gandrai zuvinto rezervate 70556370 - Gyvūnai sinoptikai

Gyvūnai sinoptikai

Patarimai/Rekomenduojame
Senovėje žmonės oro atmainas dažnai spėdavo iš gyvulių bei paukščių „pranašavimų”. Kaime dažnai ir dabar apie oro atmainas spėliojama iš įvairių gyvių elgesio. Štai kai kurie būdingesni:

 

Prieš lietų:

 • Didžiosios antys maudosi, nardo, plasnoja sparnais, krykščia.
 • Kopūstiniai baltukai skraido.
 • Bebrai darbuojasi visą naktį.
 • Bitės prieš lietų piktos, gelia, grįžta į avilius, o kitos iš jų neišlenda.
 • Boružė papūsta nuo delno ne žemėn nukrenta, o skrenda, lenda į kambarius.
 • Dagilis čiulba čirr čirr čirr.
 • Dėlės plaukioja, blaškosi, lenda iš vandens.
 • Dilginukai skrenda į patalpas.
 • Gandras taiso lizdą, neša šiaudus, šakeles, po lietaus murzinas stovi dirvoje ant vienos kojos, pasišiaušia.
 • Gervės savitai kliurksi.
 • Gyvuliai kanda vieni kitiems ir žmonėms.
 • Gyvatės lenda iš urvų.
 • Grambuoliai vakare neskraido.
 • Griežlės šaukia stipriu balsu.
 • Jonvabaliai ryškiai šviečia.
 • Jonvabalių patelės vos vos spingsi, žybčioja.
 • Juodvarniai skraido žemai, kranksi, lekia į vakarus, miškus.
 • Kielės skraido virš vandens.
 • Kikiliai šaukia monotoniškai ridd ridd ridd.
 • Kregždės skraido žemai, virš vandens, krykščia, nardo arti žmonių, gyvulių, šaukia vyt vyt vyt, pakyla labai aukštai, tupia ant laidų.
 • Kuolinga skrisdama klykia.
 • Kuosos skraido arti namų.
 • Kurkliai stipriai kurkia, karkia.
 • Kurmiai lenda iš urvų į viršų.
 • Kurtiniai, jusdami lietų prieš kelias dienas, nesirenka į tuoktuvietes.
 • Lapės loja.
 • Musės kandžiojasi, skrenda į patalpas, netupia ant sienų.
 • Perkūno oželiai nuo aukštumų neria žemyn išskleista uodega, skleidžia į avies mekenimą panašų garsą.
 • Paukščiai braido vandenyje.
 • Pesliai, paukštvanagiai skraidydami klykia, klykauja.
 • Putpelės garsiai švilpauja.
 • Rupūžės lenda iš slėptuvių, šokinėja ant takų, vakare urve karksi.
 • Skruzdės skuba į skruzdėlynus, lervas perneša į gilesnes slėptuves, užtaiso landas ir t.t.
 • Sliekai lenda iš urvų į paviršių.
 • Startos nuo ankstaus ryto čiulba.
 • Šamai iš vandenų dugno kyla aukštyn, blaškosi.
 • Šarkos krykščia, skraido prie namų.
 • Šližiai nerimsta, nardo, blaškosi.
 • Šuo ėda žolę.
 • Unguriai blaškosi.
 • Vanagai skraido ir klykauja.
 • Varlės prieš lietų patamsėja, vandenyje kvarksi, šokinėja ant akmenų, lenda į pašalius, lipa iš vandens, šokinėja ant takų, kelių.
 • Varnos skraido ore, išdykauja, pulkais leidžiasi laukuose, tupia į medžius, žiūri į vakarus.
 • Volungės šaukia jek jek jek. Jei taip šaukia tupėdamos miško pakraštyje, greitai lis, jei giliau – po kelių dienų.
 • Voras kryžiuotis rytą, dar nenukritus rasai, ropoja į tinklą gaudyti grobio. Tinklą sudrasko.
 • Zylės prieš lietų tupia po palėpėmis.
 • Žąsys nardo, puškenasi, plasnoja sparnais.
 • Žiogeliai vakarais prieš lietų nečirpia.
 • Žuvėdros skraido virš vandens, klykauja.
 • Žuvys šokinėja virš vandens, pliaukši uodegomis.
 • Žvirbliai būriuojasi, čirškia, maudosi smėlyje, balutėse, tupia arčiau vienas kito, pasišiaušia.

Prieš giedrą:

 • Gandrai skraido aukštai.
 • Grambuoliai skraido vakare.
 • Jonvabalių patelės smarkiai žybčioja.
 • Mašalai šoka „oro šokį“.
 • Paukščiai, kai blogas oras, ima čiulbėti.
 • Putpelės vakarais gieda.
 • Slankų patinėliai skrenda virš miškų šaukdami kvorr kvor kvor.
 • Strazdai giesmininkai pragysta po perkūnijos.
 • Uodai šoka „oro šokį“.
 • Varlės pašviesėja.
 • Varnos tupi medžių viršūnėse.
 • Vorai pina naujus voratinklius.
 • Voras kryžiuotis laukia, kol nukrinta rasa, tik tuomet medžioja.

Gyvūnai sinoptikai, aišku, gali ir apsirikti, tačiau dažnai jų elgesys žmones perspėja.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*