Turistinės fotografijos specifinėmis sąlygomis

Turistinės fotografijos specifinėmis sąlygomis

J. Vaitkus, V. Januskis

Kelionėse slidėmis būtina fotoaparatą saugoti nuo šalčio. Sukietėjus gumotai užrakto užuolaidėlių me­džiagai ir užstingus mechanizmo tepalui, pailgėja iš­laikymai arba visai nustoja dirbti užraktas. Fotoapa­ratą laikyti po drabužiais, geriausiai kur nors šoni­nėje kišenėje, o ne ant diržiuko ties krūtine; judant nemalonūs jo nors ir menki smūgiai į paširdžius.

Žiemą labai daug šviesos. Balta žemė, šviesus dan­gus. Susilpnėja ar išnyksta perspektyva. Fotografuo­ti reikia tais atvejais, kai baltoje plokštumoje gerai komponuojasi kokie tamsūs objektai, šešėliai. Balta fotografijoje ir liks balta. Gerai apšviesto sniego ne­galima daryti pilku. Perspektyvos nebuvimo įspūdis gal dar sustiprės. Tokia žiemos fotografijų specifika ir žavesys.

Vandens turizme viską tenka saugoti nuo drėg­mės, pirmai progai pasitaikius, džiovinti. Aparatūrą laikyti saugesnėje vietoje, polietileninia­me maišelyje. Jei sušlapo, kuo greičiau atidaryti ir išdžiovinti, nes ji užrūdys.

Fotografuojant vandens plotus, reikia žinoti, kad jie atspindi labai daug šviesos. Ryte, vakare ant van­dens gražūs saulės atspindžiai, rūkai. Tais atvejais ekspoziciją reikia perpus ar net keturis kartus su­mažinti.

Ne viską fotografuoti iš baidarės. Dažnai trukdo baidarės „nosis”. Reikia išmokti saugiai atsistoti bai­darėje ir padaryti reikiamą kadrą, įdomesnėse vieto­se pravartu išlipti ant kranto ir fotografuoti ar fil­muoti iš kiek įmanoma aukštesnio taško. Žodžiu, ieškoti įvairumo. Filmuojant aštresnius momentus, iš anksto surežisuoti, kad baidarės viena paskui kitą praeitų kliūtį. Galima nufilmuoti dvigubai didesniu greičiu,— projektuojant viskas bus sulėtinta.

Galų gale, ne viskas turi prasidėti ir baigtis vande­niu: būtina pasižvalgyti ir plačiau.

Trackbacks and pingbacks

No trackback or pingback available for this article.

Leave a reply

Solve : *
19 × 1 =