water sandbar sewalla point - Kelionė Šiauše

Kelionė Šiauše

Maršrutai

Šiaušė, kairysis Dubysos intakas, savo neilgą 31 kilometro kelią pradeda Rėkyvos pelkėse. Išvingiavusi siauručiu upeliu, ji suka pietvakarių link ir, pasirai­čiusi Šiaulių ir Kelmės rajonų žemėmis, įteka Dubyson, per 104 kilometrus nuo šios žiočių.

Šį sykį žygį pradėjome Kelmės ra­jone Šiaušės upėje prie Pašiaušės kaimo. Čia keliauti, žinoma, geriausda anks­tyvą pavasarį, kai tvinsta upeliai. Kaip mi­nėta, kelionė pradedama nuo Pašiaušės. Pašiaušė — kaimas Kelmės rajone Kiaunorių apylinkėje, per 16 kilometrų į šiau­rę nuo Tytuvėnų. Keliai kaimą jungia su Padubysiu, Kiaunoriais. Šiaip jau Pašiaušės dvarelis Kražių valsčiuje žinomas nuo XVI amžiaus pirmosios pusės.

Prie Pašiaušės Šiaušėje pastatyta derivacinė užtvanka. Kelionę geriausia pradėti nuo jos. 19 kilometrų ilgio Šiaušės ruožas nuo Pašiaušės iki žiočių, pagal kadastrinius duomenis, atitinka antros su­dėtingumo kategorijos reikalavimus.

Upelis įsibėgėja iš karto. Jau nuo ke­lionės pradžios baidares pagauna greita srovė. Tuoj pat prasideda apie 50 met­rų ilgio rėva. Toliau bebrų užtvankos, skersai upę nuvirtę medžiai, sugriuvę užkamšos seka viena kitą kas 30 — 50 metrų. Čia, kelionės pradžioje, Šiaušės plotis 3 — 4 metrai, gylis — 0,3 — 0,5 met­ro, tačiau ties Meižiais — plotis jau 5— 6 metrai, gylis — 0,5 — 1,7 metro. Plaukti sunku, tenka nuolat skintis kelią, vaduotis iš šakų, krūmų nelaisvės. Krantai aukšti, tankiai apaugę lapuočiais medžiais.

Keturioliktame kilometre, iš kairės pu­sės, Šiaušėn įsrūva Vėžius. Nuo Pašiau­šės iki Vėžiaus — 4,5 kilometro, van­dens nuolydis toje atkarpoje — 7,1 met­ro, vidutinis nuolydis 1,6 metro kilo­metre. Čia srovė dar lablaui sustiprėja, upelis vingiuoja, kilpinėja, kas posūkis — vis sunkiau praplaukiamas medžių sąvar­tynas, o prie žemo lieptelio tenka pasivaikščioti krantu — praplaukti neįmano­ma.

Nuo Vėžiaus iki bevardžio upeliuko, įtekančio Šiaušėn, — 6,9 kilometro, nuo­lydis. Šioje atkarpoje 17,4 metro, vidutinis nuolydis — 2,5 metro kilometre. Ties Meižiais Šiaušė staiga sunerimsta — sušniokščia, suputoja vanduo. Čia yra nedidelis slenkstukas, jį praplaukti galima pačiu viduriu. Tuoj po slenksčio — ne­praplaukiamas lieptas.
Ir vėl vingiuoja, skuba tolyn Šiaušė. Krantai žemi, apaugę krūmais, o vagoje vis taip pat daug suvirtusių medžių, šakų, bebrų užvartų.

Nuo bevardžio upelio iki Durupio — 3,4 kilometro. Čia nuolydis 8,6 metro, vidutinis nuolydis — 2,5 metro kilomet­re. Iš kairės įsrūvus Durupiui, Šiaušė jau ramiau vingiuoja, srovė lėtesnė, rečiau pasitaiko medžių labirintų, krantai žemi.

Nuo Gembutiškės iki Dubysos lieka pora kilometrų. Plaukti jau smagiau, upe­lis paplatėjęs, srovė pastebimai sulėtėjusi, galima lengviau atsikvėpti — atsiveria daugiau platybės. Švelnūs vingiai, gilu, dar keletas mostų irklais, ir priekyje su­blizga Dubysa.

Užtat per visą kelionę atsikvėpti ne­labai yra kada. Ruožų su sudėtingomis sąlygomis — net 17,6 kilometro. Nors kelionė neilga — apie 10 valandų, bei įsigeidus pastovyklauti, o juo labiau per­nakvoti, ne visur rasime gerų vietų. Tinkamesnės yra kairiajame krante ties Meižiais, dešiniajame krante ties Gembutiške, Šiaušės — Dubysos santakoje.

Bėgdama Dubysos link, Šiaušė pakeliui pasigauna keletą intakėlių — iš dešinės įsrūva Upytė, iš kairės — Durupis, Vėžius, keletas bevardžių upelių. Šiaušės vidutinis nuolydis 1,52 metro kilometre, vidutinis debitas žiotyse — 0,64 kubinio metro per sekundę, vagos plotis aukštu­pyje 2 — 3 metrai, vidurupyje — 4 — 5, žemupyje — 8 — 10 metrų, gylis atitinka­mai 0,5 — 1, 0,3 — 1,5, 0,5 — 2 metrai.

 

Julija Gurevičiūtė

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*