Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Gervės Natura 2000 - Surinkti duomenys apie natūralias buveines – gamtos sveikatos atspindys

Surinkti duomenys apie natūralias buveines – gamtos sveikatos atspindys

Naujienos

Lietuva – pirmoji Baltijos regiono valstybė, atlikusi Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių inventorizaciją. Surinkti duomenys atspindi šalies gamtos būklę ir leis užtikrinti geresnę natūralių buveinių apsaugą.

Natūrali buveinė – tai sausumos arba vandens plotas, išlaikęs visiškai natūralius ar pusiau natūralius jam būdingus geografinius, gyvosios ir negyvosios gamtos požymius. Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių apsauga – viena svarbiausių Europos Sąjungos aplinkosauginės teisės įgyvendinimo užduočių.

Lietuvoje aptinkami 54 Europos Bendrijos svarbos šių buveinių tipai. Natūralios buveinės užima apie 7 proc. šalies teritorijos.

Inventorizacijos darbuose dalyvavę 188 specialistai užpildė apie 90 tūkstančių lauko inventorizavimo anketų apie buveinių plotinius, linijinius ar taškinius objektus. Pasak tyrėjų, natūralių buveinių inventorizacija – tai tarsi šalies gamtos sveikatos būklės nuotrauka. Analizuojant jos pokyčius galima spręsti, kaip sekasi išsaugoti gamtą.

Buveinių inventorizacijos metu buvo surinkti tikslūs jų plotų lokalizacijos duomenys, nurodantys apsaugos būklę ne tik Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose, bet ir už jų ribų visoje šalyje. Šių buveinių inventorizacija – tai dar vienas žingsnis kokybiškos jų apsaugos link.

zemelapis buveiniu1 - Surinkti duomenys apie natūralias buveines – gamtos sveikatos atspindys

Surinkti duomenys svarbūs ne tik buveinių apsaugai, bet ir verslui – ūkinės veiklos organizatoriams ir poveikio aplinkai vertintojams. Žinodami, kur yra natūralios buveinės, ūkinės veiklos organizatoriai gali pasirinkti vietas, kur gamtosauginiai konfliktai yra mažiausiai tikėtini. Remdamosi surinktais duomenimis, atsakingos institucijos gali priimti sprendimus dėl planuojamos ūkinės  veiklos poveikio aplinkai greitai ir kokybiškai.

Surinkti duomenys taip pat svarbūs rengiant „Natura 2000“ ir nacionalinių saugomų teritorijų tvarkymo dokumentus, tikslinant ribas ir plotus, nustatant reikiamas apsaugos priemones, rengiant ir įgyvendinant šalies biologinės įvairovės strategiją ir veiksmų planus, rengiant kitus biologinės įvairovės išsaugojimui skirtus dokumentus.

Buveinių inventorizacijos duomenys skelbiami šioje nuorodoje.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Solve : *
4 × 24 =


Įrašai kategorijoje

Eiti į Viršų