Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Kimba nekimba

Meškerioju daugiau kaip keturiasde­šimt metų — vasarą ir žiemą, ankstų pa­vasarį ir vėlų rudenį. Daug metų net rašiau dienoraštį, kuriame pasižymėda­vau, kur, kokiu laiku, kokiais įrankiais ir masalais meškeriodavau, kokias žuvis sugaudavau. Aprašydavau ir meteorologi­nes sąlygas — vėjo kryptį ir stiprumą, oro ir vandens temperatūrą, kritulius ir atmosferos slėgį. Taigi patyrimo turiu. Juo ir noriu […]

Malonus pokštas

Štai kokį laišką atsiuntė mūsų skaitytojas Alfonsas, kuriame papasakojo apie savo kovą su netikėtai užkibusia lašiša: Praėjusių metų rugsėjo pabaigoje meškeriojau kiršlius ir upėtakius Žei­menoje. Žuvys kibo palyginti silpnai sugavau tik vieną kiršlį ir porą upėtakių. Diena buvo apsiniaukusi. Apie pusę antros Pabradėje, žemiau tilto, sraunumoje, ketvirto numerio švie­siai rudą šlapią muselę pasivijo žuvis tą […]

X