Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Fotografas - Fotografuokime gamtą

Fotografuokime gamtą

Fotografavimas

Fotomedžioklė vaikštant — tai pa­ieška, sekimas, sėlinimas ir fotografa­vimas. Pirmoji sąlyga — išmokti pa­žinti žvėrių ir paukščių pėdsakus.

Pradedančiajam fotomedžiotojui sun­kiausia išmokti tyliai vaikščioti, patar­tina įsigyti minkštą, lengvą ir patogų apavą, tinkamos spalvos ir netraškan­čius drabužius, gerą kuprinę fotoaparatūrai, kuri patogiai gulėtų ant pečių, nesikabinėtų už šakų, o joje sudėti daiktai nesidaužytų vienas į kitą ir nekeltų triukšmo.

Ieškant ir sėlinant prie gyvūno, vi­suomet reikia eiti prieš vėją, nes ki­taip iš toli gyvūnai pajus žmogų.

Kai saulė šviečia fofomedžiotojui iš už nugaros, daiktai, esantys medžio­tojui prieš akis, lygiai ir stipriai ap­šviečiami. Šešėlių beveik nebūna, daik­tai atrodo plokšti ir neišraiškingi. Gy­vūnai susilieja su aplinka ir lieka vi­siškai nepastebimi, o tamsus fotografo siluetas matomas labai iš toli. Tai pats netinkamiausias fotografavimui ap­švietimas. Esant šoniniam apšvietimui, išryškėja priekyje esančių daiktų rel­jefai. Šiuo atveju gyvūnus išduoda še­šėliai, krentantys nuo jų ant aplinki­nių daiktų. Kai saulė šviečia fotografui į akis, daiktai praranda reljefą ir maty­ti tik jų siluetai. Tai gyvūnus demas­kuojanti šviesa. Esant saulei žemai, šviesa krinta tiesiog į akis ir labai apsunkina paiešką. Be to, esant to­kiam apšvietimui, nematyti fotogra­fuojamo objekto detalių.

Geriausia fotografuoti, esant šoninižam-priekiniam apšvietimui: demas­kuojanti šviesos savybė išlieka, o daik­tai įgauna reljefiškumo.

Prie žvėries ar paukščio reikia sė­linti ne tiesia linija, o ratu, vis artėjant centro link. Nuo priedangos link priedangos reikia judėti tik tuo metu, kai gyvūnas nežiūri fotomedžiotojo pu­sėn. Jei gyvūnas pastebėjo žmogų, tai nereikia daryti jokių staigių judesių ir sustoti, o reikia ramiai judėti į prie­šingą pusę ir už kokios nors priedan­gos palaukti, kol žvėris ar paukštis nusiramins.

Sėlinant prie gyvūno, reikia pagal­voti ir apie aparatūros, ypač blizgan­čių detalių, užmaskavimą.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

*

Solve : *
12 − 2 =


Įrašai kategorijoje

IMG 0879 LM web 800w 480x384 - Medžioklė... su fotoaparatu

Medžioklė… su fotoaparatu

Pateikiame 1932 metais publikuotą straipsnį žurnale “Mūsų girios”. Vadovautis čia pateikiamais patarimais
people 2590615 960 720 480x384 - Žiemos nuotraukos miške

Žiemos nuotraukos miške

Miške žiemą galima padaryti be galo gražių nuotraukų, tik reikia žinoti kaip.
X
Eiti į Viršų