Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Tag archive

žuvys

Minagai

Žuvys
Lampetra fluviatilis - Minagai

Prieš pradedant skaityti šį straipsnį, norėtumėm atkreipti Jūsų dėmesį į tai, jog jis parašytas 1935 m. todėl ir pavadinimas “Minagai” šiomis dienomis nebenaudojamas. Tai kelios rūšys žuvų, gyvenančių mūsų vandenyse, kurios vadinamos negėmis. Nors informacija senoka ir kiek netiksli, kas liečia klasifikavimą, tačiau tai kol kas išsamiausias šių žuvų aprašymas iki šiol patekęs į mūsų…

Skaityti...

Laikas ir vieta lydekų žvejyboje

Patarimai žvejui
spectacularnwt greatnorthernpike 2000x1200 - Laikas ir vieta lydekų žvejyboje

Lydeka – pakankamai dažnas laimikis, bet kartu tai – ypa­tinga žuvis. Ir jos vardą gaubia daug paslapčių, o pati didžiau­sia – gebėti tiksliai atsakyti į klausimus: kodėl, kaip ir kada ji kimba? Daugelis patyrusių spiningininkų žino, kad visai nebūtina penktą valandą ryto išplaukti į žūklavietę. Lydekos suaktyvėja ir masalus pradeda atakuoti maždaug dešimtą valandą ryto,…

Skaityti...

Tyrimų išvada – Lietuvos ežeruose daugėja žuvų

Žuvys
fc3315944b526f74168ad24cdf9c1e40711981a2 - Tyrimų išvada – Lietuvos ežeruose daugėja žuvų

Per pastaruosius penkerius metus, Gamtos tyrimų centro atliktų tyrimų duomenimis, Lietuvos ežeruose gerokai padaugėjo žuvų ir pagerėjo jų būklė. Tai lėmė sugriežtinta atsakomybė už žvejybos taisyklių pažeidimus, itin sustiprinta aplinkosauginė kontrolė ir verslinės žvejybos vidaus vandenyse (išskyrus specializuotą) uždraudimas. Gamtos tyrimų centro mokslininkai 2011-2015 m. ištyrė žuvų bendrijas 284 šalies ežeruose ir 54 tvenkiniuose. Apibendrinę…

Skaityti...

Žuvų išteklių gausinimu bus pasirūpinta pavasarį

Naujienos
0.706093001452502452 - Žuvų išteklių gausinimu bus pasirūpinta pavasarį

Užtikrinant efektyvų Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų, skirtų žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti, naudojimą ir vykdant aplinkos ministro įsakymą „Dėl žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose darbų organizavimo ir kontrolės“ Aplinkos apsaugos agentūra įvykdė tarptautinį viešąjį konkursą žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose paslaugoms įsigyti. Viešųjų pirkimų konkurso laimėtojas iki 2016 m. lapkričio 30 d. įsipareigojo Rytų…

Skaityti...

Kartuolė

Žuvys
3601237236 2782320270 o - Kartuolė

Kartuolė (Rhodeus sericeus) — karpinių šeimos žuvis. Europoje, — gyvena tik viena gentis, o vienintelė jos atstovė — paprastoji kar­tuolė. Ji panaši į nedidelį karosėlį. Ski­riasi nuo kitų karpinių žuvų tuo, kad ana­linis pelekas prasideda dar prieš nugari­nio pabaigą. Kartuolės — trumpo gyveni­mo ciklo žuvys. Jų amžiaus riba — 5, labai retai 6 metai, lytiškai subręsta…

Skaityti...

Mėnesio žuvys – spalis

Žuvys
vejyba spalį - Mėnesio žuvys - spalis

Šaltais rytais pievose kai kada po ko­jomis jau gurgžda gruodukas ir balta šarma kitąkart nedingsta lig vėlyvų pus­ryčių. Prieš daug metų tokią saulėtą, bet vėsią spalio dieną su bičiuliu nulė­kėm prie gražiosios Asvejos. Didelių vilčių tądien į žūklę nedėjome. Vylėmės gražiai praleisti dieną gražiausiais raštais išaustoje rudens gamtoje. Ir vis dėlto laimikiai prašoko visas viltis.…

Skaityti...

Mėnesio žuvys. Rugsėjis

Žuvys
vejyba rugsėjy - Mėnesio žuvys. Rugsėjis

Dosnia ranka gamta dalina žmonėms savo gėrybes. Nešykšti gerų laimikių rugsėjo dienos meškeriotojui ir mūsų ežerai, upės. Gerai kimbančių žuvų sąrašas ne trumpesnis kaip ir rugpjūtį. Ešerys. Gerai kimba visą mėnesį. Ežeruose didesnių ešerių ieškoma tolėliau nuo kranto, prie sėklių ir duburių, ypač tose vietose, kur dugnas akmenuotas, maždaug keturių-šešių metru gylyje, o upėse —…

Skaityti...

Žuvys gydo

Žuvys
Do Fish Feel Pain 2yf6h6xwqt33p8i2hov9xc - Žuvys gydo

Jau seniausiuose rašytiniuose medici­nos šaltiniuose randama žinių apie žuvis kaip apie svarbias gydymo priemones. Nuo seniausių laikų korėjiečių ir kinų medicina naudojo žuvis gydyti nuo kirmi­nų ir hipertonines ligas. Ligoniams būda­vo skiriami įvairūs ekstraktai iš nuodin­gųjų žuvų kūno. Ta prasme ypač vertingi buvo japoniniai jūrų sterkai ir atlantiniai puferiai. Senovės graikų ir romėnų gydy­tojai tvirtino, kad…

Skaityti...

