Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Category archive

Gamtos stebėjimai - page 2

Laiškas iš Elnių miško

Gamtos stebėjimai
red deer - Laiškas iš Elnių miško

Į pelkutę veda jau pastebimai pratrepentas takelis. Gal mano, o gal visada jis toks buvo. Jau nebeatmenu, kokį jį pamačiau pirmą sykį. Tik menu, kad pati pelkutė buvo nutvieksta Saulės. Ir buvo stojusios pačios ilgiausios dienos. O dabar va matau (traktoriaus, keturračio) vėžes. Nejau jos eis iki pačios laukymės. Bet prie pirmos durpiningos balos vėžės…

Skaityti...

Kiek gegutė iškukavo

Gamtos stebėjimai
A 4 day old African Spurred Tortoise sunbathing on its mothers head in the animal park in Nyiregyhaza Hungary - Kiek gegutė iškukavo

Manytina, kad jau nuo pat gimimo, iš anksto, žinoma, kiek vienos ar kitos rūšies gyvūnui lemta gyventi. Kitaip sakant, gyvūno amžius užprogramuotas, jo ląstelių chromosomose nubrėžta visa jo raida. Daugelio gyvūnų amžiaus vidurkis yra apskaičiuotas. Pavyzdžiui, lašalas gyvena vos kelias valandas, amebos ir infuzorijos — tik tarp dviejų dalijimusi. Šis laiko tar­pas (sykiu ir jų…

Skaityti...

Gyvenantys žemyn galva

Gamtos stebėjimai
rhinolophus ferrumequinum jlg 01 jpg - Gyvenantys žemyn galva

Miške prie Maskvos upės, tarp berželių ir eglių, supančių Maskvos universiteto Zvenigorodo biologijos stotį, vyras ir žmo­na Konstantinas Paniutinas ir Svetlana Kameneva kaproninio tinklo voljere laiko šikšnosparnius. Čia žvėreliams įrengti pa­togūs, šildomi būstai. Prie voljero, mažy­tėje virtuvėlėje — dienos darbų tvarka­raštis. Pagal jį pusryčiai — vakare, pietus — vidurnaktį, vakarienė — iš ry­to. Nieko nepadarysi,…

Skaityti...

Vabzdžių metamorfozė

Gamtos stebėjimai
091203141859 1 900x600 - Vabzdžių metamorfozė

Vabzdžių metamorfozė šiandien nieko nebestebina. Tačiau dar maždaug prieš tris šimtus metų buvo manoma, kad vabzdžiai atsiranda nešvarumuose, balose ir įvairiose atliekose; kad vikšras — tai tik „šliaužiojantis kirminas” ir tokiu lieka iki gyvenimo pabaigos, o drugelis — visad drugelis ir nieko bendro neturi su tuo kirminu. Tą nuomonę pakeitė Marija Sibilė Merlan (1647 — 1717). Ji…

Skaityti...

Pažintis su norveginiai lemingais

Gamtos stebėjimai
DSC4921 - Pažintis su norveginiai lemingais

Apie norveginį lemingą (Lemmus le­mmus) daug kas yra girdėję, bet mažai kam teko šį graužiką matyti na­tūraliomis sąlygomis. Mat jis aptinkamas Skandinavijos ir Kolos pusiasalių kal­nuose, lyguminėse tundrose bei miškatundrėse. Likusioje Eurazijos žemyno arktinėje pakrantėje gyvena sibirinis, o Aliaskos ir Kanados pakrantėje — ru­dasis lemingai. Daugybė norveginių lemingų kur nors netikėtai pasirodo, o paskui ūmai…

Skaityti...

Ežero metai – ruduo

Gamtos stebėjimai
goodwp - Ežero metai - ruduo

Trumpėja dienos, vis mažiau šilumos dovanoja ežero vandenims saulės spin­duliai. O giedromis naktimis, kai ežero gelmės šviečia šaltais žvaigždžių ats­pindžiais, ypač gerai junti garų priso­drintą rudens alsavimą. Pernakt pavir­šiniai vandenys jau spėja gerokai at­vėsti, pasunkėja ir grimzta gilyn, kol pasiekia tokio paties tankumo vandens sluoksnį. Ir taip — kasnakt, o vėliau kasdien: blėsta terminio „pyrago”…

Skaityti...

Roplių likimas mūsų rankose

Gamtos stebėjimai
lacerta agilis v by dark raptor - Roplių likimas mūsų rankose

Daugelis žmonių su meile kalba apie žvėris, paukščius. Daug kas domisi žuvi­mis, bet labat retas pasakys, kad jam patinka kokia nors varlė ar gyvatė. Apskri­tai nė apie jokius kitus gyvūnus neišgirsi tokių nebūtų dalykų, kaip apie roplius. Dar gana dažnai tenka girdėti pasakojant, kaip įvairūs žmonės atseit patys matę iš­sirietusias lanku gyvates, žalčius, kurie, ridendamiest…

Skaityti...

Jonūgliai

Gamtos stebėjimai
file58360664 e2115ce9 - Jonūgliai

Miškų medžių pumpurų sprogimo bei sulapojimo terminai nuo senų laikų sieja­mi ne tik su pirmosiomis pavasario šalno­mis, perkūnijomis, bet ir su įvairiais žemės ūkio darbais. Fenologinių žinių svarbą iliustruoja ir toks įdomus istorinis faktas — 1721 metais Petras Pirmasis buvo išlei­dęs įsakymą, įpareigojanti rinkti duomenis apie medžių sprogimą ir žydėjimą. Stebint medžius, mus paprastai visada…

Skaityti...

