Spiningo kotas - Upokšnis. Spiningo balansavimas

Upokšnis. Spiningo balansavimas

Žvejo dienos/Žvejybai

Kaimuose vandeniui iš šulinio semti naudojamos svirtys. Su šiuo įtaisu net vaikas lengvai gali iš šulinio iškelti sklidiną kibirą. Svirties trumpasis galas pasunkintas svarmenimis, ku­rie sulygina abiejų jos dalių svorį. Pagal svirties veikimo būdą balansuojamas ir spiningas. Meškerykočio strypo su žiedeliais svoris turi būti lygus rankenos su pritvirtinta rite svoriui. Tai patikrinama paprastai: spiningas dedamas ant kėdės atlošo taip, kad į atramą, atstojančią svirties ašį, remtųsi ta vieta, kur prasi­deda rankena. Tinkamai išbalansuotas spiningas ant kėdės at­lošo pakibs horizontaliai, nes viena jo dalis negalės nusverti kitos. Žinoma, tai padaryti nėra paprasta. Nors kataloguose vi­sada nurodomas meškerykočių ir ričių svoris, tačiau šios cha­rakteristikos neduoda jokios naudos, kadangi atskirai nenuro­domas meškerykočio strypo ir rankenos svoris. Todėl praktiškiausia atlikti aprašytąjį eksperimentą. Kad lengviau ga­lima būtų išbalansuoti įrankį, aukštos klasės spiningo meške­rykočių rankenose įmontuojamas svarelių rinkinys. Jis suside­da iš apskritų metalinių plokštelių. Nusukus rankenos gale esantį antgalį, plokštelių skaičių galima padidinti arba suma­žinti, o rankenos svoris padidės arba sumažės. Vienintelė „Browning” firma pradėjo gaminti rites, kurių svoris suderintas su konkrečių meškerykočių charakteristikomis. Perkant spiningą, iškart galima įsigyti ritę, kuri subalansuos įrankį.

Tinkamai žūklei paruoštas spiningas – kaip šautuvas su tiks­liai nustatytu taikikliu. Juo galima labai tiksliai užmesti pačius lengviausius masalus. Antra, net ir po pusdienio aktyvaus spiningavimo nepavargsta ranka.

V. Armalis

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Solve : *
24 × 16 =