Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Antys ir jų medžioklė

L. M. “Mūsų girios 1933 m. Antys Lietuvoje, ypač vandeningesnėse jos vietose, gausumo atžvilgiu užima pirmą vietą tarp kitu medžiojamu paukščiu, ir to­dėl jų medžioklė yra labai populiari. Ančių medžioti traukia visi, kas tik turi bent kokį šautuvą, kiti gi apseina ir be jo: pasiima ilgą lazdą ir kokį nors „Margiuką“, ir eina į kūdras, […]

Didžioji antis

Tai buvo, rodos, taip neseniai, o jau prabėgo gerokas laiko tar­pas, kaip man teko vasaros komandiruotės laikotarpį praleisti gra­žiausiame Žemaitijos kampelyje. Apsigyvenau pas miškų žvalgą M., netoli ežero kranto. Tai buvo ne tiktai žvalgas, bet visa siela ir kūnu atsidavęs gamtos globėjas, mylėtojas ir mėgstąs sąmoningai šiais brangiais turtais ne pasipelnyti, bet, kaip sportu ir […]

Ančių medžioklė su šunimi II

Nereikia labai susižavėti pirmosio­mis ančių medžioklėmis — tai dar šuns mokymo tęsinys. Jų metu reikia atidžiais sekti kaip elgiasi šuo ir tai­syti jo klaidas. Antys su šunimi medžiojamos prieinant priplaukiant valtimi, perskridimų metu ir kt. Sunkiausia šuniui kai medžiojama prieinant. Jam tenka visa laiką naršyti po tankius nendrių, meldų sąžalynus, braidyti, plaukioti po šaltą vandenį. Tokioje medžioklėje šuo turi […]

Ančių medžioklė su šunimi I

Kai kurių savitumų turi ančių me­džioklė. Laukinės antys, kaip ir dauge­lis kitų vandens bet balų paukščių, šuns tilkties neišlaiko. Pajutusios šunį, jos nuo jo bėga arba plaukia. Šuo, paju­tęs, kad anties kvapas nuo jo tolsta, sėlina vis toliau, kol antis pakyla. Jau­nų, dar mažai įgudusių paukštiniu šunų (išskyrus, žinoma, spanielius, ku­rie tilkties nedaro) geriau neskubėti […]

Ančių medžioklė perskridimų metu

Kai ančių jaunikliai su­auga, sustiprėja, pradeda skristi su seniais paukščiais į nak­tines maitinimosi vietas, prasideda ančių medžioklė perskridimų metu. Vasarą antys paprastai į naktinę maitinimosi vietą skrenda vos tik saulei nusileidus, o rudeniop čia jos renkasi žymiai vėliau. Nakčiai antys pasirenka negilius ežerus, apaugusius žolė­mis su atvirais vandens ruožais ir kitas apsemtas vietas, kur yra […]

Ančių medžioklė iš laivelio

Antys yra atsargios ir baikščios, bet jei jos dažnai mato žmogų, tai ne visada ji išvydusios nuskren­da. Dažnai jos slepiasi — lenda į žoles. Žolių tankynes antys iš viso mėgsta. Todėl, kur tik įmanoma įplaukti tarp žolių, galima sėkmingai pamedžioti antis iš laivelio. Laivelis turi būti lengvas, stiprus, kad tvirtai laikytųsi ant vandens ir medžiotojas […]

Ančių medžioklė su šunimi

Ančių medžioklei tinka paukštiniai šu­nys. Svarbiausias šuns uždavinys — surasti antis, jas pakelti ir nušautas atnešti. Su šunimi, suprantama, galima medžioti tik tokiose vietose, kur medžiotojas išbristi negali. Šuo turi laikytis arti medžiotojo ir ieškoti ančių per šūvio atstumą. Toli nubėgusi šunį reikia pašaukti, nes jis be reikalo išbaidys antis. Šuo ančių medžioklėje ne tik […]

X