Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Tekantys vandenys

Upių ruožai Upę sąlyginai galima suskirstyti į kelias atkarpas. Kiekvie­noje iš jų skirtinga srovė, maistas bei žuvys. Upės ištakose sro­vė būna greita. Čia daug deguonies, bet mažai maisto. Čia ap­tinkamos iš aplinkos atsitiktinai į vandenį patekusios kai kurių vabzdžių lervos ir patys vabzdžiai. Tokiose vietose dažniausiai laikosi nedideli upėtakiai. Žemiau, kur srovė silpnėja, atsiran­da daugiau […]

Nemuno geografijos metrika

Mūsų Nemunas — nedidelė upė. Pagal ilgį pasaulyje turbūt ne mažiau kaip šimtas už ją didesnių. Tačiau mums ši upė — ilgiausia, didžiausia, Nemunas — mūsų upių upelių tėvas, brangus tėviškės gamtos turtas. Neįmanoma įsivaizduoti, kaip atrodytų Lietuva be Nemuno, neįmanoma aprėpti mūsų krašto gamtos be jūros ir jos pakrantės, be kalvotų aukštumų, ežerų, miškų. […]

Mūsų upės – Virinta

Dvi upės — rytiniai Šventosios inta­kai – prasideda netoli Molėtų: Siesartis ir Virinta. Tai upės — sesės, nes tiek vandeningumu, tiek ilgiu labai panašios. Siesartis, ištekėjusi iš to pa­ties pavadinimo ežero, vingiuoja Mo­lėtų ir Ukmergės žemėmis, tuo tarpu Virinta nemažą tarpą sruvena Anykš­čių laukais ir miškeliais. Norint surasti Virintos ištakas, reikia pasiekti nu­sausintą Suginčių pelkę. […]

Mūsų upės Šventoji

„Gražus tai kraštas, tie pašvenčiai, dainomis apdai­nuotas, Baranausko pagar­sintas, mano svajonė, mano poetiškumo šaltinis. Nuo pat mažens aš negalėdavau sulaikyti širdies plakimo, ligi tik atsitikdavo vykti į pašvenčius. Ir kitų lietuvių nuovokoje ji ne tik upė, kiek Lietuvos gamtos dva­sia. (Vaižgantas) Šventoji — didžiausias Neries inta­kas. Tik Nemunas ir Neris ją pralen­kia savo baseinų plotu. […]

Atsargusis šapalas

Knygoje „Lietuvos gėlųjų vandenų žuvys” apie šapalą sakoma: „Lietuvoje šapalų pasitaiko mažesnėse srauniose upėse, kur šaltas ir sraunus vanduo ir smėlėtas arba akmenuotas dugnas, pvz., Žei­menoje, Merkyje, taip pat Nemune, Neryje ir Kuršių mariose. Eže­ruose jų reta. Vandenyse, kur pasitaiko daug meknių, mažai būna šapalų ir atvirkščiai. Savo gyvenimo būdu šapalai primena upėta­kius. Mėgsta smėlėtas […]

Visiems pažįstama kuoja

Kuoja labiausiai paplitusi mūsų vandenų žuvis, jų yra visur. Kuo­jos gerai jaučiasi tiek ramiose, tiek gana srauniose upėse ir upeliuose, giliuose ežeruose ir beveik balose, kur dar gali gyventi nebent karo­sai. Kiek labiau privengia šaltiniuotų arba labai sraunių vietų. Nutirpus ledui, tiek upėse, tiek ir stovinčiame vandenyje pri­silaiko arčiau krantų. Dažnai išeina į užliejamas vietas, […]

X