Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Tokia pradžia

Devynioliktajame amžiuje etnografinėje Lietuvoje įvairiu metu medžioklę regulia­vo 1588 metų Lietuvos statutas, Prūsijos įstatymai, Lenkijos kunigaikštystės bei Kuršo gubernijos medžioklės įstatymai, įvairūs Rusijos imperijos centrinės vaidilos aktai. Bet, matyt, mažai kas žinojo jų tu­rinį, o dar mažiau kas jų apskritai paisė. Pirmasis teisinis aktas, artimas tam, kurį mes pavadintume medžioklės įstatymu, Rusijoje buvo priimtas 1763 […]

Prasideda akcija „Medžiok saugiai“

Šiandien, spalio 15 d., aplinkosaugininkai pradeda medžioklės taisyklių pažeidimų prevencijai skirtą akciją „Medžiok saugiai“. Ji tęsis iki gruodžio 15 d. Akcijos metu aplinkosaugininkai kartu su miškų urėdijų, Valstybinės miškų tarnybos, policijos pareigūnais ir neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais tikrins, ar medžiotojai racionaliai naudoja medžiojamųjų gyvūnų išteklius, medžioja saugiai ir ar atsakingai tvarko medžioklės dokumentus. Aplinkosaugininkai primena, […]

Patikslintos medžioklės taisyklės

Šiandien įsigaliojo aplinkos ministro Kęstučio Trečioko patvirtinti Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pakeitimai. Jie yra susiję su šernų medžioklės organizavimu ir skirti sudaryti sąlygas tinkamai sureguliuoti šių gyvūnų populiaciją šalyje ir taip užkirsti kelią plisti afrikiniam kiaulių marui. Kita naujovė – nustatytas laikas, kada galima medžioti paprastuosius šakalus. Ligi šiol juos medžioti buvo leidžiama visus […]

Griežtinamos Medžioklės taisyklės – pažeidėjams lyg druska ant opos

Netrukus, gegužės 1 d., įsigaliosiantys Medžioklės taisyklių pakeitimai leis užkirsti kelią ne vienam šių taisyklių pažeidimui. , pažeidėjams tarsi užberiame druskos ant opos, – sako aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas. – Pavyzdžiui, jiems jau bus sunkiau atgauti laikinai prarastą teisę medžioti. Kad atgautų medžiotojo bilietą, pažeidėjas privalės išlaikyti visą medžioklės egzaminą – ir teorijos, ir šaudymo“. […]

Medžiotojų darbai – gruodis

Paskutinysis metų mėnuo. Giriose tebeaidi šūviai, tebeskamba medžio­tojo ausiai mieli skalikų balsai. Kaip leidžia Medžioklės Lietuvos teritorijoje taisyklės, gruodžio mėnesį tebemedžiojami stirninai (jaunikliai) ir patelės, „zuikininkai” laukuose ar krūmuose gali susimedžioti vieną kitą ilgaausį, nunerti kailį laputei. Gruodis miškus ir pievas dažnai apkloja storoka sniego danga, suteikian­čia tiek rūpesčių medžiotojams. Kyla reali baltojo bado grėsmė, […]

Nauji Medžioklės taisyklių pakeitimai

Šių metų spalio 24 d., įsakymu Nr. D1-857, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas pasirašė naujus Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pakeitimus, kurių pagrindinis keitimo motyvas yra Lietuvos Respublikos teritorijoje plintantis afrikinis kiaulių maras. Iš esmės pakeisti šie Medžioklės LR teritorijoje taisyklių 7 punktai ir papunkčiai: „11.1. varant – kai medžiojamuosius gyvūnus link medžiotojų, stovinčių […]

X