Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Category archive

Gamtos stebėjimai

Ar bičių valstybė monarchiška ar demokratiška?

Gamtos stebėjimai
Bitės prie avilio - Ar bičių valstybė monarchiška ar demokratiška?

P. Dovydaitis “Kosmos” 1931 m. Kai kurių smulkesniu gyvulių gyvenimo santvarka siūlosi palygina­ma su žmonių gyvenimo santvarka ir vyksmais. Kai kurios vabzdžių rū­šys dėl to net yra vadinamos valstybėmis gyvenančiais vabzdžiais. Tokių vabzdžių geriausiai žinomi yra bitės ir skruzdės. Ypačiai bičių gyvenimas prašosi lyginamas su žmonių gyvenimu. Berods, tokių palyginimų visuo­met daugiau daro paviršutiniški gamtos…

Skaityti...

Iš kur parskrido mūsų paukščiai

Gamtos stebėjimai
sandhill crane 824650 960 720 - Iš kur parskrido mūsų paukščiai

Straipsnis iš mūsų istorijos puslapių apie paukščių stebėjimo pradžią Lietuvoje, apie paukščių žiedavimą ir surinktus duomenis apie jų migracijas. Kartu tai ir kreipimasis į mūsų krašto eigulius, kad jie, netekus Klaipėdos krašto su visu Ventės rago iškyšuliu, savomis išgalėmis, prisidėtu prie paukščių žiedavimo ir taip puoselėtu šiuos svarbius stebėjimus. Sparnuoti plunksnuočiai suteikia žmogui estetinį jausmą.…

Skaityti...

Girių reikšmė šalies gerovei

Gamtos stebėjimai
pexels photo 302804 - Girių reikšmė šalies gerovei

Vieno žmogaus gyvenimo nepakanka, kad būtu galima eksperimento (tyrimo) būdu susekt ir įrodyt, kokios reikšmės turi girios bet kurio krašto žemės kultūrai bendrai, o tuom drauge ir tautų gyvenimui. Todėl, šį klausimą sprendžiant, pirmoj eilėj tenka atsiklausti gyvenimo mokytojos — istorijos, kuri turi daug rimtu, įtikinamu pavyzdžiu, jog gyventoju gerovė yra artimai susijusi su jų…

Skaityti...

Fenologiniai stebėjimai

Gamtos stebėjimai
dragonfly 1777357 960 720 - Fenologiniai stebėjimai

Būdami arti gamtos, su ja esame tiek susigyvenę, mums viskas atrodo taip paprasta, kad kartais nepastebime net pačių įdomiausių jos reiškinių. Sakysime, aušta pavasaris: vienas po kito grįžta paukščiai, sprogsta, žydi medžiai, balose kurkia varlės, skraido drugeliai — vis tai rodos nieko nepaprasta. Juk taip būna kas metai. Visai neateina nė galvon, kad visi panašūs…

Skaityti...

Šaltis miške

Gamtos stebėjimai
crow 2397589 960 720 - Šaltis miške

Didelis žiemos šaltis yra miško ir medžių priešas. Kaip žinome, juo toliau į šiaurę, juo sumedėjusi augmenija darosi mažesnė ir pa­galiau tam tikroje riboje miškas nebeauga visai. Pavyzdžiui, šiaurės pelkėse — tundrose auga vien keružiai beržai, kurie yra tiek aukšti, kiek tose vietose sniego prisninga. Lygiai taip pat aukštuose kal­nuose driekiasi kalnų pušis tiek aukštai,…

Skaityti...

Kaip žiemoja vabzdžiai

Gamtos stebėjimai
6843938495 64dc7bb299 z - Kaip žiemoja vabzdžiai

Atėjo žiema … Ji trim savo veiksniais gresia gyvių gyvybei. Pirmas veiksnys šaltis (jis betarpiškai veikia gyvio organizmą, jo kūną), antras badas ir trečias — staigus aplinkumos pasikeitimas (žemės, van­dens užšalimas ir pan.). Tačiau gyvybė per žiemą neišnyksta ir žie­ma nėra „mirties laikotarpiu“ — gyviai prisitaiko prie naujų žiemos aplinkybių ir pakenčia jas. Stebėdami gyvių…

Skaityti...

Naktis balose

Gamtos stebėjimai
dscn2124 - Naktis balose

Iš pat ryto graži diena. Vėjelio visiškai nėra, aplinkui viskas ramu. Tik paukščiai nenuoramos šen bei ten laksto, tarytum, nešioja kažkokius svarbius pranešimus, lyg skuba į kažkokius posėdžius. Aišku, kad nei pranešimų, nei posėdžių jie nedaro, bet dabar pavasaris, dėl to jie džiau­giasi, krykštauja, kaip ir kiekviena to meto sulaukusi gyva būtybė. Ypa­tingas judėjimas jaučiasi…

Skaityti...

Keturios gyvosios gamtos karalystės

Gamtos stebėjimai/Rekomenduojame
salmonella bacteria - Keturios gyvosios gamtos karalystės

Augalų veikiamo Žemės rutulio keitimosi vaizdą reikia šiek tiek patikslinti. Mat tikrieji augalai į fotosintezės procesą įsi­jungė gana vėlai — tik prieš du milijardus metų (tai mažiau kaip pusė visos Žemės istorijos). Iki tol fotosintezė vyko tik turinčiose chlorofilo bakteri­jose ir melsvadumbliuose (tačiau jos metu bakteri­jos molekulinio deguonies į aplinką neišskirdavo). Tiktai jie, melsvadumbliai ir…

Skaityti...

