Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Elniniai žverys ir miškas

Pagal augalų procento santykį mitybos racione ir žiemos ganyklų sudėtyje buvo nustatyta, kokius medžius ir krūmus la­biausiai mėgsta stirnos, elniai ir briedžiai. Stirnų ir tauriųjų elnių labai mėgsta­mi — ąžuolai, uosiai, drebulės, skroblai, klevai, miškinės obelys, paprastosios kriau­šės, europiniai ir karpotieji ožekšniai, gluosniai, putinai ir serbentai; Vidutiniškai mėgstami — šermukšniai, ievos ir šaltekšniai; Patenkinamai mėgstami […]

Jie piešė briedžius

Labiausiai nuo mūsų dienų nutolusiame akmens amžiuje pirmykščio žmogaus vaiz­duotė buvo sukūrusi daugybę dievybių — miško ir vandens, oro ir žemės „šeiminin­kų”, kuriuos žmonės ir garbino. Iš kaulo, rago, titnago, medžio, molio, gintaro jie gamindavo įvairių žvėrių ir paukščių figū­rėles, darydavo apeigines lazdas, užsibai­giančias gyvūnų galvomis. Namų ūkio ra­kandai buvo ornamentuojami jų atvaizdais. Iš etnografinės […]

Briedžių migracijos

Briedžių migracijos — tai žvėrių reak­cija į sezoninius aplinkos (sniego dangos storio, mitybos sąlygų) pasikeitimus. Ma­siškiausiai briedžiai migruoja Šiaurinėje arealo dalyje ir kalnuotose vietovėse. Ru­denį žvėrys traukia į tas vietas, kur dau­giau žiemos pašarų ir būna plonesnė snie­go danga, o pavasarį grįžta atgal į vasa­ros ganyklas. Pečioros baseine ir Archan­gelsko srityje žvėrys migruoja iki 300 ki­lometrų. Migruojantys briedžiai […]

Briedis ir Rudis Džonsas

Seras Čarlsas Džordžas Daglas Robertsas (1860—1944) gimė Kanadoje Niū Bransvike. Dirbo mokytoju, uni­versiteto dėstytoju. Vėliau gyveno Londone. Rašė apsakymus apie lau­kinių Kanados gyvūnų gyvenimą. Vargu ar net seniausi kolonistai bepri­simena tokią atšiaurią žiemą. Visas kraštas apie Otanunsio Ir Kvadaviko ežerus buvo užklotas nematyto ir negirdėto sto­rio sniego sluoksniu. Niekada anksčiau nebuvo tokio negailestingo speigo, nuleidusio […]

Medžiotojų darbai – rugsėjis

Baigiasi vasara, prasideda stambiųjų kanopinių žvėrių — briedžių, elnių, stirnų medžioklė. Šį mėnesį medžiotojai baigia apsirūpinti šienu, grūdų atliekomis ir kitais pašarais — šermukšnių, mėlynių, bruknių, vaivorų, kadagių uogomis, kurias žiemą mielai lesa tetervinai, kurtiniai. Mėnesio pabaigoje ima kristi gilės, kašto­nai — mėgstamas žvėrių maistas, prinoks­ta miškiniai obuoliai, kriaušės. Giles ir kaštonus galima papilti plonu […]

Kur taikyti

Kasmet vis daugiau medžiojame stambių­jų žvėrių — briedžių, šernų, stirnų. Tai džiugu. Tik gaila, kad kartais pamirštame, jog šūvis į žvėrį — didelė atsakomybė. Lengvabūdiški šūviai, šūviai iš per toli („nieko nenušoviau, bet užtat smagiai pašaudžiau…”) pridaro daug žalos mūsų medžioklės ūkiui. Nemaža žvėrių eina nie­kais ir dėl to, kad po šūvio, nors žvėris ir […]

Kur ieškoti ragų?

Briedžiai meta ragus lapkričio-gruodžio mėnesį. Pirmiausia meta ragus vyresnio amžiaus, gerai išsivystę patinai. Prieš tai (maždaug savaitę) jie įnirtingai ragus zulina į medelius. Susiformavus kamštiniam sluoksniui, pirmasis ragas nukrenta savaime aikštelėse, miško keliuose, kvartalinėse linijose, jaunuolynų pakraščiuose — ten, kur daugiausia žvėrys lankosi. Likęs antras ragas sveria galvą į vienį pusę, ir briedis stengiasi juo […]

X