Seime bus svarstomas siūlymas dėl plynųjų kirtimų draudimo apsauginiuose miškuose

Seime bus svarstomas siūlymas dėl plynųjų kirtimų draudimo apsauginiuose miškuose

Seimas svarstys siūlymą apriboti plynuosius kirtimus. Tai numatančių Miškų įstatymo pataisų projektą Nr. XIIIP-2458 pristačiusio Seimo nario Lino Balsio teigimu, siūlomais pakeitimais siekiama apsaugoti jautriausią biologinę įvairovę nuo neigiamo ūkinės veiklos poveikio, Lietuvos Respublikos saugomose teritorijose apribojant plynuosius miškų kirtimus.

Teikiama pataisa numatoma visuose III grupės, apsauginiuose miškuose (genetiniai, geologiniai, geomorfologiniai, hidrografiniai, kultūriniai draustiniai ar jų dalys, kultūrinių rezervatų miškai, atkuriamųjų ir genetinių sklypai, miško sėkliniai medynai, laukų apsauginiai, apsaugos zonų miškai) apriboti plynuosius pagrindinius ir atvejinius miško kirtimus, šios grupės miškuose leidžiant tik biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimus bei apsauginių miškų pelkiniuose ir užmirkusių augaviečių medynuose, kurių plynųjų kirtimų biržės plotas sumažinamas  iki 3 hektarų.

Taip pat siūloma iki 5 hektarų sumažinti plynųjų pagrindinių kirtimų plotą (šiuo metu leidžiami 8 ha) ūkiniuose miškuose, o ūkiniuose miškuose, kurie yra saugomose teritorijose uždrausti (išskyrus biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimus, pelkinių ir užmirkusių augaviečių medynuose) plynuosius ir atvejinius miško kirtimus. Nauja įstatymo redakcija taip pat įtvirtinamas draudimas ūkiniuose miškuose, esančiuose saugomose teritorijose veisti plantacinius miškus, kuriuose paprastai vykdomas intensyvus ūkininkavimas.

„2017 m. buvo išduota 15380 leidimų plyniesiems kirtimams. Tai sudaro 65–66 procentus visų kirtimams išduotų leidimų. Didelis kiekis plynųjų kirtimų. 2018 m. per pirmą pusmetį buvo išduoti 7205 leidimai plyniesiems kirtimams, tai sudaro beveik 67 proc. visų išduotų leidimų. Tai reiškia, kad plynieji kirtimai yra tendencija“, – sakė Seimo narys.

Projektui po pateikimo pritarė 79, prieš balsavo 2, susilaikė 7 Seimo nariai. Pagrindiniu šio klausimo svarstyme paskirtas Aplinkos apsaugos komitetas. Taip pat nuspręsta kreiptis Vyriausybės ir Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadų. Projektą Seimo posėdyje siūloma svarstyti gruodžio 4 d.