Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Kielė baltoji

Kielė baltoji visiems pažįstamas, gražus ir malonus paukštelis, kuriam daugelis žmonių turi neabejotino meilės jausmo. Jos kūno ūgiui charakterizuoti Dr. O. Heinroth’as patiekia šių skaitmenų: sparnai 87—90 mm, uodega 86-91 mm, kojos 22 -24 mm ilgio; svoris apie 20 g. Tokiu būdu galėtume pasakyti, kad kielė didumu sulig žvirbliu. Snapelį ji turi tiesų ir pusėtinai […]

Atskirkim gandrą nuo garnio

Nuolat ir nuolat žmonėse kartojasi senas įprotis neatskirti gan­drą nuo garnio. Spaudoje taip pat dažnai šis klausimas iškyla, bet vis tik kol kas jis savo tikslo neatsiekė — nepakeitė daugelio žmonių klaidingos nuomonės. Tiesa, jis gal nėra perdaug aktualus, bet vis dėlto nenusižengsime prieš nieką, teisingai vadindami savo šalies paukščius. Juk, koks didelis kontrastas tarp […]

Lietuvos geniams apibūdinti raktas

Geniai yra tipingi mūsų miškų gyventojai. Jų gyvenimas glaudžiai surištas su medžiais, nuo kurių jie retai teatsiskiria. Tik žalieji geniai iš dalies ieško sau maisto ant žemės. Kaipo uolūs kenkėjų naikintojai, jie turi žymios reikšmės miškų ūkyje, todėl manau, pravartu kiekvienam mokėti juos pažinti. Nuo visų mūsų kitų paukščių (išskyrus gegutę) geniai skiriasi tuo, kad […]

Garnys pilkasai

Garnys pilkasai pas mumis vasarą daugelyje mišku ir kitų vietų sutinkamas, tačiau retai kam tepažįstamas ir kai kur nuolatos painiojamas su gandrais. Kitaip dar šitą paukštį, atsižvelgdami jo balso, plunksniniu rūbu spalvos, gyvenimo ir skraidymo būdo gyvoje kalboje vadina: čaplė (Krekenava), čėplia (Daugai), čeplys (Deltuva), gandras arba gangras (Pasvalys), pilkasis gandras (Antnemunis), gavoras (Kaišedorys), genišė […]

Virbė arba Jerubė

Šiandien virbę pas mumis tepažįsta geri medžiotojai arba nuolatiniai didelių mišku, ypatingai eglynų gyventojai, nes pasunkėjusios mūsų paukščių faunos gyvenimo aplinkybės virbėms padarė tos įtakos, kad jos daugelyje vietų, kuriose seniau tikrai buvo sutinkamos, dar rusams Lietuvą valdant gerokai apnyko, o kitas vištinių šeimos atstovas — tetervinas kurtinys — beveik visur žlugo, retkarčiais pasigarsendamas tiktai […]

Iš mūsų miškų faunos – slanka

Pasibaigė šaltieji žiemos laikai. Saulutė šypsodama sugriovė šaltosios žiemos uždėtus miškams upėms ir upeliams ledo ir sniego šarvus. Visa kas gyva atgimsta nauja gyvybe. Maloniai dvelkiantis švelnutis pavasario vėjelis traukte traukia palikti namus ir keliauti miškus ir pievas, gėrėtis grįžusiųjų giesmininkų balsais ir kvėpuoti pilna krūtine skaniai kvepiančiu pavasario oru. Čia girdi upelio čiurlenimą plaunančio […]

X