Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Žiobrinių paprotys Jurbarko apylinkėse

Jurbarko miestas daug kam žinomas, kaip žymesnis Vokietijos pasienio punktas ir kaip vienintelė vieta Lietuvoje, kur yra labai išsiplėtęs žiobrinių paprotys. Žiobrinės, tai yra tos pačios visur ruošiamos gegužinės, tik jose yra atliekamos įdomios žuvies — žiobrio kepimo ir valgymo ceremonijos. Žuvies — žiobrio daugiausia sugaunama Nemune tarp Skirsnemunės ir Smalininkų, taigi ir šis žiobrinių […]

X