Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Category archive

Laiškai

Kimba nekimba

Laiškai
d1ae192d4ece2941db0178ea444f6651 - Kimba nekimba

Meškerioju daugiau kaip keturiasde­šimt metų — vasarą ir žiemą, ankstų pa­vasarį ir vėlų rudenį. Daug metų net rašiau dienoraštį, kuriame pasižymėda­vau, kur, kokiu laiku, kokiais įrankiais ir masalais meškeriodavau, kokias žuvis sugaudavau. Aprašydavau ir meteorologi­nes sąlygas — vėjo kryptį ir stiprumą, oro ir vandens temperatūrą, kritulius ir atmosferos slėgį. Taigi patyrimo turiu. Juo ir noriu…

Skaityti...

Malonus pokštas

Laiškai
eimena - Malonus pokštas

Štai kokį laišką atsiuntė mūsų skaitytojas Alfonsas, kuriame papasakojo apie savo kovą su netikėtai užkibusia lašiša: Praėjusių metų rugsėjo pabaigoje meškeriojau kiršlius ir upėtakius Žei­menoje. Žuvys kibo palyginti silpnai sugavau tik vieną kiršlį ir porą upėtakių. Diena buvo apsiniaukusi. Apie pusę antros Pabradėje, žemiau tilto, sraunumoje, ketvirto numerio švie­siai rudą šlapią muselę pasivijo žuvis tą…

Skaityti...

X
Eiti į Viršų