Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Category archive

Gamtos stebėjimai - page 3

Spalva slepia, spalva išduoda

Gamtos stebėjimai
Metallic shield bug444 - Spalva slepia, spalva išduoda

Išganingas kuklumas Vabzdžių vystymosi eigoje silpni vabz­džiai tapo tokios pat spalvos kaip ir juos supanti aplinka. Amarai, žiogai, dauguma drugių, pjūklelių vikšrų yra žali arba pilki, ir žalioje lapijoje jie nepastebimi. Kai kurie vikšrai, atvirkš­čiai negu įprasta, turi tamsią nugarą, pamažu šviesėjančius šonus ir švie­sų pilvelį. Saulė apšviečia tamsią vikš­ro nugarą, o šviesus pilvelis lieka…

Skaityti...

Ežero metai – pavasaris

Gamtos stebėjimai
SilverLakeWinter - Ežero metai - pavasaris

Kasdien trumpėja pakrantės medžių metami šešėliai, tačiau gamtoje dar beveik nematyti pavasario požymių. Bene anksčiausiai ši šventė ateina į ežerą: jeigu ant ledo paviršiaus nėra sniego, pro jį prasiskverbę saulės spin­duliai sugeba įšildyti ploną vandens sluoksnelį net ir speigams pyškant. Da­lis tos šilumos sueikvojama ledui iš apačios tirpinti, o kitą dalį sukrunta panaudoti savo reikalams šaltavendeniai dumbliai,…

Skaityti...

Apie gyvūnus, kurie skandino laivus

Gamtos stebėjimai
Aštuonkojis Octopoda - Apie gyvūnus, kurie skandino laivus

Iš teisybės senose knygose, kuriose rašoma apie jūras, galima pamatyti siaubingų paveikslų. Ne viename pieši­nyje pavaizduoti milžiniški aštuonkojai, kurie, galingais čiuptuvais apvynioję laivą, gramzdina jį į dugną. Tai tiesiog lakios vaizduotės kūriniai. Netgi didžiausias aštuonkojis nepajėgtų panardinti ir kelių dešimčių tonų talpos laivo, nors gamtoje ir yra gal­vakojų moliuskų, turinčių daugiau kaip dvidešimt metrų ilgio ir…

Skaityti...

Raguoti žvėrys

Gamtos stebėjimai
Hippotragus niger - Raguoti žvėrys

Visame pasaulyje yra apie pusantro šimto rūšių raguotų žvėrių. Tai ragano­siai, žirafos, elniai, šakotaragiai ir dykaragiai. Ragais puikuojasi ir septyne­tas Lietuvoje gyvenančių žvėrių — briedis, taurusis elnias, dėmėtasis el­nias, danielius, stirna, stumbras ir muf­lonas. Raganosių ragų struktūra sluoks­niuota, primena tarpusavyje sulipusių plaukų kuokštą, bet labiausiai artima žvėrių kanopų raginės dalies sandarai. Žirafų ragai — tai kaulinės…

Skaityti...

Prževalskio arklys

Gamtos stebėjimai
Hquus przewalskii - Prževalskio arklys

Prževalskio arklys (Hquus przewalskii) vienintelė nūnai gyva arklių rūšis, ku­ri, kaip reta ir nykstanti, įtraukta į Tarptautinės gamtos ir gamtinių ištek­lių apsaugos sąjungos „Raudonąją kny­gą”. Šalys, kur Prževalskio arklių yra, įsipareigojo visokeriopai gausinti šiuos gyvūnus, kurie turi ypatingos moksli­nės reikšmės. Holoceno epochoje laukinių arklių arealas buvo labai didelis. Jie gyveno visoje Eurazijos stepių zonoje. Prieš 20 tūkstančių…

Skaityti...

Gardžios kirmėlės

Gamtos stebėjimai
Mono ežeras - Gardžios kirmėlės

Į rytus nuo Yosemite gamtos apsaugos parko Kalifornijoje yra ežeras kalnuose, Mono vadinamas. Jo sūriame vandeny peri nesuskaitoma daugybė vienos musės vikšrų (kirmėlyčių), kurias vietiniai indėnai laiko dideliu gardumynu; vadina juos “Ka-cha- vee“. Jau apie tą apsakinėja pirmieji Ameri­kos vakarų tyrinėtojai, visų pirmiausia genero­las J. Fremont savo veikale “Report of the Se­cond Exploring Expedition to Oregon…

Skaityti...

Vėžlių ežeras Dilili

Gamtos stebėjimai
Baliniai vėžliai - Vėžlių ežeras Dilili

Dilili ežeras — Turkmėnijoje. Jis — Krasnovodsko valstybinio rezervato dalis. Čia saugomi žiemojantys vandens pauk­ščiai. Įkurtas 1932 metais (tada vadinosi Hasan-kuli rezervatu). 1968 metais dėl staiga pakitusio vandens režimo buvo iš­plėstas, prie jo prijungus Krasnovodsko ir Šiaurės Čelekeno įlankas Kaspljoje. Tris ketvirtadalius teritorijos užima vanduo. Vidutinė liepos temperatūra 32°C. Mak­simali  40 – 45°C. Hasan-kulio rajone…

Skaityti...

