Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Tag archive

laukiniai gyvūnai

Stirnų globa ir priežiūra

Medžiotojo dienos
roe deer 1154927 960 720 - Stirnų globa ir priežiūra

Laukinių gyvulių globa suprantama viskas, kas šiokiu ar tokiu būdu padeda šiuos gyvulius maitinti ir išlaikyti. Iš jų svarbiausia: ganykla, šėrimas ir girdymas. Ganyklą sudaro želmens, įvairios miško žolės, medžiai ir krūmai. Šėrimas gi bus, kai duosim jau parengtą maistą. Paskiausiu laiku, miško medžiagai brangstant, žmogus visur stengiasi paprastus miškus paversti kultūringais miško ūkiais, nes…

Skaityti...

Fazanas

Flora ir fauna/Gyvūnų paveikslai
Phasianus colchicus 2 tom Lukasz Lukasik - Fazanas

Gamta laukiniais gyviais ne visus kraštus lygiai apdovanojo. Vieni kraštai pasižymi nepaprastu įvairių rūšių gausingumu, kiti gi ar pačios gamtos nuskriausti, ar nubausti už nemokėjimą jos teikiamais turtais sąmoningai naudotis. Tas nesugebėjimas tinka­mai naudotis gamtos dovanomis privedė prie to, jog senovėje taip turtingos paukščiais ir žvėrimis mūsų girios šiandien ištuštėjo. Dau­gelis žmogaus persekiojamų paukščių ir…

Skaityti...

Eiti į Viršų