Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Category archive

Tai įdomu

Ar bičių valstybė monarchiška ar demokratiška?

Gamtos stebėjimai
Bitės prie avilio - Ar bičių valstybė monarchiška ar demokratiška?

P. Dovydaitis “Kosmos” 1931 m. Kai kurių smulkesniu gyvulių gyvenimo santvarka siūlosi palygina­ma su žmonių gyvenimo santvarka ir vyksmais. Kai kurios vabzdžių rū­šys dėl to net yra vadinamos valstybėmis gyvenančiais vabzdžiais. Tokių vabzdžių geriausiai žinomi yra bitės ir skruzdės. Ypačiai bičių gyvenimas prašosi lyginamas su žmonių gyvenimu. Berods, tokių palyginimų visuo­met daugiau daro paviršutiniški gamtos…

Skaityti...

Rusnės užkalbėti

Video

Filmas stebi Rusnės salos gyventojus, kurių gyvenimas persipynė su vandeniu – stichija, kuri įtraukia ir nepaleidžia. Laivadirbys, pametęs galvą dėl senovinių laivų paveldo išlaikymo ir puoselėjimo. Žvejas, kurio visa šeima gyvena vandens pažinimu. Leidėjas, studijuojantis krašto istoriją, ieškantis naujų upių vagų pasikeitimo hipotezių. Mokytoja, kiekvienais metais išsirengianti su vaikais dviračiais per salą į gandrų skaičiavimo…

Skaityti...

Iš kur parskrido mūsų paukščiai

Gamtos stebėjimai
sandhill crane 824650 960 720 - Iš kur parskrido mūsų paukščiai

Straipsnis iš mūsų istorijos puslapių apie paukščių stebėjimo pradžią Lietuvoje, apie paukščių žiedavimą ir surinktus duomenis apie jų migracijas. Kartu tai ir kreipimasis į mūsų krašto eigulius, kad jie, netekus Klaipėdos krašto su visu Ventės rago iškyšuliu, savomis išgalėmis, prisidėtu prie paukščių žiedavimo ir taip puoselėtu šiuos svarbius stebėjimus. Sparnuoti plunksnuočiai suteikia žmogui estetinį jausmą.…

Skaityti...

Žaliasis kino festivalis: “Apie ką staugia vilkai”

Video
file45644819 bf7989d5 - Žaliasis kino festivalis: "Apie ką staugia vilkai"

ES paramos lėšomis finansuojamas Žaliasis kino festivalis skirtas Petrui Abukevičiui atminti. Šio projekto partnerė – Aplinkos ministerija. Festivaliui filmus kūrė kino mėgėjai kartu su profesionaliais režisieriais. Autoriai buvo atrinkti per Lietuvos televizijos laidos „Gamtos kodas“ kino mėgėjams paskelbtą filmukų apie gamtą konkursą. Po atrankos festivaliui buvo sukurti 8 dokumentiniai filmai. Laimėtojai gavo puikią galimybę kurti…

Skaityti...

4 metų laikai

Video
Metų laikai

4 metų laikai, tai dokumentinis filmas pasakojantis apie Lietuvos gamtą ir  gyvūnus visais keturiais metų laikais. Filmas įdomus tuo, jog yra vienas naujesnių filmų, filmų apie gamtą tarpe, jis pristatytas 2017 metais.

Skaityti...

Savaitgalis pelkėse: nuotykiai ir atradimai

Video
bog 2181897 960 720 - Savaitgalis pelkėse: nuotykiai ir atradimai

Vasario 2-ąją pasaulyje minimą Pelkių dieną Lietuvos gamtininkai pasitinka kviesdami į žygius po pelkes. Ką įdomaus galima pamatyti – papasakos Dzūkijos nacionalinio parko Čepkelių rezervato Gamtos skyriaus vedėjas dr. Mindaugas Lapelė.  

Skaityti...

Girių reikšmė šalies gerovei

Gamtos stebėjimai
pexels photo 302804 - Girių reikšmė šalies gerovei

Vieno žmogaus gyvenimo nepakanka, kad būtu galima eksperimento (tyrimo) būdu susekt ir įrodyt, kokios reikšmės turi girios bet kurio krašto žemės kultūrai bendrai, o tuom drauge ir tautų gyvenimui. Todėl, šį klausimą sprendžiant, pirmoj eilėj tenka atsiklausti gyvenimo mokytojos — istorijos, kuri turi daug rimtu, įtikinamu pavyzdžiu, jog gyventoju gerovė yra artimai susijusi su jų…

Skaityti...

