Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Į kalnus akmenų

Aplinkui mus viskas taip lėkšta ir nuobodu, akmenų visai maža, daugiausia vis molis, smėlis, o jeigu upių pakrantėse ir yra akmenų, tai jie labai jau vienodi ir neįdomūs! Akmenų mums reikia važiuoti į kalnus, ten, kur uolos ir akmenų nuobirynai, kur sraunūs upeliai teka akmenine vaga, o mėlyni ežerai spindi tarp skardžių ir uolynų. Visi, […]

Juodoji našlė ir kiti…

Kiekvieną pavasarį nemaža mūsų turistų pabyra po Vidurinės Azijos dykumas, pu­sdykumes, jas supančias priekalnes, kal­nus. Visa tai įdomu ir gerai; negerai, kad ne kiekviena grupė būna pasirengusi gy­dytis nuo gyvačių ir voragyvių įkandimų. Pats gerai žinau tokį atvejį — Kopetdago kalnuose musų turistai prisigaudytus skorpionus bandė maitinti… karakurtais ir ta­rantulais (!), kurių, aišku, visai nepažinojo. […]

Kaimas kalnuose

Bulgarai turi nepakartojamo grožio kal­nus, pavadintus moters vardu — Rodopus (bulgarai sako „Rodopa”). Kaip rašė poetas Nikola Gigovas, čia daug viršūnių, švelniai liečiančiu dangaus žydry­nę, čia skambėjo Orfėjaus dainos ir odės, iš čia ir Spartakas, pasiaukojęs tiesai ir laisvei… Aukščiausiomis viršūnėmis laikomos Di­dysis Perelikas (2191 metrai virš jūros ly­gio) ir Didysis Persenkas (2091 metras). Tarp jų […]

Arčiausiai Žemės stogo

Mūsų kursas — į vakarus. Skrendame viršum Prano Juozapo Že­mės salų. Žemai — plokšti kalnai, ledynų kupolai. Viskas — po sniegu. Leidžiasi staigūs šlaitai. Lomos, tarpekliai — pilni sniego… Guli kalnai, kaip pasakiški žvėrys, suk­loję baltas letenas į baltą jūrą… Kaktos jų — stačios ir aukštos, vienų — plikos ir rusvos, kitų — tik pusplikės nuo sniego… […]

Kalnų dirvožemiai ir augalija

Pabaltijyje nėra aukštų, tikrų kalnų tačiau pasitaiko gana aukštokų kalvų ir kopų su įvairios ekspozicijos sta­čiais šlaitais. Kai kurių jų aukštis virš jūros lygio siekia iki 250 – 300 metrų (Žemaitijos, Baltijos, Švenčionių, Medi­ninkų — Eišiškių, Vidžemės aukštumose ir kt.). Ant tų kalvų, kopų dėl ekolo­ginių sąlygų panašumo vietomis bū­na ir į tikrus kalnus panašių ekotipų. Čia kalnus primena kai kurie […]

Ant druskos kalno

Į pietryčius nuo Dušanbės, Kuliabo apylinkėse snieguotų kalnų nėra. Jie ten, Šiaurėje, baltuoja, blizga, lyg veidrodžiai atspindi saulę. O čia kalnai ramūs, žemiau debesų. Po žaliuojančius kalnų slėnius ir šlaitus ganosi daugybė avių ir ožkų, mo­terys šeimininkauja namuose. Senų senovėje čionai taikiai gyveno du broliai. Vienas jų, Chodža Muminas, pabai­gė druską. Antrasis jos turėjo daug. […]

Apie Fanų kalnų upelių paukščius

Fanų kalnai — vienas gražiausių ir įdomiausių Tadžikistano rajonų. Kas­met čia pabuvoja daug turistų ir alpi­nistų. Stipriai erozijos paveikti, aukš­čiausias viršūnes iškėlę į penkių tūks­tančių metrų aukštį, šie kalnai užima palyginti visai nedidelę teritoriją Pa­myro—Altajaus kalnų sistemoje. Daug čia ežerų ir ežerėlių ant plokščiakal­nių, apaugusių senomis arčiomis ir ap­suptų stačių uolinių sienų. Didžiausias jų — […]

Po Altajaus dangumi

Altajus. Šie kalnai traukė ir traukia smalsius keliautojus. Tarp neaprėpiamos Sibiro taigos, Kazachijos stepių, Mongolijos pusdykumių ir dykumų gamta sukūrė labai savitus kalnus. Kalnų Altajaus autonominė sritis trečdaliu didesnė už mūsų respubliką, tačiau gyventojų skaičius čia nesiekia nė 200 tūkstančių. Kelionė Čiujos traktu palieka neišdildomą įspūdį; ne veltui šis kelias laikomas vienu gražiausių šalyje. Pro […]

X