Dzūkijos nacionaliniame parke plečiama infrastruktūra ornitologiniam turizmui

Dzūkijos nacionaliniame parke plečiama infrastruktūra ornitologiniam turizmui

Netoli Merkinės miestelio prie Mergelių akelių ežerų atidarytas naujas ornitologinis kempingas – dar vienas Dzūkijos nacionalinio parko objektas, skirtas ornitologiniam turizmui plėtoti. Jį, remiant Europos regioniniam plėtros fondui, įrengė šio parko direkcija, kartu su Lietuvos ornitologų draugija ir Lenkijos Biebžos (Bebros) nacionaliniu parku įgyvendinusi projektą „Gamtos paveldo panaudojimas ornitologinio turizmo plėtrai Dzūkijoje ir Biebžos slėnyje”.

Kempinge buvo rekonstruotas nenaudojamas apleistas pastatas, kuriame įkurdinta ornitologinė klasė. Stovyklavietėje ir šalia jos iškelta 40 inkilų paukščiams – juos galės stebėti stovyklautojai.

Vykdant projektą, dvi didelės sąnašinės smėlio salos Nemune prie Merkinės buvo pritaikytos retiems paukščiams perėti. Šiose salose kūrėsi žuvėdros, kirai, tilvikiniai paukščiai, bet vėliau jos apaugo žolėmis, medžiais ir krūmais ir tapo netinkamos gyventi sparnuočiams. Projekto lėšomis čia iškirsta augmenija, nupirkta 10 herefordų veislės galvijų. Siekiama, kad salos vėl neužaugtų krūmais ir kad jose būtų užtikrintos sąlygos paukščiams perėti.

Paukščių stebėtojams prie Nemuno ir Straujos santakos įrengta apžvalgos platforma su informacija, kokius paukščius ir kada galima stebėti.

Viena iš svarbiausių ornitologiniu požiūriu teritorijų Dzūkijos nacionaliniame parke – buvęs karinis poligonas, kur buvo svarbiausia tetervinų tuoktavietė Pietų Lietuvoje. Tačiau plynė apaugo medeliais, ir šios tuoktavietės sunyko. Kadangi vienas iš minėtojo projekto tikslų – praplėsti tetervinų tuoktuvėms tinkamus plotus, buvo iškirsta 1,4 ha medžių ir krūmų.

Gamtos turistams sukurta 18 maršrutų – nuo Dzūkijos nacionalinio parko iki Biebžos slėnio, skirta 11 leidinių: žemėlapis su ornitologiniais maršrutais po Dzūkijos regioną-Biebžos slėnį, ornitologinis kišeninis vadovas po Dzūkiją, populiari knyga „Laukinės gamtos glūdumose“ ir kt.

Projekto partneris Biebžos nacionalinis parkas, rugsėjo pradžioje pažymėjęs savo 25-metį, yra didžiausias iš 23 Lenkijos nacionalinių parkų. Jis plyti Bebros upės slėnyje ir užima 59 223 ha plotą. Parkas buvo įsteigtas siekiant apsaugoti ties Bebra išlikusius didžiulius žemapelkių plotus.