Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Žeimenys

Žeimenys. (Žeimenės, Žeimenos, Žeimenų ež.). Tai 454,6 ha eže­ras, iš kurio išteka Žeimena. Ežero dubenį sudaro dvi susikertan­čios rinos (šiaurės—pietų ir rytų-vakarų krypties). Ežeras ilgesnis kaip 10 km, didžiausias plotis— 1,65 km.; vi­dutinis plotis — 0,44 km. Žeimenų dugno reljefas sudėtingas, ypač centrinėje dalyje. Gausu duobių ir seklumų, taip pat salų. Didžiausias gylis (23,5 m) […]

Glėbas

Ežeras telkšo prie pat Varėnos – Merkinės plento. Tai ledo luisto guolinis, labai panašios į apskritimą formos ežeras. Plotas – 135,9 ha, didžiausias ilgis – 1,40 km, didžiausias plotis – 1,30 km. Kranto linija nelabai vingiuota; jos ilgis – 4,2 km. Dugno reljefas lygus, giliausia vieta (11,1 m) beveik ežero centre. Vidutinis ežero gylis – […]

Lavysas

Tai beveik apskritas ledo luisto išgulėto dubens ežeras. Jo plotas – 162 ha. Didžiausias ilgis – 146 km, didžiausias plotis – 1,39 km, vidutinis plotis – 1,11 km. Kranto linija  4,80 km ilgio, nelabai vingiuota. Dugno reljefas gana lygus  – nėra nei didesnių seklumų, nei daubų. Didžiausias gylis – 10,2 m, vidutinis – 5,3 m. […]

Giliausieji ežerai

Prieš 25 milijonus metų Azijos žemyną perkirto gilus randas, kuriam buvo lemta tapti garsiausiu pasaulio ežeru. Buriatams jis buvo „Dalanor“— „Šventasis“, kinams — „Pechaj“, t. y. „Šiaurinis ežeras“, tungusams — tiesiog „Lama“, t. y. „jūra“, o visuose geografiniuose žemėlapiuose prigijo tiurkiškas pavadinimas „Balkui“— „Turtingas ežeras“. Pirmąjį Baikalo „brėžinį“ sudarė kazokų penkiasdešimtininkas Kurbatas Ivanovas 1643 m.; […]

Didžiausieji ežerai

Didžiausias planetos ežeras — Kaspija — nuo seno jūra vadinamas. Kinams jis buvo „Vakarų jūra“, asirams — „Rytų jūra“, senovės graikams — „Persų jūra“. Pastarąjį pavadinimą aptinkame ir Herodoto (V a. pr. m. e.) „Istorijoje“, kurioje, beje, pirmą kartą nurodoma, kad Kaspija — izoliuota jūra, t. y. ežeras. Deja, antikos geografai nepaisė šios Herodoto pastabos […]

Ežero metai – ruduo

Trumpėja dienos, vis mažiau šilumos dovanoja ežero vandenims saulės spin­duliai. O giedromis naktimis, kai ežero gelmės šviečia šaltais žvaigždžių ats­pindžiais, ypač gerai junti garų priso­drintą rudens alsavimą. Pernakt pavir­šiniai vandenys jau spėja gerokai at­vėsti, pasunkėja ir grimzta gilyn, kol pasiekia tokio paties tankumo vandens sluoksnį. Ir taip — kasnakt, o vėliau kasdien: blėsta terminio „pyrago” […]

Dusia

Šiaurinėje Sūduvos dalyje nedaug tėra ežerų, tik žemumos ir lygumos. Labiau į pietus prasideda Sūduvos aukštuma, vakaruose iškylanti iki 280 m. virš jūros lygio. Ji staigiau žemėja šiaurės linkme, Vidurio lygumos pusėn. Rytiniame šios aukštumos krašte yra daug ežerų, iš kurių išsiskiria trys didžiausieji greta vienas kito esą: Dusia, Metelys ir Obelija. Nuo Dusios į […]

Žvejų kaimelis – Karkliškiai

Prie Biržulio sąsmaukos iš pietų pusės buvo vienintelė vieta, kur buvo galima privažiuoti. Tą sausumą iš visų pusių su­po Stervo ir Biržulio ežerai ir karklų pri­žėlusios pelkės. Karklai ir davė kaimui vardą. Dėl ežerų artumo ir patogios vie­tos laiveliams laikyti bei žvejybos įran­kiams džiaustyti Karkliškių kaimas nuo senovės buvo žvejų apgyventas. Senelio Anastazo amžiuje žvejų […]

Senieji Kretuono medžiotojai ir žvejai

Ežeringi Lietuvos šiaurės rytai — telkšo daugybė įvairaus gylio ir dydžio ežerų, tačiau vienas iš jų labai išsiskiria. Skiriasi ne tik gausia augmenija ir gyvū­nija, bet ir įdomiais apyežerio kraštovaiz­džiais, senais kaimais ir turtingomis senos praeities liekanomis. Sunkiai galėtume pasakyti, kaip atrodė didžiulis, plačiai išsidriekęs, su gausiomis beužaugančiomis lagūnomis ir įlankomis Kretuono ežeras prieš 4—5 […]

Didžiųjų ežerų kaimynijoje

Iš Vidžių mies­to leidžiantis Brėslaujos link, pa­keliui ne kartą šviečia ežerai. Ežerai ir pakelių ošiantys baltaliemeniai ber­žai. Antai, važiuoji kilometrą, kitą ir trečią pradedi, o kelio dešinėje vis mėlynuoja ežeras. . Pusiasaliais su­dalintas ir atrodo kad ne vienas. Ar­čiau Vidžių ežero dalis ir vadinama Vidžių ežeru, o Šiaurinė, daug pla­tesnė — Seklio vardu. Veikiausia ji, […]

X