Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

aquafanat - Gupijų priežiūra

Gupijų priežiūra

Akvariumai

Gupijos — bene labiausiai paplitusios mūsų pradedančiųjų akvariuminin­kų žuvytės. Jas auginti ir prižiūrėti nesudėtinga. Tačiau daugelis akvariumininkų nežino, dėl kokių priežasčių gupijoms trupa, byra uodegos. O žuvytės su apipešiotomis, aptrupėjusiomis uo­degomis atrodo prastai.

1. Kartais uodegos pelekas būna ne­tvirtas dėl genetinių priežasčių, kitaip tariant, iš prigimties. Tokiu atveju ga­lima gelbėtis selekcijos pagalba — veislei paliekami tik tie patinėliai, ku­rių uodegos pelekai stipriausi, gra­žiausi. Žinoma, kartu būtina žiūrėti, kad gyvenimo sąlygos žuvytėms būtų kuo geriausios.

2. Uodegos peleką gali nugnaibyti kitos žuvytės, taip pat jis gali būti pažeidžiamas, prisilietus prie kokių nors aštrių daiktų, esančių akvariume (žvyro gruntas, grotai, taip pat ir augalai su aštriais lapais). Reikia pašalinti bent dalį tokių priežasčių. Beje, perkeliant žuveles, visada geriau leisti pateles pas patinėlius, o ne atvirkščiai.

3. Žuvytės gyvena nepalankiomis są­lygomis — jų per daug, retai ar nere­guliariai keičiamas vanduo, o dėl to sutrinka nusistovėjusi akvariumo bio­loginė pusiausvyra, vandens augalų sto­ka, labai stiprus arba menkas apšvieti­mas ir t. t.

Kad gupijos gerai gyventų, akvariu­me turi būti pakankamai sveikų auga­lų. Gerbūvio indikatoriumi gali būti papartis Ceratopteris thalictroides: jeigu akvariume viskas gerai. Jis auga grun­te (neiškyla paviršiun), o jo lapai būna ryškiai žalios spalvos. Optimali tempe­ratūra — 24 — 26 laipsniai. Gupijos nela­bai žiūri vandens kokybės, bet nepa­kenčia staigių pasikeitimų. Kas savaitę trečdalį akvariumo vandens reikia pa­keisti parą pastovėjusiu vandentiekio vandeniu (tos pačios temperatūros).

Kuo didesnis akvariumas, tuo dau­giau jame gali gyventi žuvyčių. Nedi­deliame akvariume (15 — 20 litrų) gupijų galima suleisti štai kiek: litrui van­dens — vienas patinėlis, dviem litrams — viena patelė, taigi porai — trys litrai. Jeigu vanduo aeruojamas, žuvyčių gali gyventi du tris kartus daugiau.

Labai svarbu geras apšvietimas. Kai šviesos maža, augalai vystosi prastai, žūsta, dėl to pablogėja hidrocheminis režimas nei gerai aeruojamuose akva­riumuose. Stipri šviesa skatina dumblių augimą, dėl to per parą ima smarkiai svyruoti hidrocheminis režimas, pir­miausia — pH. Dėl to žuvytėms ima irti uodegos pelekai.

4. Uodegos pelekai nutrupa ir dėl staigių gyvenimo sąlygų pasikeitimų (pH, temperatūrą, vandens kietumas, deguonies kiekis ir t.t.), perkeliant žu­vytes į naują akvariumą, pervežant ir kt. Todėl įsigyjant naujų žuvyčių, rei­kia pasiteirauti, kokiomis sąlygomis jos anksčiau gyveno, prisitaikyti prie jų arba labai palengva pakeisti.

5. Uodegos pelekai gali nutrupėti ir dėl įvairių ligų. Profilaktikai, taip pat ir gydymui tinka jodas. Dėl to 0,1 gra­mo jodo ar 10 gramų kalio jodido ištir­pinama 100 kubinių centimetrų disti­liuoto arba virinto vandens. Pilant šį tirpalą į akvariumą, reikia žiūrėti, kad litrui akvariumo vandens tektų apie 0,5 kubinio centimetro tirpalo.

Kad pagydytas uodegos pelekas bu­tų lygesnis, dailesnis, pažeistąją jo dalį galima nukirpti (bet ne daugiau kaip trečdalį viso peleko ilgio). Reikia atsiminti, kad ataugusioji peleko dalis gali pakeisti savo spalvą.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Įrašai kategorijoje

78d29806353c 480x384 - Gupijos

Gupijos

Kada manęs paklausia, kokios akvariumų žuvytės iš gyvavedžių man pačios įdomiausios ir
Planted Dutch Aquarium 480x384 - Olandiškas akvariumas

Olandiškas akvariumas

Norėčiau supažindinti skaityto­jus su naujo tipo ekosistemos modeliu — olandišku akvariumu. Nors
www 480x384 - Akvariumas

Akvariumas

Taigi turime akvariumą, parinkome gruntą ir vandenį. Bet čia gyvens ne tik
Placeholder

Žuvelių mokykla

Kai kas mūsuose galvoja, jog malo­niausi namų gyvūnai — tai šunys, katės,
saltwater bottom feeder fish trcqb6pqdgmpkegk 480x384 - Gruntas

Gruntas

Ne kiekviena žemė tinka akvariumo gruntui. Jame turi lengvai ir gerai įsišaknyti
Eiti į Viršų