Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Sliekas tarp lapų - Apie slieką
Patarimai žvejui

Apie slieką

K. Sčesnulevičius, “Medžiotojas” 1939 m. Kiekvienam meškeriotojui gerai pažįstamas šis nekaltas gyvūnėlis, tiek daug naudos ir malonumo duodąs meškeriotojams. Beveik kiekvienas meškeriotojas pradeda meškerioti „ant slieko“, nes, greta musės naminės aukšlėms gaudyti, tai yra mėgiamiausias ir kartu populiariausias jaukas. Vasaros metu rytais matyti pavėsinguose pakampiuose meškeriotojus sliekus kasant: rimtais veidais, susikaupę meškeriotojai kasa žemę, deda… Skaityti...

Medžiotojas 480x343 - Medžioklės plotų tvarkymui ir naudojimui nauji nuostatai
Naujienos

Medžioklės plotų tvarkymui ir naudojimui nauji nuostatai

Vakar įsigalioję nauji Profesionalios medžioklės plotų tvarkymo ir naudojimo nuostatai reglamentuoja ūkinę veiklą ir medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą tokiuose plotuose.  Naujoji tvarka iš esmės nesiskiria nuo senosios. Vienintelis didesnis skirtumas, kad anksčiau šiuos nuostatus tvirtindavo aplinkos ministras, o dabar ši funkcija perduota Valstybinių miškų urėdijos (VMU), kuri yra atsakinga už miškų priežiūrą ir naudojimą, vadovui.… Skaityti...

Mažoji žuvėdra 480x343 - Siekiant apsaugoti mažųjų žuvėdrų populiaciją, draudžiama lankytis pagrindinėse jų perimvietėse
Naujienos

Siekiant apsaugoti mažųjų žuvėdrų populiaciją, draudžiama lankytis pagrindinėse jų perimvietėse

Siekiant apsaugoti nykstančias mažąsias žuvėdras ir sudaryti sąlygas joms sėkmingai išperėti ir užauginti jauniklius, kasmet nuo gegužės 20 d. iki rugpjūčio 1 d. aplinkos ministro įsakymu žmonėms draudžiama lankytis keturiose pagrindinėse šių paukščių perimvietėse. Jos yra Nemune, Jurbarko ir Šakių rajonuose: ties Greičiais ir Sudargu, ties Kidulių kaimu, ties Rotulių kaimu ir žemiau Mituvos žiočių.… Skaityti...

Starkis 480x343 - Starkas

Starkas

Starku vadiname apyretę mūsų šalies žuvį, kuri priešakine savo kūno dalimi (galva) truputį panaši į lydį, o likusiąja ~ primena ešerį, užtat lotyniškai jinai ir vadinama lydžiaešeriu, Kūną starkas turi pailgą, šonais kiek suspaustą ir ilgumu 5—6 kartus pranešantį savo aukštumą. Galva pleišto pavidalo, t. y., pailga ir smailiu snukiu. Nasrai platūs ir toli, net… Skaityti...

meškerė ant lieptelio 480x343 - Aktualūs žvejų mėgėjų taisyklių punktai
Naujienos

Aktualūs žvejų mėgėjų taisyklių punktai

Šiandien, gegužės 15 d., baigiasi, kaip numato Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės, kiršlių ir salačių žvejybos draudimas ir prasideda žiobrių žvejybos draudimas, kuris truks iki birželio 15-osios. Šios taisyklės nustato, kad draudimas negalioja paskutiniąją jo dieną, jeigu ji yra savaitgalį ar valstybinė šventė, todėl šiemet sterkų žvejybos draudimas baigsis gegužės 19-ąją. Ateinantį sekmadienį, gegužės 20… Skaityti...

Maumedžiai 480x343 - Vidgiris
Geografija/Objektai Lietuvoje

Vidgiris

Tuo vardu vadinamas Alytaus miško pats gražiausias ir žinomiausias kampelis — 39 kvartalas. Vidgiris yra pačiuose Alytaus miško vakaruose; iš šiaurės prieina Alytaus — Seirijų plentas, pietuose jis plaunamas Nemuno; nuo Alytaus miesto pora kilometrų. Plotas — 125 ha. Vidgiris garsus ne tik savo griežtai skirtingais grynais medynais, bet ir istorinėm vietom. Iš jų čia… Skaityti...

Stalas prieš kelionę 480x343 - Apie maršruto schemų ir akinių nuotraukų darymą
Patarimai

Apie maršruto schemų ir akinių nuotraukų darymą

Mokant rasti ir nubrėžti įvairių objektų azimutus ir išmatuoti atstumus sutartiniais ženklais nesunku braižyti paprasčiausias maršrutų schemas (krokius), daryti nedidelių plotų akines nuotraukas. Maršruto schemų sudarymo principai ir tvarka vienodi, tiek naudojant vietovėje išmatuotus, tiek ir iš žemėlapio paimtus duomenis. Abiem atvejais pirmiausia nusta­tomi krypties azimutai bei atstumai žygio kryptimi ir pagal tai nubrėžiama viena… Skaityti...

