Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Category archive

Medžiotojo dienos - page 2

Kurtinių medžioklė Rūdininkų girioje

Medžiotojo dienos
tetras - Kurtinių medžioklė Rūdininkų girioje

Šias pasakojimas atkeliavęs iš XX-ojo amžiaus pirmosios pusės. Mūsų laikais dėl drąstiškai sumažėjusios šių paukščių populiacijos, jų medžioklė yra uždrausta. Kurtinys įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą.  Geros nuotaikos bus kiekvienas, sėsdamas į traukinį važiuoti garsion Rūdninkų girion kurtinių medžioti. Per Vilnių ir Jašiūnus plačiuoju gele­žinkeliu, toliau, iki Rūdninkų, siauruoju miško transporto geležinkeliuku dviejų, ne arklio,…

Skaityti...

Iš “populiariojo” ožio medžioklės

Medžiotojo dienos
IMG 6512 0 - Iš "populiariojo" ožio medžioklės

Paskubomis artėjo vakaras. Miškas, pasinėręs besileidžiančios lie­pos mėnesio saulės aukso spinduliuose, buvo beeinąs miegoti. Buvo ypatinga diena. Nepakenčiamoje kaitroje uodai negailestin­gai sukapojo mane iki kraujo. Kraujas siauromis srovelėmis sruveno nuo aptinusio veido ir rankų. Pažvelgiau į laikrodį — artinosi aštunta valan­da. Po ištisos valandos vaikymo be paliovos tebepuolančių uodų, išvar­gęs ir nuskaustas, nenorėdamas baidyti netoliese…

Skaityti...

Nuotykis stirnų medžioklėje

Medžiotojo dienos
14252453BF - Nuotykis stirnų medžioklėje

Pereitą vasarą bemedžiodamas pergyvenau gan keistą nuotykį, kurį jums noriu papasakoti. Sulaukęs šeštadienio, imu ilgai „rūdijusį“ šautuvą ir motorinio arkliuko pagalba atsiduriu 13 km nuo miesto, pas pažįstamą ūkininką medžiotoją. Mat, turėdamas laisvo laiko, sumaniau pamėginti savo laimę. „Gal gi išeis koks ožiukas“, galvoju eidamas pažįstamojo tro­bon. Tačiau, kaip pasirodė, draugas turįs daug darbo lauke…

Skaityti...

60 vilkų, bus leista sumedžioti artėjančio medžioklės sezono metu

Medžiotojo dienos/Naujienos
b8405134 33da 11e5  947807c - 60 vilkų, bus leista sumedžioti artėjančio medžioklės sezono metu

Per 2016-2017 m. medžioklės sezoną, kuris prasidės spalio 15 d., leidžiama sumedžioti 60 vilkų. Toks aplinkos ministro Kęstučio Trečioko patvirtintas skaičius nustatytas, atsižvelgus į vilkų apskaitos duomenis, mokslininkų rekomendacijas, suinteresuotų organizacijų ir institucijų nuomones. Nors mūsų šalyje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, vilkas priskirtinas saugomoms rūšims, dėl didelės šių žvėrių padaromos žalos Lietuvai padaryta išimtis…

Skaityti...

Medžioklėje su skalikais

Medžiotojo dienos
15 - Medžioklėje su skalikais

Trys „prisiekę“ medžiotojai susitarėme iš Panevėžio arkliais važiuoti į Pišos mišką pamedžioti su skalikais. Išvažiavome gerokai prieš auštant, nes iki medžioklės vietos buvo 15 kilometrų kelio. Auštant mes trys ir keturi mūsų padėjėjai — skalikai pamiškės ūki­ninko kieme išvirstame iš vežimo. Čia pat medžiojamas miškas. Skali­kai plėšiasi nuo diržų. Tačiau mes jų neleidžiame, nes laukiame…

Skaityti...

Belaimiai

Medžiotojo dienos
red fox2 - Belaimiai

Tai nutiko per rudens traukimą. Dar gerokai iki prašvintant atėjau prie įlankos, kurion visados nusileisdavo pasi­ganyti praskrendančios antys. Paprastai čia reikėdavo šauti į tupinčias, nes užtakis kaip siauras pleištas buvo įsiterpęs į žemą eglynėlį ir tykoti paukščių buvo labai pa­togu. Dabar viskas pasikeitė. Ruduo buvo labai sausas, vanduo nuseko, ir krantas pasitraukė toli nuo miško. Aš susimąsčiau.…

Skaityti...

Paskui einius

Medžiotojo dienos
760 1great bustard male - Paskui einius

Ivanas Aramilevas, tikroji pavar­dė Zyrianovas, rusų rašy­tojas. Gimė 1886 metais Permės srityje, Ježių gyvenvietėje valstiečių šeimoje. Į literatūrą atėjo 1926 metais. Pradėjęs dirbti jau ankstyvoje vaikystėje, keturiolika metų plukdė mišką, tai ir davė pagrindą jo pir­majam romanui. Ivanas Aramilevas išleido porą romanų, apysaką, apsakymų rinki­nių. Rašytojas mirė 1954 metais. Ivano Aramilevo gyvenimas ir kū­ryba glaudžiai…

Skaityti...

