Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

4XWeb zpsf072746a - Prieš šūvį į stambų žvėrį (I)

Prieš šūvį į stambų žvėrį (I)

Medžioklės taktika

Kur taikyti stambiam žvėriui, visų pirma priklauso nuo aplinkybių. Čia svarbu, kaip žvėris stovi, kaip bėga, koks iki jo atstumas, kokį medžiotojas turi šautu­vą.

Medžiotojo uždavinys — šauti taip, kad žvėris kristų vietoje. Žodžiu, kad jis ne­pabėgtų sužeistas, kad be reikalo nesikankintų. Kuo žvėris arčiau, tuo šūvis gali būti tikslesnis. Medžiotojas turėtų stengtis įprasti kuo tiksliau nustatyti atstumą iš akies, prisiminti, kaip jam atrodo paukš­čiai ir žvėrys iš įvairaus atstumo. Pravartu žinoti, kad normalaus regėjimo žmogui stambaus žvėries akis aiškiai matyti maž­daug už septyniasdešimt metrų, vos pastebima — už devyniasdešimt metrų; brie­džio, elnio ausis aiškiai matyti už šimto keturiasdešimt, vos pastebima — už šimto aštuoniasdešimt metrų,

Menkai patyrusiam medžiotojui galima patarti gerai apžiūrėti kiekvieną savo ar draugų sumedžiotą žvėrį, atidžiai sekti, kaip lupamas jo kailis, kaip jis išdarinėjamas, įsidėmėti, kur ir kokio dydžio jo iš­oriniai, vidiniai organai. Tuo pačiu reikia stengtis suvokti, kaip ir kur reikia taikyti. Be to, nevalia praleisti progos pasidomėti, kokias žaizdas padaro įvairaus tipo kul­kos. Kito kelio tapti geru šauliu nėra.

Stambus žvėris vietoje krinta visų pirma nuo žaizdos į galvos ir stuburo smegenis (vadinasi, į smegenų kiaušą ir kaklo bei stuburo slankstelį). Bet žvėrių smegenys palyginti su jų galva labai nedidelės. Be to, kaukolę sudaro labai tvirti kaulai, ku­rie į medžiotoją dažnai būna atgręžti nuo­takiu paviršiumi. Pavyzdžiui, jei suaugusio šerno kaukolės ilgis 43 centimetrai, tai kaukolės smegenų ertmė tėra 10 centimet­rų ilgio, 6,5 aukščio ir 8,5 — pločio; kau­kolės kaulo storis — du centimetrai. Taigi — galva — ne pati pažeidžiamiauia šer­no vieta. Antra vertus, į bėgančio žvėries galvą ne taip jau lengva ir pataikyti.

Dėl visų šių priežasčių šauti į galvą ga­lima tik iš arti, kai medžiotojas dėl šūvio yra visiškai tikras. Sakysime, kai šernas iš priekio yra už trijų — šešių — dvylikos metrų, geriau šauti į kaukolę; jeigu iš šo­no — į patį ausies pagrindą arba tarp akies ir ausies, arba truputi už ausies; jei iš užpakalio – į tą vietą, kur pakaušis pereina į kaklą, tik ne taip, kad kulka nuslystų pakaušiu, o kad per kaklo minkš­timą pataikytų tiesiai į kaukolės pagrindą.

Į briedį ir elnią reikia taikyti kiek ki­taip.

Nederėtų pamiršti, kad žvėris apaugęs šeriais, riebalais. Besitaikančiam medžioto­jui ši tamsi figūra, kurią jis mato, tam tikra prasme — šmėkla. Medžiotojas turi matyti tikrą, pažeidžiamą žvėries kūną, įsivaizduoti, kur yra pagrindiniai vidaus organai, numatyti tas linijas ir kryptis, kuriomis kulka turi patekti į tuos organus.

Stuburas yra palyginti siauras taikinys ir į jį taikantis lengva suklysti — nugara apaugusi ilgais plaukais. Tačiau kartais į stuburą šauti būna gana patogu — kai į nubėganti žvėrį tenka šauti iš arti ir šiek tiek iš viršaus. Tada kailis neapgaus — tereikia tiksliai nusitaikyti į vidurinę kūno liniją. Briedžių, elnių kaklo slanksteliai labai dideli (tenka nešioti didelius ragus) ir turi stambias ataugas. Jų kaklas labai jautrus ir dėl to, kad čia praeina stambios miego arterijos ir nervai. Todėl, šaunant į briedi iš šono, bene geriausia yra taikyti į kaklą — žvėris krinta vietoje, į kaklą patogu šauti ir iš toliau, kai žvėris bėga. Juk jei ne visai tiksliai atsižvelgsime į žvėries bėgimo greiti ir kulka šiek tiek pavėluos, tai vis tiek kliudys briedį.

Jei medžiotojas nėra tikras, kad pataikys šernui į kiaušą, tada tenka šauti į širdį. Žaizda širdyje, žinoma, būna mirtina. Bet ta maža kulka, kuri, kliudžiusi smegenis, užmuša iš karto, toli gražu ne tuoj pat sustabdo žvėrį, kai kliudo širdį. Taigi ne taip dažnai (bet ir ne taip retai) kulkos į širdį kliudytas žvėris iš karto nekrinta ir turi jėgų nubėgti dar trisde­šimt, šimtą, o kartais ir du šimtus žings­nių. Vadinasi, jis dar gali pridaryti bėdų tiek pačiam medžiotojui, tiek varovui.

Robertas Vaitonis

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Įrašai kategorijoje

vis 480x384 - Apie šaudymą šratais

Apie šaudymą šratais

Kiekvieno medžiotojo ir šaulio – sportininko idealas — 100% pataikymų. Kiekvienam medžiotojui
Kiškiai 480x384 - Vėjo reikšmė medžioklei

Vėjo reikšmė medžioklei

Kiekvienas medžiotojas turi būti gerai susipažinęs su vėjo sąlygomis ir medžiodamas prie
pexels photo 247373 480x384 - Zuikių medžioklė

Zuikių medžioklė

Zuikiai medžiojami įvairiais būdais, bet čia norime aprašyti tik tris varymo būdus.
Eiti į Viršų