Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Tag archive

kiškių medžioklė varant

Zuikių medžioklė

Medžioklės taktika
pexels photo 247373 - Zuikių medžioklė

Zuikiai medžiojami įvairiais būdais, bet čia norime aprašyti tik tris varymo būdus. Medžiojant zuikius varymu, pirmiausia ži­notina, kad jiems užvaryti reikia daugiau žmo­nių nei kitiems žvėrims, nes zuikiai moka pa­sprukti pro retoką varovų grandinę. Reikalin­gas žmonių skaičius nevienodas įvairiais lai­kais. Taip antai, anksti rudenį ar žiemą atolydžio metu reikia tankesnės varovų eilės, nes tada zuikiai…

Skaityti...

Eiti į Viršų