Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Category archive

Medžioklės taktika - page 3

Ančių medžioklė su šunimi

Medžioklės taktika
Ančių medžioklė - Ančių medžioklė su šunimi

Ančių medžioklei tinka paukštiniai šu­nys. Svarbiausias šuns uždavinys — surasti antis, jas pakelti ir nušautas atnešti. Su šunimi, suprantama, galima medžioti tik tokiose vietose, kur medžiotojas išbristi negali. Šuo turi laikytis arti medžiotojo ir ieškoti ančių per šūvio atstumą. Toli nubėgusi šunį reikia pašaukti, nes jis be reikalo išbaidys antis. Šuo ančių medžioklėje ne tik…

Skaityti...

Vilkų medžioklė žiemą su varovais ir su vėliavėlėmis

Medžioklės taktika
Medžioklė su vėliavėlėmis1 - Vilkų medžioklė žiemą su varovais ir su vėliavėlėmis

Žie­ma — geriausias laikas vilkams medžioti. Pėdsakai sniege paro­do, kur vilkai apsistojo ir kiek jų yra. Žiemą vilkai medžiojami su varovais ir su vėliavėlėmis. Abu šie būdai yra panašūs. Medžiojant su varovais, vilkus baido tik varovai, o medžiojant su vėliavėlėmis — vėliavėlės ir keletas varovų. Vilkų, kaip ir lapių, medžioklėse vėliavėlės labai daug pa­deda medžiotojams…

Skaityti...

Vilkų medžioklė prie masalo

Medžioklės taktika
Vilkų medžioklė prie masalo - Vilkų medžioklė prie masalo

Medžioti vilkus, tykojant juos prie masalo, gali kiekvienas net ir mažiau įgudęs medžiotojas, turįs pakankamai kantrybės ir užsispyrimo. Rudenį, kai pašąla ir kai mėsa ne taip greitai genda, į pa­rinktą vietą išvežamas masalas — stambaus gyvulio dvėselie­na — ir dedamas per šūvį nuo tos vietos, iš kurios medžiotojas tykos vilkų. Netoli masalo medžiotojas įsiruošia būdelę,…

Skaityti...

Vilkų medžioklė su skalikais

Medžioklės taktika
Medžioklė su skalikais - Vilkų medžioklė su skalikais

Ruoštis vilkų medžioklei su skalikais reikia taip pat, kaip ir rudenį medžioklei su varovais. Medžiojant su skalikais, labai svarbu kiek galima tiksliau žinoti, kur yra vilkų gūžta, nes kuo arčiau jos bus paleisti skalikai, tuo greičiau jie aptiks vilkus ir rečiau nusivys kitą žvėrelį. Paskirsčius miške medžiotojus, šunys paleidžiami netoli vil­kų gūžtos. Šunų užklupti vilkai…

Skaityti...

Lapių medžioklė sėlinant ir viliojant

Medžioklės taktika
Pasislėpęs medžiotojas - Lapių medžioklė sėlinant ir viliojant

Šiais būdais mūsų krašte lapes medžioja nedaugelis. Tai mėgėjų pramoga. Šioje medžioklėje medžiotojas gali turėti maloniausių akimirkų. Abu būdai aprašomi kartu, nes jie dažnai viens kitą papildo. Prie peliaujančios lapės sėlini kiek tik gali arčiau, o kai negali, ban­dai privilioti. Jei anksčiau aprašyti lapių medžioklės būdai reikalauja il­gesnio pasiruošimo, gausesnio medžiotojų bei varovų skai­čiaus, o…

Skaityti...

Kiškių medžioklė su skalikais

Medžioklės taktika
Su skalikais - Kiškių medžioklė su skalikais

Medžioklę su skalikais me­džiotojai labai mėgsta, tik, deja, nedaug kas šiuos šunis laiko. Nėra malonesnio ir gražesnio poilsio, kaip tylų rytą, pageltu­sioje rudens gamtoje ar šviežiam sniegeliui pasnigus, braidyti po laukus, praretėjusius krūmus, miškelius ir miškus, klausytis čia nutolstančių, čia artėjančių skalikų sutartinių. Kiškius galima medžioti su skalikais nuo žiemos medžiok­lės sezono pradžios iki jos…

Skaityti...

Kur taikyti

Medžioklės taktika
ernas - Kur taikyti

Kasmet vis daugiau medžiojame stambių­jų žvėrių — briedžių, šernų, stirnų. Tai džiugu. Tik gaila, kad kartais pamirštame, jog šūvis į žvėrį — didelė atsakomybė. Lengvabūdiški šūviai, šūviai iš per toli („nieko nenušoviau, bet užtat smagiai pašaudžiau…”) pridaro daug žalos mūsų medžioklės ūkiui. Nemaža žvėrių eina nie­kais ir dėl to, kad po šūvio, nors žvėris ir…

Skaityti...

Kaip išmokti taikliai šaudyti

Medžioklės taktika
Medžioklė - Kaip išmokti taikliai šaudyti

Sugebėjimą pataikyti į greitai judantį taikinį reikia priskirti prie tokių nepaaiškinamų įgūdžių, kaip grojimas smuiku. Todėl norint gerai šaudyti, reikia turėti ne tik įgimtų gabumų, bet ir daug bei kantriai treniruotis. Be galo svarbu gera dvasinė ir fizinė būsena, pasitikėjimas savimi ir šautuvu. Būtina žinoti, kaip reikia šauti vienu ar kitu atveju, bet žinojimas be…

Skaityti...

Rūbai ir avalynė

Medžioklės taktika
Medžiotoja - Rūbai ir avalynė

Medžioti tenka ir tada, kai geras šeimininkas ir šuns laukan nevarytų. Antra vertus — medžioklė yra šventė. Todėl medžioklės rūbai ir avalynė turi atitikti šį platų reikalavimų diapazoną. Visų pirma medžiokliniai rūbai turi nekliudyti greitai prisitaikyti ir taikliai šauti. Taigi jie turi būti pasiūti pagal ūgį, lankstūs ir nevaržantys judesių. Vasaros medžioklei tokius rūbus parinkti…

Skaityti...

Prieš šūvį į mažą žvėrį ar paukštį

Medžioklės taktika
Antys - Prieš šūvį į mažą žvėrį ar paukštį

Ne taip retai net puikiausiai regintys žmonės laimės medžioklėje neturi. Jie kaltina šovinius, šautuvą padariusią gamyklą, patį šautuvą, nors priežastys būna visai kitos. Žinoma, tam tikra dalis tiesos jų priekaištuose yra: žmogus, prieš pirkdamas kostiumą, gerai apžiūri, ar jis jam tinka, o šautuvo kokybė pamatoma gerokai vėliau. Taiklaus šaudymo į judantį taikinį paslaptis yra ta,…

Skaityti...

Po šūvio į stambų žvėrį I

Medžioklės taktika
Elnias - Po šūvio į stambų žvėrį I

Antrą dalį skaitykite čia. Jei žvėris nekrito iš karto ir dingo iš matymo lauko, būtina laikytis pagrindinės taisyklės — ramybės ir dar kartą ramybės. Kai yra bent mažiausio pagrindo įtarti, kad kulka galėjo žvėrį kliudyti, jokiu būdu nevalia eiti ton vieton, kur šūvio metu šėrnas, briedis ar elnias stovėjo. Žvėris gali stovėti ar gulėti netoliese…

Skaityti...

Eiti į Viršų