Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Miško upokšnis - Upokšnis. Tyla ir seklus vanduo

Upokšnis. Tyla ir seklus vanduo

Žvejo dienos

Prie upokšnio, kuris dažniausiai teka slėniu, atokiau nuo žmogaus akių, spiningininką pasitinka tyla. Tai lyg kitas pasaulis, gyvenantis taip pat, kaip ir prieš tūkstantį metų, kai dar nebuvo ne tik kompiuterių, bet ir garo mašinų. Kiekvienas pa­šalinis garsas čia gyvenančių gyvūnų ausiai yra įtartinas. Pa­bandykite ant upokšnio kranto pašokinėti abiem kojom – tik­rai žuvys nekibs ne tik tą dieną, bet ir kitą. Todėl upelio krantu reikia sėlinti tyliai kaip panterai. Antra, būtina pernelyg nepri­siartinti prie perspektyvių žuvų slėptuvių – sietuvėlių ties vin­giais, duburiukų vagos viduryje, tykios srovės ruožų už išvar­tų. Upelyje vanduo seklus ir dažniausiai labai skaidrus. Visos upeliuose gyvenančios žuvys akylai stebi, kas dedasi ant van­dens paviršiaus ir pakrantėse. Dalis patyrusių spiningininkų upeliuose žvejoja eidami prieš srovę, tačiau tada teks žvejoti vienu masalu – sukre. Todėl geriau iš toliau užmesti masalą ir nepakliūti žuvims į regėjimo zoną. Norint tai padaryti, reikia pasirinkti tinkamą įrankį.

Žūklė upelių arealuose – specifinė, nes spiningininkas turi veikti ribotoje erdvėje. Kliudo medžių ir krūmų šakos, o juk daugiau kaip 50 proc. žūklės sėkmės priklauso nuo tikslaus me­timo. Žvejoti upelyje naudojami vienarankiai spiningo meške­rykočiai su atviro arba uždaro tipo neinercinėmis ritėmis.

Įrankių stokos parduotuvėse dabar nėra, tad galima preci­ziškai išsirinkti įrankį. Kiekvienas meškerykotis ženklinamas informacija, nusakančia jo savybes ir klasę. Tai – pavadinimas, kodas, ilgis, užmetamų masalų svorio diapazonas, akcija, valo žiedų tipas. Svarbiausios spiningo meškerykočių savybes nu­sakančios charakteristikos yra dvi. Viena jų – „Pover”, arba ko­to tvirtumas, kuris iš esmės parodo, kokius masalus užmesti ir kokias žuvis žvejoti skirtas konkretus įrankis. Tvirtumas nuro­domas santrumpomis: UL (Ultra Light) – lengviesiems masa­lams, L (Light) – lengviems masalams, ML (Medium Light) – vidutiniams masalams, M (Medium) – apysunkiams masalams, MH (Medium Heavy) – sunkokiems masalams, H (Heavy) – sunkiems masalams, XH (Extra Heavy) – labai sunkiems masa­lams. Antroji spiningo meškerykočių charakteristika yra vadi­namoji „akcija”, arba kitaip – sulenkto meškerykočio gebėjimas atsitiesti. Paprastai išskiriami keturi tipai: Ex-Fast – labai greitai atsitiesiantis, Fast – greitai atsitiesiantis, Moderate – vidutiniš­kai atsitiesiantis ir Slow – lėtai atsitiesiantis.

Upokšnis – „Ultra Light” klasės spiningo veiksmo vieta. Su­prantama, jog meškerykočio ilgis – tiesiogiai proporcingas upe­lio vagą gožiančių medžių aukščiui. Dažniausiai erdvė po lapi­ja ribota, ir čia neužsimosi ilgu meškerykočiu. Tad žvejoti upelyje naudojami 1,65-2,10 m ilgio spiningo meškerykočiai su trum­pomis rankenomis. Labai svarbu, kad įrankis būtų tinkamai iš­balansuotas.

V. Armalis

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Solve : *
10 × 5 =


Įrašai kategorijoje

X
Eiti į Viršų