Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Tag archive

vilkų medžioklė

2017 – 2018 m. sezonu vilkų medžioklė nutraukta

Naujienos
British columbia wolf 1 - 2017 - 2018 m. sezonu vilkų medžioklė nutraukta

Aplinkos ministro įsakymu jau nutraukta vilkų medžioklė 2017-2018 m. sezonu, kadangi išnaudotas visas šiam sezonui nustatytas jų sumedžiojimo limitas (60 vilkų). Praėjusį savaitgalį, vasario 3 ir 4 d., buvo sumedžioti du paskutiniai iš šio skaičiaus vilkai. Nors mūsų šalyje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, vilkas priskirtinas saugomoms rūšims, dėl didelės šių žvėrių padaromos žalos Lietuvai…

Skaityti...

60 vilkų, bus leista sumedžioti artėjančio medžioklės sezono metu

Medžiotojo dienos/Naujienos
b8405134 33da 11e5  947807c - 60 vilkų, bus leista sumedžioti artėjančio medžioklės sezono metu

Per 2016-2017 m. medžioklės sezoną, kuris prasidės spalio 15 d., leidžiama sumedžioti 60 vilkų. Toks aplinkos ministro Kęstučio Trečioko patvirtintas skaičius nustatytas, atsižvelgus į vilkų apskaitos duomenis, mokslininkų rekomendacijas, suinteresuotų organizacijų ir institucijų nuomones. Nors mūsų šalyje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, vilkas priskirtinas saugomoms rūšims, dėl didelės šių žvėrių padaromos žalos Lietuvai padaryta išimtis…

Skaityti...

Baigėsi vilkų medžioklės sezonas

Naujienos
0.261040001451986991 - Baigėsi vilkų medžioklės sezonas

Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas pasirašė įsakymą, kad nutraukiamas vilkų medžiojimas šiuo, 2015–2016 m., medžioklės sezonu, kadangi jau sumedžiotas šiam laikotarpiui nustatytas vilkų skaičius. Lietuvoje vilkus leidžiama medžioti nuo spalio 15 d. iki balandžio 1 d., tačiau jų medžioklė nutraukiama anksčiau, jeigu išnaudojamas nustatytas sumedžiojimo limitas. Per šį medžioklės sezoną buvo leista sumedžioti 60 vilkų. Šį…

Skaityti...

Vilkų medžioklės sezonas dar tęsiasi

Naujienos
0.261040001451986991 - Vilkų medžioklės sezonas dar tęsiasi

Aplinkos ministro 2015 m. spalio 13 d. įsakymu „Dėl Vilkų sumedžiojimo per 2015-2016 m. medžioklės sezoną limito patvirtinimo“ buvo patvirtintas 60 vilkų sumedžiojimo limitas. Šiuo įsakymu taip pat buvo nustatyta, kad iš šio limito skiriama sumedžioti: Anykščių r., Kalvarijos, Prienų r. ir Tauragės r. savivaldybių teritorijose po 2 vilkus; Alytaus r., Biržų r., Kaišiadorių r.,…

Skaityti...

Per medžioklės sezoną leista sumedžioti 60 vilkų

Naujienos
7023751 gray wolf - Per medžioklės sezoną leista sumedžioti 60 vilkų

Aplinkos ministras patvirtino vilkų sumedžiojimo per 2015-2016 m. medžioklės sezoną limitą – leidžiama sumedžioti 60 vilkų. Toks skaičius nustatytas, remiantis rekomendacijomis, kurias Aplinkos ministerijos prašymu pateikė Aleksandro Stulginskio ir Vilniaus universitetų, Gamtos tyrimų centro ir Miškų instituto mokslininkai. Nustatant limitą taip pat atsižvelgta į vilkų apskaitos duomenis ir jų padarytą ūkiniams gyvūnams žalą. Vilkų apskaitos,…

Skaityti...

Utenos apskrityje vilkų medžioklė baigėsi

Naujienos
Vilkai - Utenos apskrityje vilkų medžioklė baigėsi

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-821 „Dėl vilkų sumedžiojimo per 2014–2015 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo“ Utenos apskrityje buvo nustatytas 5 vilkų sumedžiojimo limitas. Informuojame, jog nustatytas limitas jau yra išnaudotas, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-1010 „Dėl vilkų medžiojimo Utenos apskrityje 2014–2015…

Skaityti...

Marijampolės apskrityje išnaudotas vilkų sumedžiojimo limitas

Naujienos
Vilkų būrys - Marijampolės apskrityje išnaudotas vilkų sumedžiojimo limitas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymu nutraukiamas vilkų medžiojimas Marijampolės apskrityje 2014-2015 metų medžioklės sezono metu. Šiam medžioklės sezonui mūsų apskrityje buvo leidžiama sumedžioti keturis vilkus. Nuo medžioklės sezono pradžios, t. y. nuo spalio 15 d., vienas vilkas buvo nušautas Pajevonio seniūnijoje, vienas – Kazlų Rūdos miškuose, o vienas automobilio partrenktas…

Skaityti...