Kielė baltoji foto 480x343 - Kielė baltoji
Flora ir fauna/Gyvūnų paveikslai

Kielė baltoji

Kielė baltoji visiems pažįstamas, gražus ir malonus paukštelis, kuriam daugelis žmonių turi neabejotino meilės jausmo. Jos kūno ūgiui charakterizuoti Dr. O. Heinroth’as patiekia šių skaitmenų: sparnai 87—90 mm, uodega 86-91 mm, kojos 22 -24 mm ilgio; svoris apie 20 g. Tokiu būdu galėtume pasakyti, kad kielė didumu sulig žvirbliu. Snapelį ji turi tiesų ir pusėtinai… Skaityti...

vis 480x343 - Apie šaudymą šratais
Medžioklės taktika

Apie šaudymą šratais

Kiekvieno medžiotojo ir šaulio – sportininko idealas — 100% pataikymų. Kiekvienam medžiotojui svarbu gerai šaudyti ne tik dėl to, kad tas sudaro jam didelį malonumą medžioklėje ar sportiniame šaudyme, bet ir kitais sumetimais. Aš turiu galvoje nelaimingus nevykusiai šaudytus gyvius: pabėga jie nuo tokio blogo šaulio sukruvinti, su sulaužytais kaulais ir kur nors miško tankumyne… Skaityti...

vejo siluetas 480x343 - Upokšnis. Žvejo šešėlis
Patarimai žvejui

Upokšnis. Žvejo šešėlis

Pačios tinkamiausios dienos žūklei – apsiniaukusios. Sau­lės spinduliai prasimuša net ir pro tankią lapiją, ir nuo spiningininko silueto ant vandens krinta šešėlis. Jei stovėsite nejudė­damas, tai žuvų nepabaidysite, bet užtenka pasvirti, užsimoti spiningu – ir jūsų šešėlis atgis. Visoms žuvims tai kelia pagrįstą įtarimą. Spiningininkas turi ant kranto pasirinkti tokią pozici­ją, kad jo metamas šešėlis… Skaityti...

Stumbras 480x343 - Visuomenė kviečiama tarti savo balsą Stumbro populiacijos apsaugos ir valdymo klausimais
Naujienos

Visuomenė kviečiama tarti savo balsą Stumbro populiacijos apsaugos ir valdymo klausimais

Aplinkos ministerija parengė stumbrų, stambiausių Lietuvoje laukinių žvėrių, apsaugos plano projektą, kurio nuostatomis bus sprendžiami šios rūšies populiacijos apsaugos ir valdymo klausimai. Visuomenė ir suinteresuotos institucijos kviečiamos susipažinti su Plano projektu ir teikti pastabas bei pasiūlymus iki š. m. gegužės 18 d. elektroniniu paštu lina.caplikaite@am.lt. Stumbrai beveik po 200 metų pertraukos 1969 m. buvo iš… Skaityti...

Kelionė baidarėmis 480x343 - Vilniaus krašto ežerais ir upėmis
Geografija/Istorija/Maršrutai

Vilniaus krašto ežerais ir upėmis

Vytauto Didžiojo Universiteto studentų „Jūros“ korporacijos vandens sporto mėgėjai pereitą vasarą sumanė pakeliauti baidarėmis, dar tada lenkų pagrobto, Vilniaus krašto vandenimis. Žiauriai „formališkoji“ lenkų atstovybė Kaune kelius kartus pro savo „filtrus“ leido keliautojų sąrašą, bet norėjusio kartu keliauti rašytojo A. Vienuolio – Žukausko vis tik nepraleido. Galop sąrašas nusistovėjo. Palikome 13. Skaičius kai kam nepatinkantis.… Skaityti...

Kazlų Rūdos miškas 480x343 - Kazlų Rūdos miškai
Geografija/Objektai Lietuvoje

Kazlų Rūdos miškai

Jei iš Kauno keliausime į Virbalį, iš Zapyškio, Ąžuolų Būdos – į Griškabūdį, — pamatysime ir vienus didžiausių respublikoje Kazlų Rūdos miškus. Jie užima 59 tūkst. ha, plyti Kauno, Kapsuko ir Šakių rajonuose. Miškų masyvas nusidriekęs 35 km. Kadaise girios siekė Nemuną, o dabar gana arti didžiosios mūsų upės nuo masyvo atitrūkęs Kačerginės gyvenvietės miškelis.… Skaityti...

37573198732 d7f646860f b 480x343 - Atstumo nustatymas turistiniame žygyje
Patarimai

Atstumo nustatymas turistiniame žygyje

Atstumai tarp orientyrų paprastai nustatomi, išmatavus juos žemėlapyje ir gautą rezultatą padauginus iš mastelio vardiklio. Kreivų linijų ilgius patogiau pirma išmatuoti siūlu, tačiau tokie matavimai galimi tik turint labai tikslius stambaus mastelio žemėlapius. Daugelis turizmo praktikoje vartojamų schemų yra labai smarkiai generalizuotos, kai kurios iš jų vaizduojamos, remiantis perspektyvos dėsniais. Tokių schemų mastelis įvairiose jų… Skaityti...

34903350260 f771890f0f c 480x343 - Laukinių gyvūnų paėmimas - nusikaltimas gamtai
Naujienos

Laukinių gyvūnų paėmimas – nusikaltimas gamtai

Pavasaris primena apie tai, kaip elgtis gamtoje radus laukinius gyvūnus, ypač jų jauniklius. Nors Aplinkos ministerija kasmet perspėja apie tai, kad iš gamtos gyvūnai negali būti imamai ir nešami į namus, tačiau kiekvieną gegužę ir birželį pasitaiko tokių neleistinų atvejų. Ypač jautriai į paėmimą reaguoja briedžiukai, stirniukai, pelėdžiukai ir kiti žvėrių bei paukščių jaunikliai. Žmonės… Skaityti...

Eiti į Viršų