Kuoja

Patarimai žvejui
Rutiluis rutilus - Kuoja

Nors kuojos — bene dažniausiai sugaunamos mūsų žuvys, bet apie jas pakalbė­ti, vis dėlto, verta. Dauguma meškeriotojų savo žvejišką kelią pradėjo būtent nuo kuojų, tačiau — paradoksas — šiek tiek įgudę, kuojų pradėjo nebevertinti, ir paklausti: „Kaip kibo?”, dažniausiai atsa­ko: „Et, vien tik kuojos…” Taip jos daž­niausiai ir lieka, daugelio akimis žiūrint, dėmesio nevertomis pradedančiųjų…

Skaityti...

Nuo ikrelio iki plėšrūnės

Žuvys
Exoc Lucius - Nuo ikrelio iki plėšrūnės

Lydekos — vienos iš vertingiausių žu­vų, gyvenančių mūsų vandenyse. Ir kaip maisto produktas, ir kaip biomelioratoriai, nes ten, kur nėra šių plėšrūnių, smarkiai padaugėja menkaverčių žuvų (pūgžlių, dyglių, saulažuvių). Lydekų gausumas labai priklauso nuo neršto ekologinių sąlygų. Šios žuvys su­bręsta būdamos 2 – 4 metų. Vieno kilogramo svorio patelės vislumas — nuo 15 iki 45 tūkstančių ikrelių.…

Skaityti...

Kaip kvėpuoja žuvys

Žuvys
iaunos - Kaip kvėpuoja žuvys

Svarbiausias organas, tiekiantis žu­vims deguonį — žiaunos, kuriose yra daugybė kraujo indų. Papildomi kvėpa­vimo organai — tai purkštuvai (juos galvoje prieš akis turi rykliai rajos), labirintas (oro ertmė su kraujo indais), plaukiojimo pūslė, žarnynas. Žuvims augant, vystantis, jų kvėpa­vimo aparatas keičiasi. Daugumos žuvų lervutės ir ankstyvų stadijų mailius sa­vo trynio maišeliuose, krūtinės pele­kuose, galvoje, žiaunų…

Skaityti...

Kuo minta Elektrėnų marių žuvys

Žuvys
pb 110211 fish oyxgen 01 noon - Kuo minta Elektrėnų marių žuvys

Elektrėnų marių ežerinę dalį, kurioje užtvindyti Anykštos, Puikino ir Jagudžio ežerai ir dalis Strėvos upės, vei­kia aušinamieji VRE vandenys. Upinė dalis Pastrėvio zonoje išlaikė natūralią vandens temperatūrą. Aušinimo vandenys, pratekėję pro elektrinės agregatus, yra vidutiniškai 8 °C šiltesni negu ne­apšildomoje upinėje dalyje. Šiltas vanduo veikia ne tik vandens temperatūros ir dujų režimą, bet ir gruntą, čia…

Skaityti...

Mazgeliai atminčiai

Patarimai žvejui
iemos žvejyba - Mazgeliai atminčiai

Viduržiemi, kai žuvys apsnūdusios, nes trūksta deguonies, jos maisto ieško labai nenoriai, tarsi per prievartą. Vis dėlto jeigu jau išsirengėme žvejoti, reikia gaudvti pačiomis mažiausiomis avižėlėmis ir blizgutėmis. Jeigu žuvys ir nuo jų nu­sisuka — geriau nebešalti ir eiti namo. Nebepadės nei vidurdienis, nei pavaka­rys. Kad ir kaip saugotume kabliukus, avi­žėles, bet rūdys dažnai juos…

Skaityti...

Rytoj jau galima žvejoti vėgėles

Naujienos
Lota lota - Rytoj jau galima žvejoti vėgėles

Nuo sausio 16 d. jau galima gaudyti vėgėles. Šios žuvys jau išneršė ir iš nerštaviečių grįžo į joms įprastas buveines. Siekiant apsaugoti vėgėlių išteklius nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d. draudžiama šių žuvų žvejyba visuose vandens telkiniuose. Taip pat šiuo laikotarpiu draudžiama žvejoti nakties metu pagrindinėse vėgėlių nerštavietėse – Nemuno upėje nuo Gėgės…

Skaityti...

Mėnesio žuvys – gruodis

Žuvys
vejyba gruodžio mėnesį - Mėnesio žuvys - gruodis

Kai metai normalūs, atseit kai žvaigž­dėtomis paskutiniojo metų mėnesio nak­timis spusteli šaltukas, žvejys mėgėjas, linksmai kaukšėdamas lygiu leduku, traukia į pirmąją poledinę žūklę. Šios pirmosios žiemos žūklės visi nekantriai laukia, nes įgrysta priverstinės „atostogos”, į kurias, kad ir labai nenoromis, bet reikia išeiti rudens pabaigtuvių ir žiemos sutiktuvių savaitėmis. Pagaliau senas patyrimas mo­ko, kad pirmosios…

Skaityti...

Eiti į Viršų