Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Category archive

Medžioklė - page 3

Dirbtinis atrinkimas ir racionalūs medžioklės būdai

Medžioklės istorija
b ygAa2xMGY - Dirbtinis atrinkimas ir racionalūs medžioklės būdai

XIX amžiaus pradžioja imta rūpintis mūsų gamtoje gyvenančios floros ištekliais bei jų likimu. Ko gero vienas pirmųjų straipsnių apie selekcinių medžioklių būtinybę mūsų senelių ir prosenelių laikais.  Mažėjant natūraliems gamtos turtams, me­džiotojas pradeda rūpintis, kad šiuos turtus išlai­kytų tam tikroje pusiausvyroje, o kai kada net padidintų juos ir kad gautų iš jų kuo daugiau naudos,…

Skaityti...

T. Įvanauskas apie stumbrus Lietuvoje

Istorija/Medžioklės istorija
maxresdefault - T. Įvanauskas apie stumbrus Lietuvoje

1928 metais išspausdintas straipsnis apie stumbrus, kurio autorius yra legendinis mūsų krašto gamtininkas, Tadas Įvanauskas. Šis straipsnis dar įdomus ir tuo, jog jame cituojami istoriniai dokumentai apie stumbrų medžioklę Lietuvoje.  Stumbras priklauso tai pačiai šeimai, kaip ir mūsų naminiai raguočiai; taip pat, kaip ir jie, turi jis kiekvienoje kojoje po 2 dideles nagas ir 2…

Skaityti...

Apie medžiotoją

Medžioklės istorija
hunting wallpaper by spigget d4m9m75 - Apie medžiotoją

Šiais laikais medžiotojas daugiausia suvokiamas kaip medžiojantis dėl pramogos, kartais versliniais sumetimais siekdamas uždirbi iš parduotų medžiojamųjų žvėrių kailių arba paprasčiausiai dėl maisto. Pateiktame straipsnyje pasakojama kaip medžioklę ir patį medžiotoją suvokė mūsų protėviai, dar tais laikais kai medžioklės įstatymas tik formavosi. Tarp daugelio visokiausių instinktų, pamėgi­mų, patraukimų ir gabumų žmonyse glūdi taipogi ir medžioklės instinktas. Kiekviename asmenyje,…

Skaityti...

Šaudymo menas

Medžioklės taktika
NRAORG CategoryThumbnails Hunting Shooting - Šaudymo menas

Medžioklinis šaudymas pagrindinai skirstomas į dvi grupes: a) stacio­narinis šaudymas su šratais ar kulka į stovintį gyvį (taikinį) ir b) dinami­nis šaudymas į bėgantį, skrendantį gyvį (taikinį). Stacionarinis šaudymas medžioklėje pasitaiko retai; šūvis šratais į sto­vintį taikinį nesudaro ypatingo sunkumo; šūvis kulka didesniu atstumu (100—200 m) yra kiek sudėtingesnis: reikia žinoti kulkos ypatybes, tu­rėti patobulintus taikymo…

Skaityti...

Kurtinių medžioklė Rūdininkų girioje

Medžiotojo dienos
tetras - Kurtinių medžioklė Rūdininkų girioje

Šias pasakojimas atkeliavęs iš XX-ojo amžiaus pirmosios pusės. Mūsų laikais dėl drąstiškai sumažėjusios šių paukščių populiacijos, jų medžioklė yra uždrausta. Kurtinys įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą.  Geros nuotaikos bus kiekvienas, sėsdamas į traukinį važiuoti garsion Rūdninkų girion kurtinių medžioti. Per Vilnių ir Jašiūnus plačiuoju gele­žinkeliu, toliau, iki Rūdninkų, siauruoju miško transporto geležinkeliuku dviejų, ne arklio,…

Skaityti...

Kaip pačiam išdirbti kailius

Medžioklės trofėjai
2306dfa6 - Kaip pačiam išdirbti kailius

Šiame straipsnyje pateikti kailių išdirbimo būdai buvo naudojami XX a. pirmoje pusėje. Tačiau  vadovaujantis jais, galima pačiam visiškai gerai išdirbti kailius, nė kiek neblogiau, kaip pas specialistus dirbtuvėse. I-mas būdas. Nuluptą nuo gyvio kailį reikia ištempti ant plačios len­tos ir iš kraštų prikalti mažomis vinelėmis, arba segtukais (knopkėmis). Prikalinėjant, reikia žiūrėti, kad oda būtų gerai ir lygiai ištempta.…

Skaityti...

Iš “populiariojo” ožio medžioklės

Medžiotojo dienos
IMG 6512 0 - Iš "populiariojo" ožio medžioklės

Paskubomis artėjo vakaras. Miškas, pasinėręs besileidžiančios lie­pos mėnesio saulės aukso spinduliuose, buvo beeinąs miegoti. Buvo ypatinga diena. Nepakenčiamoje kaitroje uodai negailestin­gai sukapojo mane iki kraujo. Kraujas siauromis srovelėmis sruveno nuo aptinusio veido ir rankų. Pažvelgiau į laikrodį — artinosi aštunta valan­da. Po ištisos valandos vaikymo be paliovos tebepuolančių uodų, išvar­gęs ir nuskaustas, nenorėdamas baidyti netoliese…

Skaityti...

Nuotykis stirnų medžioklėje

Medžiotojo dienos
14252453BF - Nuotykis stirnų medžioklėje

Pereitą vasarą bemedžiodamas pergyvenau gan keistą nuotykį, kurį jums noriu papasakoti. Sulaukęs šeštadienio, imu ilgai „rūdijusį“ šautuvą ir motorinio arkliuko pagalba atsiduriu 13 km nuo miesto, pas pažįstamą ūkininką medžiotoją. Mat, turėdamas laisvo laiko, sumaniau pamėginti savo laimę. „Gal gi išeis koks ožiukas“, galvoju eidamas pažįstamojo tro­bon. Tačiau, kaip pasirodė, draugas turįs daug darbo lauke…

Skaityti...

