Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Category archive

Žvejybos būdai

Kaip valdyti paviršinį masalą

Žvejybos būdai
vejyba tarp žolių - Kaip valdyti paviršinį masalą

Viktoras Armalis Jei žūklės vieta pasirinkta tinkamai, spiningininkas turi pui­kiai susidoroti su kita užduotimi, nuo kurios priklauso 50 proc. sėkmės. Mat, žvejojant paviršiniais masalais, reikia labai tiks­liai užmesti masalą. Ir užmesti ten, kur yra ešerio, lydekos ar salačio slėptuvė. Kokiu tempu traukti masalą? Pirmas būdas – lėtai. Kai nu­rimsta ratilai, kuriuos vandens paviršiuje sukelia užmestas…

Skaityti...

Lydekų gaudymas iš ledo

Žvejybos būdai
pike - Lydekų gaudymas iš ledo

Šį originalų gaudymo būdą autoriui teko matyti 1932 m. Jis atkeliavo pas mus iš Kanados, grįžusių išeivių atneštas. Principe tai yra palaidinė. Vietoje brangaus pirktinio šniūro, imamas 2 mm špagatas. Viename gale pririšama plona sukta misinginė vielelė (pavadis) su kabliais, kurie, perverti žuvytei (dažniausiai mekšrui) po oda, vielelės pritvirtinami prie šniūro. Jaukams imamos sveikos gyvos…

Skaityti...

Žvejyba Dzūkijoje 1938 m. straipsnis

Žvejybos būdai
ksylini barka 40987 - Žvejyba Dzūkijoje 1938 m. straipsnis

Apie mūsų žvejybą ežeruose ypatingai sunku daugiau nusima­nyti, nes mažai kas apie ją parašo. Patys žuvautojai yra vien tylios, šlapios vandeninės darbo pelės, o kas galėtų kiek plunksną pave­džioti, tai daugiau žino apie meškerę arba blizgę, sausą paupių ar pa­ežerių žaislą. Be to, sunku ir žinoti, kol dar smulkiai nesurinktos žinios apie skirtingus žvejybos būdus…

Skaityti...

Luokijimas

Žvejybos būdai
time of year 2890054 960 720 - Luokijimas

Atšąlus, ramiam orui esant, ant lygaus ežerų paviršiaus susiklosto ledas — lygus ir skaidrus, kaip stiklas. Tuomet paežerių gyventojai eina luokyti. Svarbiausias luokijimo įrankis yra žeberklas. Dar reikalinga kirvis eketei iškirsti ir smalėkų bei rogutės ugniai susikurti. Rogutės turi būti žemos, tuomet sudaro mažesnį šešėlį ir geriau apšviečia vandenį. Smalėkai nešiojami maiše arba vežiojami rogutėmis…

Skaityti...

Žūklė su baklanais (kormoranais)

Žvejybos būdai
4793980539c9e4794e33zjpg - Žūklė su baklanais (kormoranais)

Tyli. tamsi ir šalta naktis… Juodu plačios upės lygumu švelniai šliaužia sunkokos valtys. Jų priešakiuose kabo geležiniai krepšiai su de­gančiomis malkomis. Šviesa nuo jų ryškiais raudonais spindėjimais raudonuoja ant siluetų žmonių, erzėjančių valtyse, ant ilgų karčių, kurių pagalba plaukia tos valtys, ant akimirksniškų sutėškimų ir sujudmimų vandens, kaip agato (juo­do brangaus akmens)… Apvalomis masėmis kyla…

Skaityti...

Vertikaliai smingančios blizgės

Žvejybai/Žvejybos būdai
ob 898e358a4466566d8e8d1acf003128dd asariassist - Vertikaliai smingančios blizgės

Pagal įprastą spiningavimo praktiką masalas užmetamas tam tikru atstumu nuo valties arba kranto ir traukiamas hori­zontaliai. Šitaip galima žvejoti tik tam tikruose gyliuose, kurie paprastai ne gilesni kaip 15-20 metrų. Žūklaviečių žvalgybai pradėjus dažniau naudoti povandeninius radarus – echolotus, spiningautojams atsivėrė vandens telkinių dugno reljefo vaiz­das, bet, svarbiausia, paaiškėjo, jog žuvys telkiasi ir medžioja tokiame…

Skaityti...

Su kuprine ant pečių

Žvejybos būdai
SimmsDryCreekZ 700x4661 - Su kuprine ant pečių

Yra tokių žvejų, ir ne tik pradedančiųjų, kurie mėgsta klajoklišką gaudymo būdą, užuot vienoje pasirinktoje vietoje pašėrę žuvis ir čia pat jas patogiai gaudę. Tokio žvejo kuprinėje turi tilpti viskas, pradedant nuo žūklės reikmenų bei masalų ir baigiant sumuštiniais. Tačiau norint patogiai judėti, reikia pasiimti tik būtiniausius daiktus. Svarbiausia – lengvas 4,5-5 m meškerykotis. Jis…

Skaityti...