Šerniena

Medžiotojo dienos
aJQrNrNucvE - Šerniena

Šernienos maistingumas priklauso nuo joje esančių (16 – 20 procentų) baltymų, turinčių daug nepakeičiamų amino rūgščių, riebalų (18) mineralinių medžiagų (1) — kalcio, natrio, fosforo, geležies, kalio, cinko ir kitų. Gausu ir mikroelementų — vario, stroncio, bario, boro, silicio, alavo, švino, molibdeno, fluoro, jodo, mangano, kobalto, nikelio ir kitų. Be to, šernienoje būna nemažai B grupes…

Skaityti...

Medžioklės kultūra – tai tradicijos

Medžiotojo dienos
f72020a6d18f - Medžioklės kultūra - tai tradicijos

Kolektyvinės medžioklės Lietuvoje turi gilias tradicijas. Kai kurios me­džiotojų draugijos, atskiri būreliai sten­giasi puoselėti ir turtinti medžioklės papročius. Medžiotojų etikos pagrindai nuo žilos senovės perduodami iš kar­tos į kartą. Mūsų tėvai ir protėviai žinojo, kad reikia sudaryti galimybę medžiojamam paukščiui arba žvėriui išsigelbėti; nešauti plaukiančios an­ties, miegančio kiškio, vieną kartą jau išsigelbėjusio, pavyzdžiui, perplaukusio per upę, žvėries.…

Skaityti...

Medžiotojų darbai – gruodis

Medžiotojo dienos
Medžiotojų darbai gruodį - Medžiotojų darbai - gruodis

Paskutinysis metų mėnuo. Giriose tebeaidi šūviai, tebeskamba medžio­tojo ausiai mieli skalikų balsai. Kaip leidžia Medžioklės Lietuvos teritorijoje taisyklės, gruodžio mėnesį tebemedžiojami stirninai (jaunikliai) ir patelės, „zuikininkai” laukuose ar krūmuose gali susimedžioti vieną kitą ilgaausį, nunerti kailį laputei. Gruodis miškus ir pievas dažnai apkloja storoka sniego danga, suteikian­čia tiek rūpesčių medžiotojams. Kyla reali baltojo bado grėsmė,…

Skaityti...

Bebrų sruogliai

Medžiotojo dienos
Bebras - Bebrų sruogliai

Bebrų sruogliai – abiejų lyčiu pasturgalinių liaukų epitelio išskyros, kurios padeda susirasti bebrams partnerius. Tai gelsvai juos­vos spalvos, minkšta, panaši į vaš­ką, stipraus nemalonaus kvapo, ore greitai tamsėjanti masė, kuri išdžiūvusi tampa kieta ir trapi. Abie­jų lyčių bebrai sruoglius išskiria porcijomis seklumose, prie vandens, maitinimosi vietose, tarytum savo „vizitinę kortelę”. Didelė dalis bebro sruoglių tirps­ta…

Skaityti...

Kiškio taukai

Medžiotojo dienos
Kiškis - Kiškio taukai

Taukai turi didelę reikšmę kaip at­sarginė organizmo medžiaga ir yra svarbus energijos šaltinis, ypač šal­tuoju metų laiku. Nustatyta, kad, oksiduojantis gramui riebalų gyvulio organizme, išsiskiria apie 9,3 kalorijos energijos. Daugiausia rezervinių riebalų kiš­kiams atsideda, kaip taukiniai audi­niai. Paodiniuose audiniuose atsidėję taukai apsaugo kiškį nuo peršalimo. Kiškio taukai yra organinis junginys, įeinantis į audinių sudėtį. Jie…

Skaityti...

Prie brakonierivimo ištakų

Medžiotojo dienos
Medžiotojas - Prie brakonierivimo ištakų

Jau įprasta slapčia medžiojantį žmogų vadinti brakonieriumi. O juk šis iš prancūzų kalbos kilęs žodis turėjo visai kitą reikšmę. Anksčiau Prancūzijoje taip buvo vadinami medžioklinių Šunų — brakų — vedžiotojai. Bet, matyt, šie pareigūnai ne tik prižiūrėjo pono šunis, bet slapčia ir medžiodavo savo pono plotuose. Todėl žodis „brakonieriavimas” ir įgavo dabartinę reikšmę — jis…

Skaityti...

Medžiotojo virtuvė – kiškis

Medžiotojo dienos
Kiškio mėsa - Medžiotojo virtuvė - kiškis

Štai ir vėl prasidėjo kiškių medžioklės sezonas, vėl pokši šūviai… Šia proga spausdiname keletą receptų, kaip ruošiami patiekalai iš kiškienos kitose šalyse. Paprastai kiškis laikomas keturias šešias dienas, o jei kailiukas tuoj nulupamas — ne ilgiau kaip tris dienas po sumedžiojimo. Nuvalius plėves (jei reikia, ir supjausčius), keletą valandų kiškiena mirkoma šal­tame vandenyje (galima parūgštinti…

Skaityti...

Pirmoji pagalba

Medžiotojo dienos
Pirma pagalba iliustracija - Pirmoji pagalba

Medžioklėse daugiausiai pasitaiko šie nelaimingi atsitikimai: sužeidimai peršaunant, lūžiai bei išnarinimai, nušalimai, apdegimai ir apsinuodijimai. Ką daryti ištikus tokiai ar panašiai nelaimei, kaip elgtis, kaip suteikti pirmąją pagalbą? Į šiuos klausimus atsakymus rasite skaitydami šį tekstą. Sužeidus ar susižeidus, iš pradžiū būtina sustabdyti kraujavimą ir apsaugoti atvirą žaizdą nuo užteršimo ir apkrėtimo. Žaizdos kraštus ir…

Skaityti...

Eiti į Viršų