Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Priešnuodis nuo lydekos dantų…

Nors spiningininkui svarbiausia, kad masalas kuo efektingiau žaistų vandenyje, bet vis vien jam reikia galvoti, kaip apsaugoti valą nuo lydekos ar šamo dantų. Viena šiuolaikinio spiningavimo įrangos dalių yra tinkamas pavadėlis. Retas meškeriotojas nėra atsidūręs situacijoje, kai lydeka vienu grybštelėjimu perrėžia stipriausią valą ir nusineša puikų masalą. Žinoma, meškerioto­jas nebūtų meškeriotojas, jei skrynelės kampe nerastų […]

Kur ieškoti šamų

Tikslesnę informa­ciją apie šamų būklę mūsų vidaus vande­nyse šiandien sunku duoti, nes jos nėra. Nei mūsų ichtiologai, nei verslinės žūklės specialistai, nei Medžiotojų ir žvejų drau­gija lig šiol, galima sakyti, neatliko jokių šamų tyrimų, nenumatė ir priemonių bei būdų šių žuvų ištekliams stabilizuoti, jau nekalbant apie jų išteklių pagausinimą. Žodžiu, kiek duota, tiek ir turime. […]

Dar daugiau dėmesio lašišų ir šamų apsaugai

Siekiant apsaugoti žuvų, ypač lašišų ir šamų, išteklius ir skatinti žvejų mėgėjų pilietiškumą pakeistos Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles. „Šiais pakeitimais apsaugom vietas, kurios buvo ypač pažeidžiamos ir pamėgtos brakonierių-kabliautojų. Nuo šiol lašišinių žuvų migracijos metu žvejyba šiose vietose bus draudžiama. Taisyklių patikslinimai leis sąžiningiems žvejams lengviau orientuotis ir netyčia netapti brakonieriai. Taip pat atsisakėme […]

Didžiausias iš žuvų

Šamų yra Kuršių, Kauno ir Elektrėnų mariose, tačiau turbūt dau­giausia — Nemune, ypač jo žemupy­je, taip pat Neryje, Šventojoje. Dar yra šamų, nors ir mažiau nei anks­čiau, daugelyje ežerų ir visų pirma tuose ežeruose, kurie priklauso šven­tosios ir Žeimenos baseinams, taip pat ežeruose apie Trakus, Lazdijus, Veisie­jus, Alytų, Daugus, Žiežmarius. Pokario metais žvejai verslininkai nemaža […]

Vandens telkiniai ir šamai

Ežerai Nedaug yra ežerų, kuriuose gyvena tiek šamų, jog būtų verta juos pradėti medžioti. Paprastai patikimiausią informaciją apie jų kiekį gali suteikti vietiniai žvejai. Jei šamų yra pakankamai, tada dar galima tikėtis laimikio, tačiau jei ežere jų mažai, tai tikrai neapsimoka mosikuoti spiningu. Geriau pasirinkti kitą, daugiau žadančią, vietą. Dideliuose karšinio tipo ežeruose šamai laikosi […]

Šamų gaudymas spiningu

Nedaug yra spiningautojų, kurie specializuojasi šamų gaudyme. Visų pirma tam reikia specialių įrankių, antra – tai ganėtinai nuobodi ir monotoniška žūklė, dažnai pasibaigianti grįžimu namo tuščiomis. Dvi trys dienos varginančio didelių blizgių mėtymo ir norisi mesti šalin sunkų kotą, čiupti lengvą spiningėlį ir gaudyti šapalus ar lydekas. Bet kantrieji spiningautojai yra apdovanojami puikiais laimikiais. Spiningu […]

Šamų kilmė ir paplitimas

Šamai pagal kilmę yra Kaspi­jos ir Juodosios jūrų baseinų plėšriosios gėlavandenės žuvys, savo ..tėvynėje” archeologų aptinkama jau kainozojaus (naujosios) eros trečiojo periodo žemės kloduose, susiformavusiuose upių kloniuo­se prieš keletą milijonų metų. Manoma, kad į Baltijos jūros baseiną ši žuvis at­keliavo buvusia senovės upių sistema ancilio laikotarpiu, tai yra prieš 7,5-6 tūks­tančius metų iki mūsų eros, […]

X