Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

zander luccioperca world record biggest fish ever caught big huge fishes records largest monster fishing giant size images pictures IGFA lb pound ocean sea saltwater freshwater river fisch - Sterkų apetitas

Sterkų apetitas

Patarimai žvejui

Sterkų žūklė – viena įdomiausių, tačiau jai reikia kruopš­čiai pasirengti. Sterkų žūklei naudojami tvirti, stangrūs meške­rykočiai („Medium Heavy” klasės). Kodėl? Juk naudojami maž­daug to paties svorio masalai, kuriuos sunkesniu meškerykočiu galima pakankamai tiksliai užmesti tik tada, kai meškerykočio viršūnėlė šmaikšti. Sterko žiomenys labai kaulėti ir liaunesniu meškerykočiu jį sunku pakirsti. Sterkas masalą griebia godžiai ir nepaleidžia jo iš nasrų iki paskutinės akimirkos. Visiems spiningautojams, žvejojantiems sterkus, teko tuo įsitikinti prak­tiškai. Pritrauktas prie kranto sterkas purto galvą kaip buldo­gas, įsikibęs į lazdą, ir tik keliamas iš vandens paleidžia masalą. Jei kabliukas neįsmigo į žiomenis, žuvis kuo ramiausiai nuplau­kia sau. Tokios staigmenos galima išvengti tik stipriai pakirtus kimbantį sterką. Suprantama, kabliukai taip pat turi būti ašt­rūs. Sterkų žūklei geriausiai tinka pirmaklasiai „Kamasan” ir „Gamakatsu” trišakiai ir vienšakiai. Todėl, kad sterką reikia pa­kirsti galingu mostu, šiai žūklei tinkamiausias pintas valas, už­tikrinantis „kietą” kontaktą su kimbančia žuvimi. Pintas valas gali būti 0,12-0,16 mm, o tradicinis monofilamentinis – 0,25 – 0,28 mm skersmens. Tvirtas valas reikalingas todėl, kad trau­kiant masalą palei dugną jis labai dažnai užsikabina. Vieninte­lis šansas išsaugoti masalą – nulaužti kabliuką. Be tvirto valo to nepadarysi. Tad sterkų žūklei geriausia naudoti palyginti sil­pnus arba atsilenkiančius trišakius. Patartina iš anksto nusiteikti, kad „palaidosite” nemažai masalų, ir apsirūpinti jų atsarga.

Masalai sterkų žūklei specifiniai, nes sterkų medžioklės ob­jektas irgi specifinis. Tai žuvelės, kurių kūnai ilgi ir siauri. Ster­kas medžioja pūgžlius, aukšles, kuojas, gružlius. Prieš dvide­šimt metų geriausiu masalu sterkų žūklei buvo laikomos „Tobio” tipo vartiklės. Jų reikšmė nepasikeitė iki dabar. Ypač žvejojant stambius sterkus. Skirvytės atšakoje Vytinėje, žvejojant sterkus, per pusdienį nepavyko sugauti nė vieno didesnio nei 2,5 kg egzemplioriaus. Tada į gilią įlankėlę užmečiau garsiąją „Landa Lucky” (22 g), kuri skrynelėje gulėjo nuo praėjusio pavasario ir spėjo parūdyti. Pusiaukelėje blizgę sustabdė stiprus smūgis. Už­kibusi žuvis nesiblaškė, o ramiai, jausdama savo jėgą, nėrė gi­lyn, ir kelias minutes negalėjau jos atplėšti nuo dugno. Pri­traukti galiūnę prie kranto prireikė nemažų pastangų, kol pagaliau vandens paviršiuje išvydau didžiulį sterką. Žuvis svė­rė 6,8 kg. Tad blizgės vartiklės labai efektyvus masalas gaudant stambius sterkus.

Dabar populiariausias sterkų žūklės masalas – guminukai, kuriems atitinkamo svorio galvakablai parenkami atsižvelgiant į žūklavietės gylį. Nemuno deltoje retai naudojami sunkesni nei 28 g galvakabliai, kurių svorio visiškai pakanka žvejojant 2-4 m gelmėje, nors tėkmė palyginti stipri.

Masalas turi plaukti palei dugną, nes sterkas retai kyla į pa­viršių. Tiesa, žvejojant Skirvytėje teko matyti retą išimtį – ster­kai medžiojo taip azartiškai, kad masalą iš 4 m sietuvos perse­kiodavo iki vandens paviršiaus. Taip būna retai, ir geriau laikytis tradicinės versijos – masalą traukti palei dugną.

Vienu geriausių masalų sterkų žūklei pelnytai laikomas guminukas „Kanopa“, pavadinimą gavęs pagal labai plačią uode­gos mentę. Šis guminukas dėl unikalios konstrukcijos ne tik plačiais mostais viksi labai lanksčia uodega, bet ir vartosi nuo šono ant šono. Tad šis masalas puikiai imituoja judančių palei dugną smulkių žuvelių elgseną. Sterkui šios žuvelės yra svar­biausias medžioklės objektas. Sterkai geriausiai kimba nuo saulėtekio iki 9-10 val. Po pietų jų kibimas atsinaujina apie 17- 19 vai.. Labai svarbu, kad oro slėgis nekistų ir nepakiltų stiprus vėjas. Vandens skaidrumas turi antraeilę reikšmę, tačiau pa­geidautina, kad bent protarpiais pro debesis prasimuštų saulė.

Viktoras Armalis “Žūklė spiningu” 2004 m.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Įrašai kategorijoje

Sliekas tarp lapų 480x384 - Apie slieką

Apie slieką

K. Sčesnulevičius, “Medžiotojas” 1939 m. Kiekvienam meškeriotojui gerai pažįstamas šis nekaltas gyvūnėlis,
vejo siluetas 480x384 - Upokšnis. Žvejo šešėlis

Upokšnis. Žvejo šešėlis

Pačios tinkamiausios dienos žūklei – apsiniaukusios. Sau­lės spinduliai prasimuša net ir pro
40872436394 8b79076064 c 480x384 - Upokšnis. Metimas į taikinį

Upokšnis. Metimas į taikinį

Daugelis patyrusių spiningininkų yra treniravęsi mėtydami svarelius į taikinį. Anglijoje gimė tradicija
Ežeras Almajas 480x384 - Almajas

Almajas

Almajas arba Alma – ežeras rytų Lietuvoje, Ignalinos rajone, Linkmenų seniūnijoje, apie
boot 2991682 960 720 480x384 - Kaip ieškoti sėklių

Kaip ieškoti sėklių

Per Ūkojo platybes tuoj po vidudienio atvilnija vos juntami vėjo šuorai ir
Eiti į Viršų