Pabandykime

Žvejybos būdai
winter fishing - Pabandykime

Žieminė meškerėlė, apie kurią čia rašoma, labai paplitusi Urale. Man atrodo, kad ją verta išbandyti ir mūsų ežeruose bei upėse. Šia meškerėle daugiausia gaudomi ešeriai ir pūgžliai, nors užkimba ir kuojų, netgi nedidelių sterkų. Kaip meškerėlė pa­daryta, matyti iš piešinėlių. Imama 0,15 — 0,17 milimetro skersmens valas, pavasa­riop gali būti iki 0,2 milimetro. Ant jo užveriami…

Skaityti...

Kilstukas

Žvejybos būdai
AAT8555 - Kilstukas

Meškeriotojų gyvenime beveik nėra dogmų, todėl ir pasakyti, koks meškerioji­mo būdas yra maloniausias, neįmanoma. Vienas daugiausia džiaugsmo turi, kai ilgai ir ramiai laukus, plūdė pagaliau ima nirti, kitas — kai tenka ieškoti žuvų. Šitie pap­rastai vengia meškerioti stovinčiame van­denyje natūraliais masalais. O yra toks bū­das, kai suderinami ir žūklė stovinčiame vandenyje prie dugno, ir aktyvios…

Skaityti...

Vertikalusis blizgiavimas

Žvejybos būdai
Vertikalusis blizgiavimas - Vertikalusis blizgiavimas

Nors vertikalusis blizgiavimas — se­nas žvejybos būdas tačiau per pasku­tiniuosius dešimtmečius jis visiškai nublanko prieš avižėles. Pozicijų neužlei­do nebent Kuršių mariose, kai traukia stintos. O Juk žieminės blizgės — irgi nepamainomas būdas gaudyti įvairias plėšriąsias žuvis. Už spiningavimą jis pranašesnis tuo, kad galima žvejoti bet kuriuo metų laiku ir bet kur, net tan­kiausiuose vandens augalų…

Skaityti...

Su avižėlėmis vasarą

Žvejybos būdai
lovlja okunja 6 - Su avižėlėmis vasarą

Avižėlės — kažkada tikras žiemos žūklės „karalienės” — visai nejučia pa­rodė, kad ir šiltu metų laiku labai pra­verčia. Paaiškėjo, kad jomis galima sėk­mingai žvejoti tiek žieminėmis, tiek plūdinėmis meškerėmis, net spiningais. Vasarą labai praverčia ilgas meške­rykotis su žiedeliais ir rite, geriausia teleskopinis. Plūdės nereikia, ją atstoja sargelis. Jis turi būti gerai matomas, padarytas iš plonos…

Skaityti...

Muselinė meškerė XI

Žvejybos būdai
DSC 0216 2 - Muselinė meškerė XI

Masalo svaidymo ydos. Ma­salą svaidant pasitaiko įvairių ydų, ku­rios dažniausiai būna susijusios su ma­salo svaidymo pobūdžiu, rankos plašta­ka, rankų stiprumu. Su masalo svaidymo pobūdžiu daž­niausiai būna susijusios šios ydos: kliu­vinys, sukibimas, pliaukšėjimas, atsitrenkimas. Kliuvinys. Kai žuvaujant neužten­ka erdvės valui už savęs ištiesti, kai tarp mosto atgal ir pirmyn padaroma per ilga pertrauka, kai skrendantį masalą…

Skaityti...

Muselinė meškerė X

Žvejybos būdai
IMG 0513a - Muselinė meškerė X

Riestinis sviedimas tinka tada, kai už sviedėjo neužtenka erdvės valui vi­siškai ištiesti. Pagrindiniai sviedimo variantai — statmena, pasvirusia bei guls­čia plokštumomis. Svaidomas trumpas, kelių metrų ilgio, vidutinis, ilgas ir be­veik ištiestas valas Sviedžiant valą atgal, reikia siekti, kad valo galas pro sviedėją skristų že­miau koto viršūnės. Koto spyruokliavimo jėga suformuoja tiktai valo vingį, bet valo…

Skaityti...

Muselinė meškerė IX

Žvejybos būdai
PikeringStream20107of76largeweb - Muselinė meškerė IX

Gulsčias sviedimas iš dešinės (34 pav.). Šis sviedimas pradedamas vi­siškai taip pat, kaip ir sviedimas stat­mena plokštuma: ant vandens ištiestą valą kotu keliame aukštyn ir truputį dešiniau, kartu leisdami už savęs su­siformuoti skliaustui, ir po to sustoja­me (1 padėtis). Dabar koto viršūne mostelime pirmyn beveik gulsčiai (2 padėtis) ir leidžiame valui prie pat vandens išsivingiuoti…

Skaityti...

Muselinė meškerė IIX

Žvejybos būdai
fly fishing river itchen2 - Muselinė meškerė IIX

Masalo sviedimo krypties pakeiti­mas. Atsižvelgiant į masalo svaidymo sąlygas ir masalo tupdymo tašką daž­nai tenka keisti masalo sviedimo kryp­tį. Tai padaroma, kai mostas priekin eina viena plokštuma, o atgal — kita (31 pav.). Pavyzdžiui, mostą per galvą keičiame mostu per petį ar iš šono ir pan. (1 padėtis). Kai vieną kartą taikome į vieną vietą,…

Skaityti...

X
Eiti į Viršų