Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Nuo metalo kaldinių iki holograminių dangų

Blizgės – patogūs svaidyti, toli užmetami ir puikiai pany­rantys spiningo masalai, nes jie gaminami iš metalų – medžia­gų, turinčių didelį lyginamąjį svorį. Sunku spėti, ar ilgai meta­lai bus tradicinės blizgių gamybos medžiagos? Ledas naujovėms šioje srityje jau pralaužtas – „Rapala” firma (Suomija) gamina originalią vartiklę „Minnow Spoon” iš plastiko. Šis masalas ati­tinka tradicinės blizgės standartą – […]

Vertikaliai smingančios blizgės

Pagal įprastą spiningavimo praktiką masalas užmetamas tam tikru atstumu nuo valties arba kranto ir traukiamas hori­zontaliai. Šitaip galima žvejoti tik tam tikruose gyliuose, kurie paprastai ne gilesni kaip 15-20 metrų. Žūklaviečių žvalgybai pradėjus dažniau naudoti povandeninius radarus – echolotus, spiningautojams atsivėrė vandens telkinių dugno reljefo vaiz­das, bet, svarbiausia, paaiškėjo, jog žuvys telkiasi ir medžioja tokiame […]

Blizgių tipai

Vartiklė – blizgė, kurios viršutinė pusė išgaub­ta, o pats masalas primena šaukštą. (Ne veltui an­gliškai vartiklės vadinamos „spoon”- šaukštas). Toks išlinkis suteikia blizgei aerodinaminių savy­bių, kurių įgijęs masalas, traukiamas vandenyje, labai efektingai vartosi. Vingre – blizgė, kurios korpusas išlenktas S raidės forma, todėl šis masalas traukiamas vandenyje ne tiek vartosi, kiek vin­guriuoja kaip plaukiantis žaltys. […]

Klasikinė blizgė

Kai dvidešimtgraminė vartiklė, panirusi į gelmę, susivarto, virpindama spiningo viršūnėlę, visada pajunti žodžiais nenu­sakomą užtikrintumą, kad po akimirkos pajusi smūgį, ir lyde­ka, neatsispyrusi klasikinio masalo „spindesiui”, ims įnirtingai sukti ratus, norėdama išsilaisvinti nuo trišakio… Šis įspūdis dau­geliui spiningininkų yra įaugęs į kraują, nes ne vienam mūsų pirmasis masalas buvo vartiklė. Klasikinė blizgė – seniausias spiningo […]

Vertikalusis blizgiavimas

Nors vertikalusis blizgiavimas — se­nas žvejybos būdas tačiau per pasku­tiniuosius dešimtmečius jis visiškai nublanko prieš avižėles. Pozicijų neužlei­do nebent Kuršių mariose, kai traukia stintos. O Juk žieminės blizgės — irgi nepamainomas būdas gaudyti įvairias plėšriąsias žuvis. Už spiningavimą jis pranašesnis tuo, kad galima žvejoti bet kuriuo metų laiku ir bet kur, net tan­kiausiuose vandens augalų […]

Mepsai (II dalis)

Pirmą dalį skaitykite čia. Kiek įmantresniu nei aglijos su tašku­čiais piešinėliu papuoštas „Aglia TW” la­pelis. Tačiau svarbiausia šios blizgės ypatybė — šešiabriaunis pasvarėlis su sriegiais viduje. Pasvarėlį pasukus, užlenktasis ašelės galas išlenda iš kiaurymės ir galima nuimti kabliuką. Tai labai praverčia, kai reikia pakeisti trišaki arba patobulinti blizgę — vietoj trišakio pri­kabinti sistemėlę su negyva […]

Besisukancios blizgutės

Besisukančias blizgutes galima vadinti vienu populiariausių spiningautojų masalu. Užtenka tik žvilgtelėti į parduotuvių lentynas, į įvairiausių blizgių ar kitų spiningavimo masalų asortimentą, ir nesunkiai įsitikinsite, kad besisukančių blizgučių yra daugiausiai. Jos gali būti pačios įvairiausios – didelės ir mažos, plačiais, siaurais, ilgais ar trumpais lapeliais. Skiriasi ir kūnelių formos, ir blizgučių svoriai, o kur dar […]

X