Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Imtynės su Genše

S. P. “Medžiotojas” 1932 m. Tai buvo didžiojo karo metu, kada rusų vokiečių frontas apsistojo Dubysos ir Ventos perkaso slėny. Dažniausiai anksti rytą ir vakare frontas atgydavo: imdavo pleškėti šautuvai, kaip meleta tauškėjo kulkosvydis. Reguliariai pusvakario laiku prabildavo vokiečių baterijos. Taip ėjo diena po dienos. Visur pilna Vokiškų rezervų, ligoninių, šiaip laisvai plėšikaujančių kareivių ir […]

Prie Nemuno

Esu sėslus meškeriotojas — nuolat žuklauju Nemune, ties Alytaus ir Lazdijų rajonų riba. Nenaudoju įmantrių įrankių ar masalų — paimu dugninę meškerę, samtelį, makaronų ir stalui žuvų užtenka. Ne­trūksta ir širdžiai mielų prisiminimų. Aure pernai, vasaros pradžioje, meškeriodamas nuolatinėje savo vietoje, ties Balkasodžio ir Vozbūčių kaimais, išgirdau garsų paukš­čio sparnų švilpesį, panašų į gulbės. Virš Nemuno, […]

Pėdsekystės dienoraštis: paslaptingi Praviršulio pelkynai

Dubysos ir Tytuvėnų parkų apsuptyje stūkso daugeliui negirdėtas, tačiau nuostabaus grožio Praviršulio tyrelio botaninis – zoologinis draustinis. Tai bene didžiausia vidurio Lietuvos aukštapelkė, kurioje įsiterpę nedideli žemapelkių lopinėliai, bei tarpinių pelkių juostos. Vietovę dar labiau praturtina natūralios pievos, „keliaujantis“ Praviršulio ežeras, bei nedidukas Kragų ežerėlis. Siekiant išsaugoti šią unikalią, augalams bei gyvūnams svarbią teritoriją 1969 […]

Už Balto Žirgo ir Zuikio perėjų…

– Mano sunkvežimis laimingas, — sako vairuotojas Nazri ir parodi pa­sagą, prikaltą prie medinio borto. — Kelias sunkus… laimės reikia… Kadangi ilgose kelionėse išmokau pasikliauti ir laimingais laivais, ir laimingais lėktuvais, tad ir šį kartą nedvejodamas renkuos juodbruvį, san­tūriai nekalbų tadžiką vairuotoją Nazri ir jo sunkvežimį su laimės pa­saga prie šono. Ilgas kelias per Rytų ir Vakarų […]

Audros gervelė

Ne pyragai jūroje laukia laivų, kurie iš mūsų geografinės platumos uostų iš­plaukia rudeniop. Ypač vargas tokiems, kaip mūsiškis, žvejybos traleriams, ne­mokantiems greitai skrieti bangomis. Šį kartą pagalbos neteko šauktis nei mums, nei mūsų kas šaukėsi. Bet garo gavome kaip reikiant. Laivas braškėjo visais sąnariais, kambuze dužo lėkštės ir stiklinės, nesinorėjo nei valgyti, nei miegoti. Visus kilnojamus […]

Diena ant ežero

…Palengva švinta, balti nuo šerkšno ramiai sau rymo pakrančių medžiai. Tolumoje — vos įžiūrima tamsoka miško siena. Naktį iškritęs sniegas baltai užklojo žemę. Neliestoje baltumoje gerai matau aiškias pėdas, vedančias karjerų link. Kažkas dar ankstesnis nuskubėjo prie laimingų akečių. Prie pat Kuršėnų abiejose plento pusėse yra nemaži tvenkiniai. Tai buvę molio karjerai, kuriuose seniau Daugėlių […]

Ar palauks iki šeštadienio?

…Išplaukęs iš už posūkio, pamatau prie upės sėdintį senuką. Per mano kelionę tokių yra bent keli. Kada beplauktum, jie vis rymo prie meškerėlių ir vilioja kuojas. Šitas pats šnekiausias, su juo visad pasikalbu. Naujienų nedaug tesužinau, tas teisybė, bet lyg ir tvarka tokia pasidarė, lyg ir kokios apeigos… Lėtos srovės nešamas, dar karta metu blizgutę […]

Tyla

„Tyla !“ – pasakė sūnus su nuostaba, kai išlipo iš automobilio, uždaręs dureles. Miške jau leidosi sutemos, minkšta saulėlydžio šviesa įstrižai krito ant auksinių pušų kamienų. Ir tyla… Net paprasto plento triukšmo nesigirdėjo. Mes mėgavomės šią tylą ir bandydami jos nesutrikdyti ėjome žemuma, kurios kraštu pastarosiomis dienomis pasirodė šviežias elnių takas. Grybų šiemet nedaug, bet […]

X