Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Medžioklės prietarai

– Atsitrauk, ponas, — ponia pamatys, bus skandalo, — ramino savo poną, Barabą, tarnaitė. – Ką čia ponia! Žinai, visi medžiotojai yra prietaringi. Būtinai turi duoti už blauzdos čiuptelti… Priešingu atveju nieko nenušausiu. Tuš­čiomis grįšiu… Gėda… – Atsitrauk, ponas! Kodėl būtinai man?… – Tiktai tau… tiktai… Vis dėlto ponas pradeda vaikytis tarnaitę po virtuvę. Susirėmimas […]

Šratų ir medžiojamų gyvūnų greičiai

Kiekvienas medžiotojas žino, kad natūroje, kai reikia šauti, nėra laiko matuoti ar skaičiuoti atstumus ar greičius. Tenka „žaibo greitumu“ iš akies apie viską automatiškai spręsti ir tuojau vykdyti. Bet, norint išmokti greitai orientuotis aplinkybėse, reikia žinoti pagrindinius dalykus: kokie pagal atstumus yra šratų greičiai ir kokie medžiojamų gyvių greičiai; kiek reikia laiko šratams nulėkti atitinkamą […]

Medžioklėje su skalikais

Trys „prisiekę“ medžiotojai susitarėme iš Panevėžio arkliais važiuoti į Pišos mišką pamedžioti su skalikais. Išvažiavome gerokai prieš auštant, nes iki medžioklės vietos buvo 15 kilometrų kelio. Auštant mes trys ir keturi mūsų padėjėjai — skalikai pamiškės ūki­ninko kieme išvirstame iš vežimo. Čia pat medžiojamas miškas. Skali­kai plėšiasi nuo diržų. Tačiau mes jų neleidžiame, nes laukiame […]

Basetai

Per pastaruosius penkiasdešimt metų šie šunys tapo ypač populiarūs Europos šalių medžiotojų (bet, atrodo, dar labiau ne me­džiotojų) tarpe. Basetai yra ryškūs vakarų tipo mažaūgių skalikų atstovai su budingais vadina­maisiais hubertiniais požymiais — odos „pertekliumi” (su klostėmis) ir ilgomis nukarusiomis ausimis. Yra kelios basetų veislės, besiskiriančios spalva, ūgiu ir kailiu. Trumpakojai ir ilgaliemeniai — jie primena stambius […]

Medžioklės rinka

Mūsų laikais, į medžioklę kaip į pasipelnymo šaltinį, gali žiūrėti nebent žmogus, kuris yra linkęs brakonieriauti, o pati sąvoka “medžioklės rinka”, labiau suvokiama kaip medžioklinės įrangos rinka. O kokią reikšmę ši sąvoka turėjo mūsų proseneliams, skaitykite žemiau pateiktame straipsnyje parašytame beveik prieš 100 metų. Vis dažniau keliamas medžiotojų tarpe klausimas, ar medžioklė gali būti pelno […]

Senieji Kretuono medžiotojai ir žvejai

Ežeringi Lietuvos šiaurės rytai — telkšo daugybė įvairaus gylio ir dydžio ežerų, tačiau vienas iš jų labai išsiskiria. Skiriasi ne tik gausia augmenija ir gyvū­nija, bet ir įdomiais apyežerio kraštovaiz­džiais, senais kaimais ir turtingomis senos praeities liekanomis. Sunkiai galėtume pasakyti, kaip atrodė didžiulis, plačiai išsidriekęs, su gausiomis beužaugančiomis lagūnomis ir įlankomis Kretuono ežeras prieš 4—5 […]

Medžiotojų darbai – rugpjūtis

Baigiantis vasarai, medžiotojai gali daž­niau ir šautuvą prisiminti — šienu, dobilais jau apsirūpinta. Pašarai sukraunami darži­nėse, pašiūrėse — kad lietus neužlytų. Jei nėra pašiūrių, šieną galima laikyti kūgiuose, tik jų viršų būtina uždengti lentelių, tolio stogeliu. Nuo grunto drėgmės, šieną apsaugos apačioje paklotos kartys, žaga­rai. Sulytas, pajuodęs, pelėsiais dvokiantis šienas žvėrims buvęs nebuvęs. Šiltais rugpiūčio […]

X