Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Category archive

Medžioklės taktika - page 2

Medžioklė su vilbynėmis (II dalis)

Medžioklės taktika
FishHunt landing4 - Medžioklė su vilbynėmis (II dalis)

I dalį skaitykite čia. Vilbynes reikia saugoti, laikyti sausoje ir šviesioje vietoje, žiūrėti, kad į instru­mento vidų nepatektų nešvarumų, o pučiant — seilių. Jei jau taip atsitiko, vilbynę reikia prapūsti iš kito galo, o jei galima ją išardyti — kruopščiai išvalyti. Mažas vilbynes per medžioklę geriau­sia pririšti trumpa, plona, žalia virvute prie striukės atlapo arba prie…

Skaityti...

Medžioklė su vilbynėmis (I dalis)

Medžioklės taktika
deer5 - Medžioklė su vilbynėmis (I dalis)

Anksčiau pamėgdžioti žvėris ir paukš­čius mokėjo daugelis medžiotojų. Dabar tai sugeba daryti tik vienas kitas. Gal dėl to, kad visada ir visur skubame, neturime laiko treniruotis, gal čia reikia tam tikrų muzikinių sugebėjimų, dažnai netgi talen­to. Bet kartkarčiais ir labai įgudęs medžio­tojas pačiu atsakingiausiu momentu iš­pučia „suklastotą” toną. Tobulai pamėg­džioti gyvūnus, ar bent jau taip,…

Skaityti...

Įdomios medžioklės

Medžioklės taktika
Alectoris - Įdomios medžioklės

Savo vardą keklikai, be Jokios abejonės, gavo dėl būdingos savo giesmės „ke-ke- lik”, „ke-ke-lik”. Vidurinėje Azijoje jų vietinis pavadinimas taip pat „kavk, kach- lik”. Keklikai, arba akmeninės kurapkos, gy­vena Kaukazo, Užkaukazės, Vidurinės Azi­jos ir Pietų Kazachstano kalnų rajonuo­se. Pamyro Alajuje je pakyla vos ne iki keturių kilometrų virš jūros lygio. Kekli­kai paplitę nuo Alpių (Balkanuose,…

Skaityti...

Taiklus šūvis

Medžioklės taktika
audymas - Taiklus šūvis

Medžioklėje dažniausiai tenka šaudyti į judantį taikinį. Sakysime, šautuvas tinka­mai parinktas, šoviniai užtaisyti reikiamo dydžio šratais. Dabar šūvio taiklumas į judantį taikinį priklausys nuo to, ar me­džiotojas sugebės teisingai nustatyti už­metimo atstumą, teisingai pasirinkti taiky­mo laiką ir reikiamu momentu švelniai nuspausti nuleistuką. Teoriškai nustatyta, kad „asmeninės klaidos” dydis, tai yra lai­kas nuo to momento, kai…

Skaityti...

Po šūvio į stambų žvėrį II

Medžioklės taktika
ernas - Po šūvio į stambų žvėrį II

Pirmą dali skaitykite čia. Jeigu trūkčioja kuri nors sužeista kūno dalis Ir pataikymo vietoje matyti šviesiai raudonas kraujas (be putų ir purslų) — kulka kliudė raumenis. Tačiau į raumenis sužeisto gyvūno elgesys toli gražu ne vi­suomet pakinta, o kartais tik sulėtėja su­žeisto organo judesiai. Ieškoti į raumenis sužeisto žvėries gana sunku, o jei nėra gero…

Skaityti...

Lapių medžioklė su vėliavėlėmis

Medžioklės taktika
Medžioklė su vėliavėlėmis - Lapių medžioklė su vėliavėlėmis

Kai medžiotojų nedaug ir jie negali apimti didesnių barų, o lapių laikymosi vietos tiksliai žinomos, tada medžiojama su vėliavėlėmis. Suprantama, vėliavėlės panaudojamos tik žiemą, kai yra sniego. Vėliavėlės panaudojamos tos pačios, kaip ir vilkams medžioti. Medžioklės baras apsupamas taip, kad jis susiaurėja medžiotojų linijos kryptimi. Lapė bando lįsti pro vėliavėles tik didelės baimės pagauta ir…

Skaityti...

Lapių medžioklė su varovais

Medžioklės taktika
Lapė žolėje - Lapių medžioklė su varovais

Lapių medžioklė su varovais mažai kuo skiriasi nuo panašios kiškių medžioklės. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad, medžiojant lapes, varymo barai žymiai didesni, negu medžiojant kiškius. Rudenį varymo baro ilgis gali būti apie 500—700 m, o žiemą šąlant — net iki 1 kilometro. Varant lapes, reikia mažiau triukšmauti. Medžiojant lapes, ypač svarbu, kad varovai tyliai užeitų…

Skaityti...

