Stinta

“Medžiotojas” 1940 m. K.S.

Stinta yra mažiausia žuvis, priklausanti lašišinių šeimai. Jų yra dvi rūšys: jūrinė ir ežerinė.

Jūrinės stintos ilgis siekia 30 cm. Ji apsčiai pagaunama Lietuvos jū­ros pakraščiuose. Smulkios sugautos stintos suvartojamos biednuomenės, nes jos yra pigios: kartais už kašę bulvių galima gauti kašę mažų stintų. Neparduotos stintos eina trąšai arba kaip kitur trano gamybai. Jūrinė stinta valgiui ne visų vienodai vertinama. Vieni jas labai mėgsta, kiti ne­gali visai valgyti.

Jūrinė stinta minta smulkiąja vandens gyvūnija ir išnaikina daug mailiaus. Drauge ji vartojama maistui daugelio vertingų didesnių jūros žuvų.

Mūsų kai kuriuose didesniuose ežeruose pasitaiko mažesnė stintos for­ma — ežerinė stinta. Jos ilgumas siekia tik iki 15 cm. Ji kartais masiškai veisiasi kai kuriuose vandenyse. Taip Lūšės ežero žuvų tarpe ežerinė stin­ta užima 90% visos žuvų produkcijos. Dažniausiai pasitaiko stinta kartu su seliava, bet yra ir tokių ežerų, kur dėl jų pasenėjimo (entrofizacijos) seliava nebegali gyventi, bet stintai gyvenimo sąlygos dar pakenčiamos (Daugų didžiulis ež.).

Stintos ežeruose gaudomos specialiais smulkiaakiais tinklais.

Vienas įdomus neišaiškintas reiškinys ežerinės stintos gyvenime yra jos periodiškas pasirodymas didesniame kiekyje ir po to vėl tariamas iš­nykimas jų iš ežero. Dėl to vietiniai žvejai iki šiol pasakoja įvairius spė­liojimus, pav., kad stintos iškeliauja iš vieno ežero požeminiais urvais į kitus didesnius ežerus. Taip, kalbama, kad tarp Daugų ir Dusios ežerų yra požeminė upė, kuria ežerinė stinta keliauja iš Daugų į Dusios ežerą ir atgal. Tokių pat pasakojimų teko girdėti apie Platelių ežerą, Trakų ir kitus. Šitokie spėliojimai yra neabejotinai nepagrįsti jau vien todėl, kad Daugų ežero paviršius yra 23 metrais aukštesnis už Dusios ežero paviršių ir, jeigu tikrai tokia požeminė upė būtų, tai Daugų ežero vanduo, pagal susisiekiančių indų dėsnį, turėtų subėgti į Dusios ežerą, ir jų abiejų pa­viršiai turėtų susilyginti. Kadangi to nėra, tai reikėtų ieškoti paaiškini­mo kitur, būtent, stintos biologijoje.

Neršia jūrinė stinta kovo mėnesį, o ežerinė vėliau — balandžio—ge­gužės mėn. Tam reikalui jos kyla į upes. Jų išnaršos — ikrai didoki, apie 1 mm, ir sudaro kamuolius, pritvirtintus prie dugno akmenų ir smėlio.

Trackbacks and pingbacks

No trackback or pingback available for this article.

Leave a reply

Solve : *
28 ⁄ 14 =