Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Į kalnus akmenų

Aplinkui mus viskas taip lėkšta ir nuobodu, akmenų visai maža, daugiausia vis molis, smėlis, o jeigu upių pakrantėse ir yra akmenų, tai jie labai jau vienodi ir neįdomūs! Akmenų mums reikia važiuoti į kalnus, ten, kur uolos ir akmenų nuobirynai, kur sraunūs upeliai teka akmenine vaga, o mėlyni ežerai spindi tarp skardžių ir uolynų. Visi, […]

Akmenys galūnai

Pastaraisiais metais vis labiau populiarėja gamtinis turizmas. Nepaprastas paslaptis saugo paprasčiausi lauko akmenys… Pasiskaitykite žurnalistės Irmos Dubovičienės straipsnį apie Lietuvos akmenis, publikuotą laikraštyje „Ūkininko patarėjas”.  „Didžiausia gėda nepažinti žemės, kurioje gyveni, o dar didesnė, kai svetimais kraštais domimasi labiau nei savuoju“, – rašė Vladislavas Sirokomlė, XIX a. lietuvių ir lenkų poetas bei prozininkas. Vilniuje ir Vilniaus rajone […]

Tik pora mineralų…

Lietuvoje vienaip ar kitaip paminėjus akmenį, omenyje dažniausiai turime daug kur sutinkamus riedulius, kai kuriais atvejais – upių atodangose ar karjerų sienelėse atsidengiančius dolomitą ar klintį. Kitaip tariant, t.y. naudojant geologinę terminiją, mes kalbame apie uolienas – gamtinius agregatus, susidedančius iš mineralų. O kaip atrodo ta pati mažiausia akmens sudėtinė dalis – mineralas? Pasak mineralogijos vadovėlių, Žemėje iki šiolei yra surasta bei aprašyta daugiau nei 2200 […]

Akmeniniai spygliai

Karpėnų karjero viršutinio permo klin­tyse, Petrašiūnų viršutinio devono dolo­mituose, taip pat klinčių ir dolomitų rie­duliuose galima aptikti vingiuotų tamsių linijų, primenančių kaukolės kaulus su­jungiančias siūles, šios uolienų sluoksnių paviršiaus tekstūros gamtos tyrinėtojų va­dinamos sutūrais. Skilimo plokštumos pa­gal juos būna nelygios, grublėtos, padeng­tos molio plėvele. Smulkūs dantyti pa­viršiai ir molio plėvelė rodo, kad jie susidarė veikiami […]

Retieji akmenys gamtoje – smaragdas

Paprašykime savo draugus išvardinti ke­letą brangakmenių. Dažniausiai išgirsime: deimantas, rubinas, smaragdas. Taip, sma­ragdas visada buvo vienas pačių mėgsta­miausių akmenų. Rubinas neramiu raudo­niu jaudina, primena ugnį ir ugningas aist­ras. Smaragdas — priešingai — skaisčia žolės žaluma ramina, žadina tylą ir nuskaidrėjimą. Rusų rašytojas A Kūprinas šią smaragdo savybę pajuto ir aprašė: ,,Jis ža­lias, švarus, linksmas ir […]

Retieji akmenys gamtoje – Akvamarinas

Jo grožį įvertino tik ro­mantikai. Iki tol akvamarinas buvo ne itin vertinamas spalvotasis akmuo, kuriuo puoš­davosi svajingos žvejų dukros arba Vidur­žemio pakrančių piratų sužadėtinės. Akva­marinais taip pat kartais inkrustuodavo sto­rų, brangiu rankraštinių knygų viršelius. Ta­da knygas reikdavo gandinę kaustyti prie stalų. Jo vardas reiškia „jūros vandens spal­vos”. Kas gali aiškiai pasakyti, kokia gi ta jūros […]

X