Briedis ir Rudis Džonsas

Gamtos stebėjimai
Briedis žiemos metu - Briedis ir Rudis Džonsas

Seras Čarlsas Džordžas Daglas Robertsas (1860—1944) gimė Kanadoje Niū Bransvike. Dirbo mokytoju, uni­versiteto dėstytoju. Vėliau gyveno Londone. Rašė apsakymus apie lau­kinių Kanados gyvūnų gyvenimą. Vargu ar net seniausi kolonistai bepri­simena tokią atšiaurią žiemą. Visas kraštas apie Otanunsio Ir Kvadaviko ežerus buvo užklotas nematyto ir negirdėto sto­rio sniego sluoksniu. Niekada anksčiau nebuvo tokio negailestingo speigo, nuleidusio…

Skaityti...

Kodėl elniai buriasi į bandas

Gamtos stebėjimai
Taurieji elniai Cervus elaphus - Kodėl elniai buriasi į bandas

Dažnai tenka girdėti, kad taurieji elniai gyvena didelėmis bandomis. Tuo įsitikinę daugelis miškininkų, miško darbininkų, pamiškių gyventojų. Tačiau mažai kas gali nors apytikriai pasakyti, kokie žvė­rys bandose, netgi bandos dydis neretai nurodomas su nemažais nukrypimais, nekalbant jau apie kitus požymius. Todėl jau daugeli metų Punios šile domiuosi elnių grupių sudėtimi, jų susibūrimu į didesnes bandas,…

Skaityti...

Kas tie šešiakojai?

Gamtos stebėjimai
Vabzdys macro - Kas tie šešiakojai?

Tai vabzdžiai. Jų žinoma apie pusantro milijono rūšių. Spėjama, kad jų gali būti antrą tiek. Vabzdžiai atsirado žemėje prieš 350 milijonų metų, ir nuo tada jie beveik nekito. Tai rodo, kad jie gerai prisitaikę prie aplinkos. Pirmoji ryškiausia vabzdžių savybė — jie labai maži. Didieji vabzdžiai yra 30— 35 centimetrų, o palys mažiausi — daug…

Skaityti...

Nerkos sugrįžta numirti

Gamtos stebėjimai
Nerkos - Nerkos sugrįžta numirti

Nelinksmi sėdėjome mediniame Beringo salos viešbutyje. Reikalai buvo prasti — laivas iki Kamčiatkos plauks greit, o saloje dar daug neapžiūrėtų vietų. Tuo tarpu ant mūsų nepratusių prie tolimų žygių kojų nuospaudos ir pūslės išsidėstė beveik šachmatine tvar­ka. Nelauktai užėjo vietinis geradaris Anatolijus Grigorjevičius su žinia, kad visureigis gali mus nuvežti į rytinį salos krantą. Pamiršę…

Skaityti...

Apie Fanų kalnų upelių paukščius

Gamtos stebėjimai
Mėlynoji paukštė - Apie Fanų kalnų upelių paukščius

Fanų kalnai — vienas gražiausių ir įdomiausių Tadžikistano rajonų. Kas­met čia pabuvoja daug turistų ir alpi­nistų. Stipriai erozijos paveikti, aukš­čiausias viršūnes iškėlę į penkių tūks­tančių metrų aukštį, šie kalnai užima palyginti visai nedidelę teritoriją Pa­myro—Altajaus kalnų sistemoje. Daug čia ežerų ir ežerėlių ant plokščiakal­nių, apaugusių senomis arčiomis ir ap­suptų stačių uolinių sienų. Didžiausias jų —…

Skaityti...

Verpikai

Gamtos stebėjimai
ilkverpis Bombyx mori - Verpikai

Šilkas yra ypatingas audinys, pasižymintis unikaliomis savybėmis ir išskirtiniu grožiu. Tačiau ar žinojote, kad aukščiausios kokybės šilko nepagamintumėme jei mums į pagalbą neateitu drugiai dar vadinami verpikais arba šilkverpiais. Beje kai kurie iš jų skraido ir mūsų pievose. Manoma, kad prieš keturis su puse tūkstančio metų prieš mūsų erą Kinijos imperatorienė Si-Ling-Či pradėjo auginti šilkaverpį.…

Skaityti...

Didieji kalmarai

Gamtos stebėjimai
Kalmaras Architeuthis - Didieji kalmarai

Didieji kalmarai (Architeuthis) paplitę labai plačiai, bet neįprastai: jų yra tiktai subtropiniuose vandenyse, o tropikuose ir poliarinėse zonose pasitaiko labai retai. Šiaurinių Atlanto, šiaurinių Ramiojo vande­nyno ir pietinių architeitų paplitimo zonos tarpusavyje nesusikerta. Sprendžiant pagal išplitimą, turėtų būti mažiausiai trys jų rūšys: šiaurės atlantiniai (A. dux Steenstrup), šiaurės Ramiojo van­denyno (A. japonica Pfetfer, arba A.…

Skaityti...

Keistieji augalai

Gamtos stebėjimai
vynašaknė Lathraea squamaria - Keistieji augalai

Aksajaus slėnis kaip slėnis, nei bal­tas, nei juodas, o pilkai rudas, kaip di­džiuma Kazachstano žemės, kaip kupra­nugario vilna. Baltas baltasis kietis — Artemisia alba. Ir šiuo metu, kol dar besprogstantis, kol lapelių vos pusė kyšo, baltas baltas ir minkštas kaip ėriukas. Kazachai jį avinėliu ir vadina. Šiuo metu Aksajuje jokios avies nepa­matysi, tą žolę saugo,…

Skaityti...

Eiti į Viršų