Nuodų paslaptys

Gamtos stebėjimai/Rekomenduojame
poison dart frog orange blue - Nuodų paslaptys

Mėlynžiedis aštuonkojis (Hapalochlaena rnaculosa) pelnytai vadinamas pačiu gražiausiu aštuonkoju. Nors jis ir nedidukas — kūno ilgis vos 3,5 — 4 centimetrai, čiuptuvų — apie 10 centimetrų, svoris iki 100 gramų, — tačiau spalva labai ryški: pilkai geltoname fone išmėtytos tamsiai rudos dėmės, o kiekvienos dėmės viduryje — vingiuota mėlyna juostelė arba žiedelis. Kai jis užpyksta,…

Skaityti...

Energetiniai gyvybės resursai

Gamtos stebėjimai
Plant in Ray of Sunlight - Energetiniai gyvybės resursai

Pirmąsias gyvas ląsteles Žemė išaugino maždaug prieš tris milijardus metų. Visos jos buvo anaerobinės, tai yra gyveno aplinkoje be deguonies. Laisvo deguonies, kaip jau sakėme, nebuvo ir planetos atmosferoje. Jį sukūrė žalieji augalai. Jie gana anksti, būdami dar vienaląsčiai, ėmėsi darbo: daugelyje pasaulyje pasirodžiusių pirmųjų gyvų ląstelių jau po 300 milijonų metų būta chlorofilo grūdelių…

Skaityti...

Kvapų kalba

Gamtos stebėjimai
gonchie sobaki - Kvapų kalba

Pirmiausia patikslinsime, kas yra kvapas. Viskas, kas kvepia, turi lakių junginių, kurie garuodami susimaišo su oru. Kvėpuojant jų molekulės patenka į uodimo aparatą, esantį viršutinėje aukštesniųjų gyvūnų nosiaryklės dalyje. Molekulės, prisilietusios prie nervinių ląstelių galūnių, sukelia pojūčius, kuriuos fiksuoja specialus galvos smegenų skyrius. Daugelis visiškai skirtingos cheminės struktūros medžiagų kvepia labai panašiai. Dauguma gyvūnų turi subtilesnę uoslę negu žmogus. Pavyzdžiui, šuo užuodžia kvepiančios…

Skaityti...

Elniniai žverys ir miškas

Gamtos stebėjimai
5486908207 39e18c1aae b - Elniniai žverys ir miškas

Pagal augalų procento santykį mitybos racione ir žiemos ganyklų sudėtyje buvo nustatyta, kokius medžius ir krūmus la­biausiai mėgsta stirnos, elniai ir briedžiai. Stirnų ir tauriųjų elnių labai mėgsta­mi — ąžuolai, uosiai, drebulės, skroblai, klevai, miškinės obelys, paprastosios kriau­šės, europiniai ir karpotieji ožekšniai, gluosniai, putinai ir serbentai; Vidutiniškai mėgstami — šermukšniai, ievos ir šaltekšniai; Patenkinamai mėgstami…

Skaityti...

Pėdsekystės dienoraštis: Vilkų pėdomis

Gamtos stebėjimai
wolf paw 1 by lakela d54pr0n - Pėdsekystės dienoraštis: Vilkų pėdomis

Ilgos praeitais metais buvo Kalėdos, o ir orai lepino žiemiška vėsuma… Vietomis jau pabarstyta baltumu tviskančia dangaus dovana. Pėdinu keliuku, kuris bevingiuodamas veda miško link. O miškas juosia nedidelį ežerioką, papelkius, didybę menančius ir nelygioje būtyje prieš žmogų kritusių savųjų brolių šaknis, kelmus.  Prieinu ražienų lauką, už kurio taip viliojantis miškas. Žemė įšalus, tad eiti…

Skaityti...

Lašalai

Gamtos stebėjimai
mayfly pair - Lašalai

Trisdešimt metų prabėgo, kai aš pradė­jau tirti upių gyvūniją. Iš pradžių stebė­jau upėtakinių upelių fauną, šią ištyręs norėjau pažiūrėti, kas gyvena didesnėse upėse. Su jomis susipažinęs, panūdau Nemuno bei Neries gyvūnija pasidomėti. Vėliau gvildenau kaimyninių respublikų upių entomofaunos klausimus. Dar vėliau keliavau į tolimiausius Eurazijos kampelius. Šitaip susipažinau su upių vabzdžiais nuo Nemuno krašto iki Čiuk­čių pusiasalio…

Skaityti...

Drugelio kelionė

Gamtos stebėjimai
HD pyreneata Eupithecia KR8485 2010 06 11 aSt Johann i W - Drugelio kelionė

Klampiame tyrelyje, ant kurio gulė ūksmingi eglių ir bėržų šešėliai, kur senesni ir ligoti bėržai griuvo ir klo­josi vienas ant kito kamienais, pynėsi šakomis, skraidydami nuo kupsto prie kupsto, gyveno drugeliai. Jie kasdien pradėdavo kelionę, ieškodami mylimiau­sios gėlės. Toji gėlė buvo žemas pel­kių augalėlis melsvais žiedeliais. Taip ir sukosi šios drugių rūšies istorija ratu, kurį…

Skaityti...

X
Eiti į Viršų