Šiaulių regione baigėsi vilkų medžiojimo sezonas

Naujienos
Vilkas žiemą - Šiaulių regione baigėsi vilkų medžiojimo sezonas

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Akmenės rajono agentūra gavo pranešimą, kad akmenės rajone nušauti du vilkai. Vilkus sumedžiojo „Atramos“ medžiotojų būrelio medžiotojai, šeštadienį Akmenės rajone, Papilės seniūnijos, Klaišių miške vykusios varominės medžioklės metu. Abu nušauti vilkai suaugę patinai. 2014 spalio 9 d. ministro įsakymu buvo nustatyti leidžiamų sumedžioti vilkų kiekiai. Šiaulių apskrityje buvo leista sumedžioti…

Skaityti...

Nutraukiamas vilkų medžiojimo sezonas Telšių apskrityje

Naujienos
Vilkas Canis lupus - Nutraukiamas vilkų medžiojimo sezonas Telšių apskrityje

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Plungės rajono agentūra gavo pranešimą iš medžiotojų žvejų klubo „Jūra“, kad praėjusį savaitgalį sumedžioti du vilkai. Šiųmečiai vilkai sumedžioti Rietavo seniūnijoje, Patyrio kaime, Patyriškio miške. 2014 spalio 9d. ministro įsakymu buvo nustatyti leidžiamų sumedžioti vilkų kiekiai. Telšių apskrityje buvo leista sumedžioti vieną vilką. Kadangi abu vilkai sumedžioti tos pačios medžioklės…

Skaityti...

Vilkų medžioklė su varovais vasarą ir rudenį

Medžioklės taktika
Vilkų medžioklė su varovais - Vilkų medžioklė su varovais vasarą ir rudenį

Vilkus me­džioti su varovais galima tada, kai vilkiukai paūgėja ir vilkų šeima dar tebesilaiko netoli gūžtos. Vėliau vilkai meta sėslų gyvenimą ir pradeda bastytis. Vasaros bei rudens medžioklių laikas yra nuo rugpjūčio pabaigos iki spalio vidurio. Prieš rengiant medžioklę su varovais, pirmiausia reikia su­žinoti, kur vilkų gūžta, kur jie bastosi, kad būtų galima nusta­tyti varymo…

Skaityti...

Vilkų medžioklė žiemą su varovais ir su vėliavėlėmis

Medžioklės taktika
Medžioklė su vėliavėlėmis1 - Vilkų medžioklė žiemą su varovais ir su vėliavėlėmis

Žie­ma — geriausias laikas vilkams medžioti. Pėdsakai sniege paro­do, kur vilkai apsistojo ir kiek jų yra. Žiemą vilkai medžiojami su varovais ir su vėliavėlėmis. Abu šie būdai yra panašūs. Medžiojant su varovais, vilkus baido tik varovai, o medžiojant su vėliavėlėmis — vėliavėlės ir keletas varovų. Vilkų, kaip ir lapių, medžioklėse vėliavėlės labai daug pa­deda medžiotojams…

Skaityti...

Vilkų medžioklė prie masalo

Medžioklės taktika
Vilkų medžioklė prie masalo - Vilkų medžioklė prie masalo

Medžioti vilkus, tykojant juos prie masalo, gali kiekvienas net ir mažiau įgudęs medžiotojas, turįs pakankamai kantrybės ir užsispyrimo. Rudenį, kai pašąla ir kai mėsa ne taip greitai genda, į pa­rinktą vietą išvežamas masalas — stambaus gyvulio dvėselie­na — ir dedamas per šūvį nuo tos vietos, iš kurios medžiotojas tykos vilkų. Netoli masalo medžiotojas įsiruošia būdelę,…

Skaityti...

Vilkų medžioklė su skalikais

Medžioklės taktika
Medžioklė su skalikais - Vilkų medžioklė su skalikais

Ruoštis vilkų medžioklei su skalikais reikia taip pat, kaip ir rudenį medžioklei su varovais. Medžiojant su skalikais, labai svarbu kiek galima tiksliau žinoti, kur yra vilkų gūžta, nes kuo arčiau jos bus paleisti skalikai, tuo greičiau jie aptiks vilkus ir rečiau nusivys kitą žvėrelį. Paskirsčius miške medžiotojus, šunys paleidžiami netoli vil­kų gūžtos. Šunų užklupti vilkai…

Skaityti...

Eiti į Viršų