Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Kaip užšąla upės ir ežerai

“Mūsų girios” 1936 m. K. Ščesnulevičius Stovintieji vandenys – ežerai ir tekantieji — upės užšąla ne­vienodai, nepaisant to, kad abejuose atsitikimuose turima reikalo su tos pat sudėties vandeniu, vieno ir to paties šalčio veikiamų. Nesant vėjo, ežero vanduo užšąla, kai jo paviršiaus vanduo pa­siekia 0° C ir žemiau šalčiams šaldant. Jeigu užšalimo temperatūrai pasiekus ežerą […]

Kodėl medžiai meta savo lapus?

J. Sokas “Mūsų girios” 1939 m. Gamtoje viskas kitėja, viskas mainosi. Vieni pakitėjimai leng­vai pastebimi, kiti juntami ir tik tada juos pamatome, kada jie visai į save nepanašiais pasidaro. Gyvoji gamta, jau ji dėl to taip va­dinama, kad ji gyvena, kinta lengvai pastebimai žmonių akyse. Mums įdomiausia gyvosios gamtos dalis, tai augmenija, o iš augme­nijos […]

Ar bičių valstybė monarchiška ar demokratiška?

P. Dovydaitis “Kosmos” 1931 m. Kai kurių smulkesniu gyvulių gyvenimo santvarka siūlosi palygina­ma su žmonių gyvenimo santvarka ir vyksmais. Kai kurios vabzdžių rū­šys dėl to net yra vadinamos valstybėmis gyvenančiais vabzdžiais. Tokių vabzdžių geriausiai žinomi yra bitės ir skruzdės. Ypačiai bičių gyvenimas prašosi lyginamas su žmonių gyvenimu. Berods, tokių palyginimų visuo­met daugiau daro paviršutiniški gamtos […]

Rusnės užkalbėti

Filmas stebi Rusnės salos gyventojus, kurių gyvenimas persipynė su vandeniu – stichija, kuri įtraukia ir nepaleidžia. Laivadirbys, pametęs galvą dėl senovinių laivų paveldo išlaikymo ir puoselėjimo. Žvejas, kurio visa šeima gyvena vandens pažinimu. Leidėjas, studijuojantis krašto istoriją, ieškantis naujų upių vagų pasikeitimo hipotezių. Mokytoja, kiekvienais metais išsirengianti su vaikais dviračiais per salą į gandrų skaičiavimo […]

Iš kur parskrido mūsų paukščiai

Straipsnis iš mūsų istorijos puslapių apie paukščių stebėjimo pradžią Lietuvoje, apie paukščių žiedavimą ir surinktus duomenis apie jų migracijas. Kartu tai ir kreipimasis į mūsų krašto eigulius, kad jie, netekus Klaipėdos krašto su visu Ventės rago iškyšuliu, savomis išgalėmis, prisidėtu prie paukščių žiedavimo ir taip puoselėtu šiuos svarbius stebėjimus. Sparnuoti plunksnuočiai suteikia žmogui estetinį jausmą. […]

Žaliasis kino festivalis: “Apie ką staugia vilkai”

ES paramos lėšomis finansuojamas Žaliasis kino festivalis skirtas Petrui Abukevičiui atminti. Šio projekto partnerė – Aplinkos ministerija. Festivaliui filmus kūrė kino mėgėjai kartu su profesionaliais režisieriais. Autoriai buvo atrinkti per Lietuvos televizijos laidos „Gamtos kodas“ kino mėgėjams paskelbtą filmukų apie gamtą konkursą. Po atrankos festivaliui buvo sukurti 8 dokumentiniai filmai. Laimėtojai gavo puikią galimybę kurti […]

Girių reikšmė šalies gerovei

Vieno žmogaus gyvenimo nepakanka, kad būtu galima eksperimento (tyrimo) būdu susekt ir įrodyt, kokios reikšmės turi girios bet kurio krašto žemės kultūrai bendrai, o tuom drauge ir tautų gyvenimui. Todėl, šį klausimą sprendžiant, pirmoj eilėj tenka atsiklausti gyvenimo mokytojos — istorijos, kuri turi daug rimtu, įtikinamu pavyzdžiu, jog gyventoju gerovė yra artimai susijusi su jų […]

Ar augalai turi sielą?

Straipsnis veik 80 metų amžiaus, tais laikais ir galimybės ir supratimas buvo visai kitas, tad jį pateikiame labiau kaip filosofinį veikalą. Tūlas rimtas mokslininkas, per visą savo gyvenimą atsidėjęs moksliniams tyrinėjimams, senatvėje dažnai tampa filosofu. Jam jau nebeužtenka laboratorinių tyrinėjimų rezultatų, neužtenka davinių, gautų eksperimentų ar bandymų keliu. Mokslininkas nori visa tai subendrinti, jis gilinasi […]

X