaus žaismo masalas, ir ne tik vartosi nuo šono ant šono, bet ir sukasi, jei pakliūva į stipresnį srovės srautą. Sukurta daug „Karlinkos” modifikacijų, tačiau svarbiausi parametrai nekin­ta – blizgė yra trumpa ir plati.

Atskira pakopa specializuotų blizgių klasifikacijoje skirta ma­salams, pritaikytiems Dunojaus taimenių – garsiųjų „hlavatkų” žūklei. Dunojaus ir Sanos upių pakrančių žvejai šią blizgę vadina „Klamka”. Pagal formą „hlavatkų” kileris šiek tiek primena sklendę, kuria užšaunamos durys. „Klamkos” riečiamos iš varinės arba žalvarinės skardos (ne storesnės kaip 1,2 mm) taip, kad masalas įgautų latako pavidalą. Prie­kinė „Klamkos” dalis platesnė ir įgaubta iš viršaus. Skylutė valui tvirtinti išgręžiama ne per korpuso vidurį, o pakraštyje. „Klam­kos” uodega primena įgaubtą žuvelės uo­degą. Ši blizgė pritaikyta žvejoti stiprioje srovėje, rėvose, kur dažniausiai gylis ne­siekia 1,5 m. Ši blizgė šiek tiek primena se­nosios kartos spiningautojo iš Vilniaus Juo­zo Buivydo šlakinę, kuri taip pat buvo panaši į žuvelę, tik jos korpusas per ašį bu­vo sulenktas maždaug 45 laipsnių kampu, o uodegėlė palenk­ta žemyn nuo išgaubtosios blizgės pusės. Abiejų masalų ilgis apytikriai panašus – 12-15 cm. Tiek „Klamka”, tiek šlakinė įspū­dingai nardo srovėje.

1303748660picture104 - Vardinės blizgės
Šios “klamkos” skirtos Dunojaus taimeniams vilioti. Jos nukaldintos apie 1970 m.

V. Armalis

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*