Ežero metai – vasara

Gamtos stebėjimai
Ežeras vasarą - Ežero metai - vasara

Išbalo saulėje pakrantės pušynų ker­pės, pamažėle šyla ir ežero vilnis. Jei­gu temperatūrą gebėtume regėti, pamatytume, kaip po ilgesnio ramių orų tar­po susisluoksniuoja ežero vandens ma­sė. Paviršiuje — plonas vienodos tem­peratūros sluoksnelis, epilimnijonu va­dinamas. Giliau — temperatūrinio šuo­lio sluoksnis arba metalimnijonas; van­dens temperatūra čia kinta labai stai­giai keliais laipsniais viename met­re. Paskutinė — santykinės energetinės ramybės…

Skaityti...

Kolembolos – dirvožemio gyventojos

Gamtos stebėjimai
Collembola - Kolembolos - dirvožemio gyventojos

Dirvožemis yra paslaptinga, labai savo­tiška organizmų gyvenamoji aplinka. Mat dirvožemyje vykstantys procesai plika akimi nematomi, ir iš pirmo žvilgsnio at­rodo, kad ten nieko ir nevyksta. Ilgai į dirvožemi buvo žiūrima tik kaip į geolo­ginį darinį, kaip į savotišką mineralą. 1883 metais Vasilijus Dokučajevas klasiki­niame darbe „Rusų juodžemis” įtikinamai parodė, kad „dirvožemis yra ypatingai su­dėtingas klimato, augalijos ir…

Skaityti...

Žygiai – draugai ar priešai

Gamtos stebėjimai
3636317253 61204479d6 - Žygiai – draugai ar priešai

Šį kartą norėtųsi jus supažindinti su dar vienais žemdirbių palydovais, kurie gal būt nedažnam krenta į akis, tačiau yra labai svarbūs. Ir tik akylesnis gamtos stebėtojas pastebi ką tik suartoje dirvoje šmėžuojančius, blizgančius, ir nuolat kažkur skubančius vabaliukus. Kas jie tokie ir ką jie čia veikia? Ar tik nebus kokie nors kenkėjai taip įnirtingai skubantys…

Skaityti...

Vienišas briedis

Gamtos stebėjimai
Alces alces - Vienišas briedis

Puikus indėnų rašytojas ir gamti­ninkas PILKOJI PELĖDA (Veši Kuonnezina) sake, kad žvėrys gamtos ap­dovanoti savotiška intuicija, kurios dėka jie jaučia — draugiškai ar prie­šiškai nusiteikęs žmogus. Štame pasa­kojime, kurį sutrumpintą siūlome skaitytojui, Pilkoji Pelėda kalba apie brie­dį, kuris, rašytojo nuomone, darė sava­rankiškas išvadas, savotiškai „protavo”. Vos tik įsikūręs, aš greitai sužino­jau, kad šioje vietovėje gyvena brie­dis. Gana dažnai jį…

Skaityti...

Pavasario pradžia – proga pamatyti žievėžygius

Gamtos stebėjimai
Dromius quadraticollis - Pavasario pradžia – proga pamatyti žievėžygius

Pavasario pradžia yra pats tinkamiausias laikas ieškoti žygių – žievėžygių (Dromius sp.). Ne todėl, kad jie šiuo metu aktyviausi, priešingai – dar pilnai neatsibudę po žiemos miego jie tūno pasislėpę po atšokusia žieve, samanomis ar paklotėje šalia medžių. Saulei labiau pašildžius medžiai išsiaugins lapus, ir žievėžygiai išsibėgios į medžių lają. O vasaros metu aptikti šį…

Skaityti...

Kaip vorai mezga tinklus

Gamtos stebėjimai
Voro tinklas - Kaip vorai mezga tinklus

Voratinklio statybos medžiagą voras laiko pilve. Tai tam tikras skystis. Vos tik išspaustas laukan, jis virsta šil­kine gija. Apskaičiuota, kad iš vieno voro galima ištraukti iki 4000 metrų gijos. Jeigu pagal tvirtumą, elastingu­mą lyginsime su tokio pat storio na­tūralaus ar dirbtinio šilko gija, tai vo­ro „verpalas” bus kur kas pranašes­nis. O kaip mezgamas voratinklis? Štai…

Skaityti...

Plėšrūnų aritmetika: 2015-ųjų versija

Gamtos stebėjimai
HowlingTimerWolfintheForest - Plėšrūnų aritmetika: 2015-ųjų versija

Pagaliau paskelbti oficialūs šių metų stambiųjų plėšrūnų apskaitos rezultatai (https://www.gowild.lt/suskaiciuoti-lietuvos-vilkai-ir-lusys/). Nustatyta, kad šalies miškuose gyvena bent 292 vilkai ir 97 lūšys. Paprastai po rezultatų paskelbimo diskusijos ne baigiasi, bet įsisiūbuoja. Manančių, kad gauti skaičiai yra netikslūs, o plėšrūnų yra daug daugiau arba daug mažiau, greičiausiai netrūks ir šįsyk. O kokia yra GAA “Baltijos vilkas” nuomonė…

Skaityti...

Eiti į Viršų