Konferencija mūsų miškų ateities klausimu. Kvietimas visuomenei

Konferencija mūsų miškų ateities klausimu. Kvietimas visuomenei

Penktadienį, balandžio 6 d., Aplinkos ministerija ir Aleksandro Stulginskio universitetas kviečia į miškų politikai skirtą diskusiją-konferenciją „Racionalus miško naudojimas – darnaus miškų ūkio pagrindas“. Ji vyks Aleksandro Stulginskio universiteto IV rūmų konferencijų salėje (Universiteto g. 8A, Akademija, Kauno r.). Renginio globėjas – Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, sveikinimo žodį tars aplinkos ministras Kęstutis Navickas.

Ši konferencija yra puiki proga visiems, kurie neabejingi šalies miškų ateičiai, padiskutuoti bene aktualiausia miškų politikos tema – kaip racionaliau panaudoti ir išsaugoti mūsų miškus, atsižvelgiant į galimus globalius ir vietinius iššūkius. Žinomi Lietuvos miškų mokslo atstovai pasidalins savo įžvalgomis apie miško naudojimo galimybes ir perspektyvas įgyvendinant darnaus miškų ūkio principus visuose šalies miškuose.

Renginio metu bus surengta ekspertų diskusija, kurioje priimantieji miškų politikos sprendimus kartu su mokslininkais, miškų sektoriaus socialiniais partneriais, kitais visuomenės atstovais išsakys savo požiūrius aktualiais miškų politikos klausimais. Jie aptars, kaip reikėtų pagerinti bendradarbiavimą ir komunikaciją miškų sektoriuje, svarstys, kokios yra racionalaus miško naudojimo ribos ir grėsmės jas peržengus, diskutuos, kokio dydžio miško valdos tinkamiausios darniam miškų ūkiui.

Į konferenciją kviečiama registruotis el. paštu me@asu.lt arba tel. 8 37 75 2282. Informacija skelbiama ir Facebook renginyje, kuriame taip pat vyks tiesioginė renginio transliacija, negalintiems dalyvauti.

PROGRAMA

9:30-10:00 Registracija
10:00-10:20 Sveikinimo žodis

LR Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas

Aleksandro Stulginskio universiteto prorektorius Vidmantas Butkus

10:20-11:40 Pranešimai

Dr. Marius Kavaliauskas. Komunikavimo ir bendradarbiavimo iššūkiai įgyvendinant miškų politiką (Miškų ir ekologijos fakulteto Miškotvarkos ir medienotyros instituto docentas);

Dr. Albertas Kasperavičius. Lietuvos miškų medienos prieaugis, jo panaudojimas ir potencialas ateičiai (Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojas)

Dr. Gintautas Mozgeris. Lietuvos miško ištekliai ir jų naudojimas: iššūkiai ir perspektyvos miškų mokslų požiūriu (Miškų ir ekologijos fakulteto Miškotvarkos ir medienotyros instituto profesorius)

Dr. Žydrūnas Preikša. Aplinkosaugos nevyriausybinių organizacijų koalicijos požiūris į Lietuvos miškų tvarkymą (Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos instituto lektorius)

Andrejus Gaidamavičius. Labanoro girios ateitis: su plynais kirtimais ar be jų? (Gamtininkas, visuomeninės organizacijos „Labanoro klubas“ prezidentas”)

11:40-12:00 Kavos pertrauka
12:00-12:40 Pranešimai

Dr. Albinas Tebėra. Miškininkystės ūkinių vienetų dydžio ir jų veiklos efektyvumo modeliavimas (Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos miškininkystės katedros docentas)

Dr. Marius Kavaliauskas. Privačios miškų nuosavybės struktūra Europos šalių pavyzdžiu (Miškų ir ekologijos fakulteto Miškotvarkos ir medienotyros instituto docentas)

12:40-13:30 Podiumo diskusija

Moderatorius: Albinas Tebėra

Podiumas: Viktoras Pranckietis, Kęstutis Navickas, Marius Kavaliauskas, Gintautas Mozgeris, Žydrūnas Preikša ir kt. (podiumo sudėtis bus tikslinama po registracijos)

Preliminarios diskusijos temos:

  • Kaip galėtų būti pagerintas bendradarbiavimas ir komunikacija miškų sektoriuje?
  • Kokios racionalaus miško naudojimo ribos ir grėsmės jas peržengus?
  • Kaip racionaliau panaudoti sukauptą medienos potencialą jo neprarandant?
  • Kokio dydžio miško valdos tinkamiausios darnaus miškų ūkio įgyvendinimui?