Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

art 1850653 960 720 - Planas ir žemėlapis

Planas ir žemėlapis

Patarimai/Turizmui

Teisingai orientuotis ir nepaklysti vietovėje gali­ma tik ją gerai pažįstant. Nepažįstama vietovė stu­dijuojama iš žemėlapių, planų ir kitų keliautojų su­darytų maršrutų schemų bei aprašymų. Maršruto schema vadinamas žygio kelio grafinis vaizdas, ku­riame sutartiniais ženklais atvaizduoti būdingi ir ge­rai matomi pakelės objektai ir jų gabaritai (kelio orientyrai, nakvynės ir poilsio vietos, kelio kliūtys ir pan.). Vietovės planu vadinamas sumažintas grafinis jos atvaizdas plokštumoje, kuriame sutartiniais ženklais pažymėti ir apibūdinti visi vietovės objek­tai (reljefas, vandenys, augalija, susisiekimo keliai, pastatai ir kita). Žemėlapiu vadinamas smarkiai su­mažintas ir apibendrintas žemės paviršiaus vaizdas, kuriame sutartiniais ženklais pavaizduoti tik patys svarbiausi objektai ir įvairios orientavimąsi paleng­vinančios linijos. Mažo tikslumo žemėlapiai vadina­mi kartoschemomis. Taip pat tenka susidurti su aerofotonuotraukomis — iš tam tikro aukščio padarytais žemės paviršiaus fotoatvaizdais. Planai ir žemėlapiai skirstomi į grupes pagal dydį (mastelį), paskirtį, vaizduojamus objektus ir kitas savybes. Smulkaus mastelio žemėlapiuose vaizduojami (smarkiai sumažinti) dideli žemės plotai: valstybės, žemynai ar net visa žemė. Stambaus mastelio žemėlapiai (topografiniai) labai tiksliai vaizduoja palyginti nedidelius plotus. Bendrieji — apžvalginiai — žemėlapiai skiri plataus vartotojų rato bendrai informacijai, o specialieji — įvairiems mokslo ir liaudies ūkio, tame tarpe ir turizmo, reikalams. Įvairūs žemėlapiai skiriasi savo turiniu. Žemės paviršiaus formoms vaizduoti skirti vadinamieji hipsometriniai (reljefo) žemėlapiai. Atmosferoje vykstančius procesus atspindi klimatiniai žemėlapiai. Valstybių ir sričių riba matome politiniuose-administraciniuose žemelapiuose.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Įrašai kategorijoje

Eiti į Viršų