Idealus šuo

Kinologija
feb2d5 041f6139ce6c4a358c9fe8d61ca62e88 - Idealus šuo

Kartą, bevartydamas dienraščius, užtikau skelbimą, kuriame buvo skelbiama, kad dėl iš­vykimo į užsienį parduodamas grynakraujis angliškas seteris. Medžioklės sezonas prasidėjo, o aš šuns ne­turėjau. Tad negaišdamas, sekančią dieną anksti rytą vykstu nurodytu adresu. Surandu šeimininką ir šunį. Prisistatom ir vienu žodžiu susipažįstam kaip medžiotojai. Po medžiokliškos įžangos prieinam prie reikalo. Šeimininkas, jau pagyvenęs žmogus, de­monstruoja…

Skaityti...

60 vilkų, bus leista sumedžioti artėjančio medžioklės sezono metu

Medžiotojo dienos/Naujienos
b8405134 33da 11e5  947807c - 60 vilkų, bus leista sumedžioti artėjančio medžioklės sezono metu

Per 2016-2017 m. medžioklės sezoną, kuris prasidės spalio 15 d., leidžiama sumedžioti 60 vilkų. Toks aplinkos ministro Kęstučio Trečioko patvirtintas skaičius nustatytas, atsižvelgus į vilkų apskaitos duomenis, mokslininkų rekomendacijas, suinteresuotų organizacijų ir institucijų nuomones. Nors mūsų šalyje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, vilkas priskirtinas saugomoms rūšims, dėl didelės šių žvėrių padaromos žalos Lietuvai padaryta išimtis…

Skaityti...

Medžioklėje su skalikais

Medžiotojo dienos
15 - Medžioklėje su skalikais

Trys „prisiekę“ medžiotojai susitarėme iš Panevėžio arkliais važiuoti į Pišos mišką pamedžioti su skalikais. Išvažiavome gerokai prieš auštant, nes iki medžioklės vietos buvo 15 kilometrų kelio. Auštant mes trys ir keturi mūsų padėjėjai — skalikai pamiškės ūki­ninko kieme išvirstame iš vežimo. Čia pat medžiojamas miškas. Skali­kai plėšiasi nuo diržų. Tačiau mes jų neleidžiame, nes laukiame…

Skaityti...

Kaip išdirbti kailį (III dalis)

Medžioklės trofėjai
2010 09 e571aa4c4dc85ec22dee5994239a2247  rsu 1000 800 - Kaip išdirbti kailį (III dalis)

Antrą dalį skaitykite čia. Pikeliuojamus kailius reikia dažnai vartyti. Nepatartina jų šiame rugščiame tirpale laikyti nei per ilgai, nei per trumpai. Iš dviejų blogybių vis dėlto blogesnė antroji. Jei pikeliavimas per ilgai užtruko, tirpalas dar parūgštinamas — pridedama 5-10 g/l sieros rūgšties. Bet tada jau reikia kailį tikrinti kas valandą. Kaip nustatyti, kada kailį rauginti…

Skaityti...

Ar lanko žverys urvą

Medžioklės taktika
An Entrance to the Thousend Men Cave at Peleliu - Ar lanko žverys urvą

Yra paprastas būdas, kaip nustatyti, ar lanko žvėrys urvą. Skersai urvo įėjimo padedamas vienas ar keli (priklausomai nuo urvo dydžio) šiaudeliai, nudžiūvusios žolės stagarėliai ar plonos vytelės, užtve­riančios gyvūnui kelią. Apsilankius kitą kartą, pagal tuos šiaudelius galima nusta­tyti, ar buvo čia žvėris. Kitu būdu galima nustatyti, ar žvėrelis urve, ar išėjo iš jo. Prie mažo…

Skaityti...

Kaip išdirbti kailį (II dalis)

Medžioklės trofėjai
1416432445 8007 chernoburka kristall75 80 - Kaip išdirbti kailį (II dalis)

Pirmą dalį skaitykite čia. Mirkymas. Trukmė priklauso nuo kailiuko rūšies, vandens temperatūros, cheminių medžiagų kiekio. Odos mirkomos kubiluose, loviuose, įvairios konstrukcijos būgnuose. Mirkomi van­denyje kailiai turi plaukioti laisvai, kad virš jų būtų 4 — 6 centimetrai skysčio. Į vandenį, kad neprivistų mikrobų, dedama antiseptikų. Pavyzdžiui, grame tik nulupto avikailio yra iki dviejų šimtų milijonų bakterijų.…

Skaityti...

Iš medžioklės rago istorijos

Medžioklės istorija
DSCN0704 - Iš medžioklės rago istorijos

Valtorna (vokiškai — Waldhorn — miš­ko ragas) Europoje buvo bene svarbiausias devvnioliktojo amžiaus romantinis instru­mentas. Robertas Aleksandras Šumanas, vienas žymiausių romantinės muzikos kūrė­jų, valtorna, ši patobulintą miško ragą, va­dino orkestro siela. Valtornomis grojamos svarbiausios melodijos Franco Jozefo Haid­no 31 ir 73 simfonijose. Gražiausiame oratorijos “Metu laikai” rudens skyriuje, kuria­me vaizduojamos medžioklės scenos, skam­ba ir Didysis halali.…

Skaityti...

1 2 3 4 5 9
Eiti į Viršų