Ar augalai turi sielą?

Mokslas
grass earth seeds focus 2048x1152 wallpaper - Ar augalai turi sielą?

Straipsnis veik 80 metų amžiaus, tais laikais ir galimybės ir supratimas buvo visai kitas, tad jį pateikiame labiau kaip filosofinį veikalą. Tūlas rimtas mokslininkas, per visą savo gyvenimą atsidėjęs moksliniams tyrinėjimams, senatvėje dažnai tampa filosofu. Jam jau nebeužtenka laboratorinių tyrinėjimų rezultatų, neužtenka davinių, gautų eksperimentų ar bandymų keliu. Mokslininkas nori visa tai subendrinti, jis gilinasi…

Skaityti...

Fenologiniai stebėjimai

Gamtos stebėjimai
dragonfly 1777357 960 720 - Fenologiniai stebėjimai

Būdami arti gamtos, su ja esame tiek susigyvenę, mums viskas atrodo taip paprasta, kad kartais nepastebime net pačių įdomiausių jos reiškinių. Sakysime, aušta pavasaris: vienas po kito grįžta paukščiai, sprogsta, žydi medžiai, balose kurkia varlės, skraido drugeliai — vis tai rodos nieko nepaprasta. Juk taip būna kas metai. Visai neateina nė galvon, kad visi panašūs…

Skaityti...

Medžio ir pieno drabužiai

Mokslas
wool 2736306 960 720 - Medžio ir pieno drabužiai

Išradimas tekstilinių dirbtinų vilnų nėra naujas dalykas. Pirmas šį klausimą tyrinėjo anglas Robert Hooke 1665 m., išrasdamas mik­roskopą, kuriuo žiūrėdamas į voratinklį, priėjo išvados, jog galima pagaminti tokią skystą limpamą masę, kuri perspausta per plonas skylutes sutvirtėtų į siūlą. Panašią mintį pareiškė termometro išra­dėjas prancūzas de Reamur 1734 m. — šis norėjo dirbtiną vilną pa­daryti…

Skaityti...

Šaltis miške

Gamtos stebėjimai
crow 2397589 960 720 - Šaltis miške

Didelis žiemos šaltis yra miško ir medžių priešas. Kaip žinome, juo toliau į šiaurę, juo sumedėjusi augmenija darosi mažesnė ir pa­galiau tam tikroje riboje miškas nebeauga visai. Pavyzdžiui, šiaurės pelkėse — tundrose auga vien keružiai beržai, kurie yra tiek aukšti, kiek tose vietose sniego prisninga. Lygiai taip pat aukštuose kal­nuose driekiasi kalnų pušis tiek aukštai,…

Skaityti...

Kaip žiemoja vabzdžiai

Gamtos stebėjimai
6843938495 64dc7bb299 z - Kaip žiemoja vabzdžiai

Atėjo žiema … Ji trim savo veiksniais gresia gyvių gyvybei. Pirmas veiksnys šaltis (jis betarpiškai veikia gyvio organizmą, jo kūną), antras badas ir trečias — staigus aplinkumos pasikeitimas (žemės, van­dens užšalimas ir pan.). Tačiau gyvybė per žiemą neišnyksta ir žie­ma nėra „mirties laikotarpiu“ — gyviai prisitaiko prie naujų žiemos aplinkybių ir pakenčia jas. Stebėdami gyvių…

Skaityti...

Didžioji paukščių paslaptis

Video
blue tit bird cute nature - Didžioji paukščių paslaptis

Šis filmas 2016 m. laimėjo P.Abukevičiaus filmų konkursą. Paukščių migracija, mistiškasis Ventės ragas ir devyniasdešimtmetis paukščių žiedavimo stoties vedėjas Leonas Jezerskas – trys temos, viena kitą pranokstančios savo paslaptimi.

Skaityti...

Gudų girios širdyje

Video
Dainavos giria002 - Gudų girios širdyje

Lietuvos televizijos kūrybinė grupė pristato filmą apie Lietuvos gamtą – Gudų girios širdyje. Pietinėje Dzūkijos dalyje, susiliejusi su kitais Dainavos miškais dūkso paslaptinga, ūksminga Dainavos, arba kitaip dar vadinamaGudų giria. Tai didžiausias Lietuvos miškų masyvas, plytintis Dzūkijoje, Varėnos rajono ir Druskininkų savivaldybės teritorijose. Girios plotas yra 1450 km², mišku apaugę 1145 km². Yra išskiriama ~250…

Skaityti...

1 2 3 10
X
Eiti į Viršų