Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Kompasas - Orientavimasis vietovėje be žemėlapio

Orientavimasis vietovėje be žemėlapio

Patarimai

Orientuotis (šio graikų kilmės žodžio vertimas yra: „atsisukti į rytus”) — atrasti pasaulio šalių kryptį ir savo padėtį aplinkos objektų atžvilgiu, mokėti nustatyti atstumus iki jų ir išlaikyti kryptį, judant nuo vieno objekto — orientyro — iki kito. Visa tai galima atlikti tiek su žemėlapiu, tiek ir be jo.

Norint susiorientuoti, pirmiausia reikia nustatyti pasaulio šalis. Tai atliekama, stebint kompasą, dangaus kūnus, įvairius vietos objektus. Kompaso veikimo principas visiems gerai žinomas. Turistinei praktikai patogiausias Andrijanovo kompasas, kurio besisukantis dangtelis su taikikliu leidžia gerai nustatyti kryptį į norimus orientyrus ir apskaičiuoti azimutus, t. y. kampus, kuriais tos kryptys atsilenkia nuo stebėjimo vietos meridiano. Kompaso rodyklė rodo kryptį, kuri beveik visada truputį nesutampa su kryptimi geografinių meridianų, susikertančių geografiniame šiaurės ašigalyje. Kompaso rodyklės nukrypimas nuo šiaurės krypties vadinamas magneto deklinacija. Ją galima gerai išmatuoti naktį, lyginant kompaso rodomą kryptį su kryptimi į šiaurės žvaigždę. Daugumoje kraštų magneto deklinacija orientavimuisi didelės reikšmės neturi, tačiau ten, kur žemės gelmėse guli magnetintų uolienų klodai, kompaso rodyklė gali rodyti į bet kurį horizonto tašką ir tapti rimtų orientavimosi klaidų priežastimi. Tokių vietų — magnetinių anomalijų — yra ir Lietuvoje (pavyzdžiui, Rokiškio raj. Tumasonių k. apylinkėse). Reikia nepamiršti, kad kompaso rodyklė, sekdama magnetinio žemės lauko svyravimus, kariais smarkiai nukrypsta į šalį tada, kai Saulėje pasirodo dėmių, nušvinta Šiaurės pašvaistė arba užeina smarki perkūnija. Tas pats atsitinka arti aukštos įtampos elektros laidų, geležinkelio bėgių, laivo variklių ir kitokių geležinių daiktų. Tokiais atvejais, jei tik negalima palaukti, kol „magnetinė audra“ praeis, arba tiesiog pasitraukti į šalį, šiaurės krypties reikia ieškoti kitokiais būdais.

Pasaulio šalis galima rasti, stebint dangaus šviesulius. Tai atliekama su laikrodžiu. Valandų rodyklę nukreipus į Saulę, lankas tarp jos ir krypties į skaičių „1“ dalijamas pusiau. Tokiu būdu gaunama linija rodo į pietus. Šio būdo tikslumas nedidelis, apsirikti galima iki 20—25°. Tiksliau nustatyti šiaurės kryptį galima, sekant šešėlių trumpėjimą prieš vidudienį. Kai šešėliai sustoja trumpėję, jie rodo šiaurę.

Naktį galima orientuotis ne tik pagal Šiaurės žvaigždę, bet ir pagal Mėnulį, kuris pirmosios ketvirties metu (kai matyti dešinė Mėnulio pusė) pirmą valandą nakties esti vakaruose, pilnaties metu — pietuose, o paskutinės ketvirties metu — rytuose. Bet kuriuo kitu metu rasti pietų kryptį padeda laikrodis, kuris pilnaties metu naudojamas taip, kaip ir Saulės atveju. Kitu metu reikia daryti laiko pataisas, t. y. į Mėnulį nukreipti ne valandų rodyklę, bet kitą gretimą skaičių, kuris atrandamas, pridėjus (ar atėmus) prie duotos valandos tiek valandų, kiek Mėnulio skersmens šeštųjų dalių tuo metu apšviečia Saulė. Jei Mėnulis auga (jaunas), laiko pataisos atimamos, o jei dyla (delčia) — tai pridedamos.

Apsiniaukusio oro metu galima orientuotis pagal tam tikrus vietovės objektus. Miško biržių susikirtimo vietose stovi stulpeliai, ant kurių užrašyti kvartalų numeriai. Šiaurės kryptį nėsunku rasti, žinant, kad biržės kertamos iš šiaurės į pietus ir iš vakarų į rytus, o pats mažiausias kvartalo numeris yra šiaurės vakaruose. Atskirai stovinčių medžių laja iš pietų pusės yra tankesnė, kamienai labiau apsamanoja iš šiaurės. Beržo tošis iš pietų pusės šviesesnė ir ne taip suskilusi. Skruzdėlynai dažniau stūkso saulėtoje (pietinėje) medžių pusėje. Pavasarį sniegas greičiau tirpsta pietinėje Saulės atokaitoje. Pagal šiuos požymius galima orientuotis tik labai apytikriai.

J. Vaitkus, V. Januskis

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Solve : *
39 ⁄ 13 =


Įrašai kategorijoje

X
Eiti į Viršų