Vilkų medžioklė su varovais vasarą ir rudenį

Medžioklės taktika
Vilkų medžioklė su varovais - Vilkų medžioklė su varovais vasarą ir rudenį

Vilkus me­džioti su varovais galima tada, kai vilkiukai paūgėja ir vilkų šeima dar tebesilaiko netoli gūžtos. Vėliau vilkai meta sėslų gyvenimą ir pradeda bastytis. Vasaros bei rudens medžioklių laikas yra nuo rugpjūčio pabaigos iki spalio vidurio. Prieš rengiant medžioklę su varovais, pirmiausia reikia su­žinoti, kur vilkų gūžta, kur jie bastosi, kad būtų galima nusta­tyti varymo…

Skaityti...

Šernų medžioklė su varovais

Medžioklės taktika
ernas - Šernų medžioklė su varovais

Medžioti šernus su varovais galima, prieš pasningant, arba vėliau, sniegui iškritus. Medžioklei, kai nėra sniego, ypatingo pasiruošimo nereikia. Specialios šernų medžioklės tuo metu paprastai neruošiamos, bet jie medžiojami su kitais žvėrimis — lapėmis, kiškiais. Ne­sant sniego, parenkami tie miško plotai, kuriuose tikimasi, kad gali būti šernų. Švieži išknaisiojimai, pėdsakai minkštoje že­mėje, medžiotojui daug pasako. Vietos…

Skaityti...

Šernų medžioklė tykojant

Medžioklės taktika
Medžioklė iš bokštelio - Šernų medžioklė tykojant

Šernai vasarą ir rudenį, kol javai ¡r šakniavaisiai dar laukuose, išeina iš miškų į laukus pasimai­tinu. Mėgstamiausias jų maistas — bulvės, kviečiai, rugiai, avi­žos, ypač žirniai ir kitas vasarojus, į šias šernų maitinimosi vietas arba prie jų takų medžiotojai įsiruošia bokštelius ar pasistato kopėčias su sėdynėmis ir laukia šernų. Pamiškėje ar viduryje lauko bokšteliai įruošiami…

Skaityti...

Lapių medžioklė su šunimis

Medžioklės taktika
Lapė žiemą - Lapių medžioklė su šunimis

Lapė, panašiai kaip ir kiš­kis, yra prisirišusi prie vietos, pakelta ir varoma šunų da­ro taisyklingus ratus. Todėl lapes galima medžioti su ska­likais. Medžiojant su šunimis, reikia atsiminti, kad lapės laikosi drauge su kiškiais, stirnomis ir kitais žvėrimis. Todėl paleidus skaliką į mišką, negalima garantuoti, kad jis pirmiausia užtiks lapę, o ne kitą kurį žvėrį. Šuo…

Skaityti...

Kiškių medžioklė su varovais

Medžioklės taktika
Medžioklė su varovais - Kiškių medžioklė su varovais

Labiausiai paplitęs kiškių medžioklės būdas — tai medžioklė su varovais. Ši medžioklė sėkmingiausia rudens pabaigoje ir žiemą, nes šaltyje dauguma kiškių laikosi miške ir baidomi greičiau kyla. Medžioklei su varovais, arba bendroje medžioklėje, kaip paprastai sako medžiotojai, yra būtini varovai, kurie, užėmę pa­skirtą miško barą, eina artyn prie medžiotojų. Medžiotojai, su­stoję kvartalinėje linijoje, kelelyje ar…

Skaityti...

Kiškių medžioklė sėlinant

Medžioklės taktika
Pasislėpęs kiškis - Kiškių medžioklė sėlinant

Kiškių medžioklė sėlinant papli­tusi tose vietose, kur yra platūs dirbami laukai, o didelių miš­kų nedaug. Kiškiai šiuo būdu medžiojami rudenį iki didesnių šalčių arba žiemą, kai atlydys ar šviežiai pasnigta. Šitaip medžiojama paprastai tuo pačiu metu, kaip ir su skalikais. Sėlinant daugiausia medžioja tie medžiotojai, kurie neturi ska­likų. Šios rūšies medžioklėms puikiai tinka paukštiniai šunys,…

Skaityti...

Slankų medžioklė pavasarį

Medžioklės taktika
Slanka - Slankų medžioklė pavasarį

Pavasari slankos medžiojamos jų poravimosi arba tuoktuvių metu. Į šią medžioklę vykstama ne tiek pašaudyti, kiek pasigrožėti atbundančia gamta. Šios medžioklės aplinkybės yra tokios gražios, o šaudymas reika­lauja tiek vikrumo ir geros orientacijos, kad šią medžioklę tenka laikyti aukštos rūšies sportu. Slankos pas mus ima traukti ne anksčiau kaip balandžio pradžioje, kai prasideda šiltos dienos,…

Skaityti...

Žąsų medžioklė

Medžioklės taktika
sų medžioklėje - Žąsų medžioklė

Kadangi mūsų krašte laukinės žąsys neperi, tai jas me­džioti galima tik perskridimo metu. Žąsys ne kiekvienais metais tuo pat laiku atskrenda. Tai priklauso nuo pavasario eigos. Dėl to pavasarinės medžioklės terminai nustatomi kasmet atskirai. Daugiausia per mūsų kraštą traukia želmeninės žąsys, ma­žiau pasitaiko pilkųjų, taip pat paprastųjų ir rudakaklių berniklių, baltakakčių ir kt. Pavasarį žąsys…

Skaityti...

X
Eiti į Viršų