Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

apalai - Šapalas
Gyvūnų paveikslai/Žuvys

Šapalas

J. Elisonas “Kosmos” 1935 m. Šapalas pažinti ir nuo artimų jam žuvų, pav., kuojos ir kt. atskirti ga­lima iš akių spalvos ir kai kurių kūno pavidalo pažymių. Akis jis turi nedideles, gelsvas su tamsia dėme jų viršuje. Kūnas vidutinio ilgumo, ku­ris 4 kartus praneša jo aukštumą; šonais mažai tesuspaustas. Praužulnūs nasrai padėti snukio priešakyje, kakta… Skaityti...

wood skull antler 480x343 - Medžioklė
Istorija/Medžioklės istorija

Medžioklė

G. Isokas 1979 m. Ką rodo iškasenos Prieš 14-15 tūkst. metų, iš Lietuvos traukiantis ledynams, žemu­čių krūmokšnių lapus skabė gauruotieji raganosiai, pešė žolę, sliuogino mamutai, kurių kaimenė Lietuvoje galėjo siekti tūkstantį žvėrių. Kai mamutas, prisiėdęs žolės, lapų, suradęs duburį, siurbdavo vandenį, vyrai su ietimis (kurių antgaliai būdavo akmeniniai ir kauliniai), lazdo­mis su pritvirtintais akmenimis mušdavo… Skaityti...

pintinė su grybais 480x343 - Grybų klausimu
Grybauti ir uogauti

Grybų klausimu

J. Viliušis, “Mūsų girios” 1932 m. Norėtumėm atkreipti dėmesį, kad kai kurie pavadinimai gali būti pasikeitę arba visai nebevartojami. Tai yra visiškai neredaguotas ir netaisytas, autentiškas to laikmečio tekstas. Grybai yra nuolatiniai miško palydovai ir su aukštesniaisiais miško augalais sudaro kaip ir biologinę asociaciją. Iš vienos pusės, kaipo pertophytai (Muench) ir parazitai, jie yra žymiausi… Skaityti...

turistų grupė 480x343 - Pasiruošimas žygiui. Grupė ir maršrutas
Patarimai

Pasiruošimas žygiui. Grupė ir maršrutas

J. Vaitkus, V. Januskis Grupės sudarymas. Gerai sudaryta grupė — pagrin­dinis dalykas, nuo kurio priklauso viso sudėtingo žy­gio sėkmė. Grupės branduolys paprastai susideda iš dviejų ar trijų turistų, jau anksčiau keliavusių kartu. Dažniausiai jie yra turistinio žygio idėjos autoriai, parenka būsimo maršruto rajoną, pradeda komplek­tuoti grupę. Grupė sudaroma iš fiziškai stiprių, mėgstančių ak­tyvų sportą, turinčių… Skaityti...

Pilkasis garnys žuvauja 480x343 - Imtynės su Genše
Jūsų istorijos

Imtynės su Genše

S. P. “Medžiotojas” 1932 m. Tai buvo didžiojo karo metu, kada rusų vokiečių frontas apsistojo Dubysos ir Ventos perkaso slėny. Dažniausiai anksti rytą ir vakare frontas atgydavo: imdavo pleškėti šautuvai, kaip meleta tauškėjo kulkosvydis. Reguliariai pusvakario laiku prabildavo vokiečių baterijos. Taip ėjo diena po dienos. Visur pilna Vokiškų rezervų, ligoninių, šiaip laisvai plėšikaujančių kareivių ir… Skaityti...

tulžys virš upės 480x343 - Tulžys
Gyvūnų paveikslai

Tulžys

J. Elisonas, “Kosmos” 1931 m. Jei kas paklaustų, kuris mūsų krašto paukštis visų gražiausias, tai, turėdamas galvoje jo plunksninių rūbų spalva, atsakyčiau, kad tai tulžys. Pas mumis retai kas gali pasigirti šitą apyretį paukštelį regėjęs ir apie jį ką nors pasakyti turįs, o tačiau tatai kai kuriais atžvilgiais įdomus sutvėrimėlis, kuris pradedant nuo ankstyvo pavasario… Skaityti...

vejyba vidutinio dydžio upėje 480x343 - Vidutinė upė. Įrankių pasirinkimas
Patarimai žvejui/Žvejybai

Vidutinė upė. Įrankių pasirinkimas

V. Armalis Rengiantis žūklei vidutinėse upėse, reikia tik šiek tiek per­tvarkyti įrangą, kuri skirta žūklei upokšniuose. Pirmiausia pa­renkamas stangresnis spiningo meškerykotis, kuriuo galima svaidyti 5-30 g masalus. Tai – „Light” ir „Medium Light” klasės įrankiai, kurių ilgis 2,10-2,40 m. Atsižvelgiant į žūklės specifiką ir masalų tipus, optimaliausias yra 2,40 m ilgio spiningas su šmaikščia viršūne,… Skaityti...

Vidutinio dydžio upė 480x343 - Vidutinė upė. Netikėtos akistatos
Patarimai žvejui

Vidutinė upė. Netikėtos akistatos

V. Armalis Miškas džiūvo po netikėto kaip šūvis lietaus. Tiršta migla ėmė driektis pažeme. Tarpais atrodė, kad brendi ne žole, o pie­nu. Dar tirščiau miglos kamuoliai gaubė upę. Galėjai tik spėti, kur vingiuoja vaga. Pagal vandens šniokštimą puikiausiai ži­nojau, kad ne kartą mintu takeliu artėju prie rėvos. Teko atsisagstyti apykaklę, nes buvo tvanku kaip pirtyje.… Skaityti...

