Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Category archive

Negyvoji gamta - page 2

Retieji akmenys gamtoje – Deimantas

Negyvoji gamta
Deimantai - Retieji akmenys gamtoje - Deimantas

Persų poetas Halizas apie jį rašė: „Vai­vorykštė, jame užkeikta, amžinai gyva”. Deimantas — rečiausias, kiečiausias, gra­žiausias akmuo. Nėra kito daikto pasau­lyje, dėl kurio būtų tiek naktų nemiegota, pralieta tiek prakaito, ašarų, kraujo, pra­žudyta tiek gyvybių. O juk deimantas tėra tik anglis, praėjusi didžiulės temperatūros ir milžiniško slėgimo išbandymus. Po to ji­nai įgauna formą, žavinčią akį…

Skaityti...

Retieji akmenys gamtoje – Akvamarinas

Negyvoji gamta
Akvamarinas - Retieji akmenys gamtoje - Akvamarinas

Jo grožį įvertino tik ro­mantikai. Iki tol akvamarinas buvo ne itin vertinamas spalvotasis akmuo, kuriuo puoš­davosi svajingos žvejų dukros arba Vidur­žemio pakrančių piratų sužadėtinės. Akva­marinais taip pat kartais inkrustuodavo sto­rų, brangiu rankraštinių knygų viršelius. Ta­da knygas reikdavo gandinę kaustyti prie stalų. Jo vardas reiškia „jūros vandens spal­vos”. Kas gali aiškiai pasakyti, kokia gi ta jūros…

Skaityti...

Eiti į Viršų