Rūko fotografavimas 480x343 - Turistinės fotografijos specifinėmis sąlygomis
Fotografavimas/Patarimai

Turistinės fotografijos specifinėmis sąlygomis

J. Vaitkus, V. Januskis Kelionėse slidėmis būtina fotoaparatą saugoti nuo šalčio. Sukietėjus gumotai užrakto užuolaidėlių me­džiagai ir užstingus mechanizmo tepalui, pailgėja iš­laikymai arba visai nustoja dirbti užraktas. Fotoapa­ratą laikyti po drabužiais, geriausiai kur nors šoni­nėje kišenėje, o ne ant diržiuko ties krūtine; judant nemalonūs jo nors ir menki smūgiai į paširdžius. Žiemą labai daug šviesos.… Skaityti...

medžiotojai 480x343 - Tęsiant temą apie šaudymą šratais
Medžioklės taktika

Tęsiant temą apie šaudymą šratais

B. Dirmantas. “Medžiotojas” 1940 m. Jau turime supratimą apie svarbumą geros šaulio pozos prieš šūvį. Toliau reikia pradėti pratintis šaudyti, tai yra užtaisytu šautuvu pagauti taikinį ir gaiduką nuleisti tuo pačiu momentu, kai šautuvas įsiremia į petį. Visi tie veiksmai turi susilieti, šaulys turi juos atlikinėti iš karto, instinktyviai, atskirų veiksmų pats nepastebėdamas. Šiuos visus… Skaityti...

Pušaitės 480x343 - Punios šilas
Geografija/Objektai Lietuvoje

Punios šilas

G. Isokas, 1979 m. Alytaus rajone, Nemuno vingyje, keturių upės slėnio terasų apsuptas, ant 50-150 m aukštumų šniokščia vienas gražiausių miškų – Punios šilas (2720 ha). IV-XII m. e. a. šilo pilkapiai, degintiniai kapai, kuriuose rasta ietigalių, segių, geležinių peilių, plačiaašmenis kirvis, rodo jau tuomet čia gyvenus žmonių. Ties Bundorių kaimu užregistruota 40 pilkapių, o… Skaityti...

Poliarizacijos efektas 480x343 - Kokių akinių reikia žūklėje?
Žvejybai

Kokių akinių reikia žūklėje?

V. Armalis Jei žvejoji iki panagių ištyrinėtame upelyje, nereikia spėlioti, kur yra žuvų slėptuvės, ir akylai stebėti dugno reljefą, žvalgytis išvartų. Pirmą kartą lankantis žūklavietėje, žūklė gali tapti pažintine ekskursija, kurios tikslas – užfiksuoti perspektyvias žūklės vietas. Poliarizuotais stiklais akiniai prieš gerą dešimtmetį buvo museline meškere žvejojančių meškeriotojų aksesuaras, tačiau labai greitai jų privalumus įvertino… Skaityti...

fotografas upelyje 480x343 - Fotografavimas ir filmavimas turistiniame žygyje
Fotografavimas/Patarimai

Fotografavimas ir filmavimas turistiniame žygyje

J. Vaitkus; V. Januskis Vargu ar vertingas bus tas turistinis žygis, iš ku­rio neatsivešime gerų foto nuotraukų ar video filmų. Ne tik todėl, kad be foto-kino medžiagos neįmanoma pakenčiamai pasidalinti kelionės įspū­džiais. Fotografavimo, filmavimo prasmė tu­ristiniame žygyje kur kas gilesnė. Užaštrintas pa­stabumas, daugiadienis kritiškas aplinkos (krašto­vaizdžio, savo bendražygių) stebėjimas, kompona­vimas, ieškojimas dėkingesnių matymo taškų, —… Skaityti...

Miesto parkas 480x343 - Parkai
Rekomenduojame

Parkai

M. Jameikis “Mūsų girios” 1932 m. Miško, ypač sauso, higieninė reikšmė yra didelė, nes jame silpnu plaučiu žmonės semia sau sveikatos, išerzinti gyvenimo sūkurio, pairusiais nervais randa nusiraminimą ir poilsi. Miškas yra tarytum stichija, kuri traukia į save lygiai miestelėnus ir fabriku gyventojus. Turtuoliai ir beturčiai, seni ir jauni, be padėties, luomo ir amžiaus skirtumo… Skaityti...

Seteris airiškas 480x343 - Airiškas seteris
Kinologija

Airiškas seteris

M. L. G. “Medžiotojas” 1933 m. Kaip angliškas, taip ir airiškas (irlandiškas) seteris greičiausiai yra kilęs iš ėpagneul’ių. Jo kilmė dar senesnė nei angliškojo. Jau nuo senų laikų šie seteriai buvo plačiai paplitę Airijoj dėl jų ištvermingumo, geros uoslės ir didelio, tiesiog nesuvaldomo pamėgimo medžioti. Airiškas seteris, kaip ir daugumas airiškų medžioklinių šunų, yra raudonojo… Skaityti...

Eiti į Viršų