Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Category archive

Kinologija

Airiškas seteris

Kinologija
Seteris airiškas - Airiškas seteris

M. L. G. “Medžiotojas” 1933 m. Kaip angliškas, taip ir airiškas (irlandiškas) seteris greičiausiai yra kilęs iš ėpagneul’ių. Jo kilmė dar senesnė nei angliškojo. Jau nuo senų laikų šie seteriai buvo plačiai paplitę Airijoj dėl jų ištvermingumo, geros uoslės ir didelio, tiesiog nesuvaldomo pamėgimo medžioti. Airiškas seteris, kaip ir daugumas airiškų medžioklinių šunų, yra raudonojo…

Skaityti...

Keletas nurodymų medžiokliniam šuniui dresuoti ir mokyti

Kinologija
equipment workout 1786391 960 720 - Keletas nurodymų medžiokliniam šuniui dresuoti ir mokyti

Prieš kiek laiko išėjo iš spaudos mano parašytas „Ryšių šunų dresavimo ir mokymo vadovėlis“, kuriuo naudojamasi kariuomenės dalyse ryšių šunims mokyti. Tam vadovėliui pasirodžius, kai kas iš mūsų medžiotojų kreipėsi į mane prašydamas atsiųsti tą vadovėlį, nes mūsų kalba iki šiol šia tema jokios literatūros nėra, o kai kuriais vadovėlio skyriais, ypač tais, kur kalbama…

Skaityti...

Atsiminimai iš medžioklių su taksais

Kinologija
dachshund2 - Atsiminimai iš medžioklių su taksais

Vis labiau ir labiau mažėja medžiojami plotai, smulkėja atskirų savininkų žemės, daugiau ran­dasi sienų, tvorų ir uždraustų medžioti vietų. Taip mėgstama Lietuvoje iš senų senovės medžioklė su skalikais, rodos, aiškiai eina prie galo. Reikia manyti, kad ilgainiui, kaip ir Vokie­tijoje ji galu gale bus visai įstatymų suvaržyta. Nors aš pats esu didelis tos medžioklės mėgėjas…

Skaityti...

Idealus šuo

Kinologija
feb2d5 041f6139ce6c4a358c9fe8d61ca62e88 - Idealus šuo

Kartą, bevartydamas dienraščius, užtikau skelbimą, kuriame buvo skelbiama, kad dėl iš­vykimo į užsienį parduodamas grynakraujis angliškas seteris. Medžioklės sezonas prasidėjo, o aš šuns ne­turėjau. Tad negaišdamas, sekančią dieną anksti rytą vykstu nurodytu adresu. Surandu šeimininką ir šunį. Prisistatom ir vienu žodžiu susipažįstam kaip medžiotojai. Po medžiokliškos įžangos prieinam prie reikalo. Šeimininkas, jau pagyvenęs žmogus, de­monstruoja…

Skaityti...

Cidas eina pėdsaku

Kinologija
hanoverian hound 0023 - Cidas eina pėdsaku

Cidas ramiai ąpuostė vietą, kur prieš pusantros paros buvo sužeistas taurusis elnias, pavizgino uodega ir, nudūręs galvą, patraukė pėdsaku. Už poros tre­jeto žingsnių su pavadėliu jam iš paskos seka „Egero” medžioklės ūkio jėgeris (tiksliau — vyriausiasis medžiotojas) Šandoras Jakojis, dar už keliolikos žingsnių mes — du medžiotojai iš Lietuvos. Visą šį „spektakli” — elnio šovimą, o svarbiausia,…

Skaityti...

Ką turi mokėti Jagdterjeras (I dalis)

Kinologija
Kara steht vor - Ką turi mokėti Jagdterjeras (I dalis)

Jagdterjerus — mažus, bet stiprius, iš­tvermingus, drąsius, miklius šunis vokie­čių medžiotojai išvedė išimtinai praktiniams tikslams. Buvo stengiamasi išvesti „Jėgerio” šunį, tinkamą visapusiškiausiam darbui. Veislės kūrėjai nerekomenduoja jagdterjerų masiškai laikyti šunų veisly­nuose bei tiems žmonėms, kurie mažai iš­mano šunininkystės reikalus. Manoma, kad jagdterjeras — tinka medžiotojui prakti­kui, kuris pats turi mokėti išauginti ir išmokyti savo augintinį,…

Skaityti...

Basetai

Kinologija
Basset Hound Puppy - Basetai

Per pastaruosius penkiasdešimt metų šie šunys tapo ypač populiarūs Europos šalių medžiotojų (bet, atrodo, dar labiau ne me­džiotojų) tarpe. Basetai yra ryškūs vakarų tipo mažaūgių skalikų atstovai su budingais vadina­maisiais hubertiniais požymiais — odos „pertekliumi” (su klostėmis) ir ilgomis nukarusiomis ausimis. Yra kelios basetų veislės, besiskiriančios spalva, ūgiu ir kailiu. Trumpakojai ir ilgaliemeniai — jie primena stambius…

Skaityti...

Kaip medžiojame su urviniais šunimis

Kinologija
file44989309 70f6a816 - Kaip medžiojame su urviniais šunimis

Klasikinis medžioklės su urviniais šunimis pavyzdys paprastai būna toks. Žiemos pradžia. Nepastovūs orai: lyja, šlapdriba, sninga, pučia stiprūs vėjai. Tada lapės, mangutai guli urvuose. Opšrui oras neturi reikšmės – jis nuolat urve. Medžiotojai tyliai tyliai prieina prie urvo ir paleidžia urvinį šunį. Šuo loja urve ir po kurio laiko išveja lapę. Ją, sprunkančią į mišką, medžiotojas palydi…

Skaityti...

Elgesys medžioklėje

Kinologija
hunting dog training - Elgesys medžioklėje

Medžioklės metu šuo visą laiką turi būti šeimininko žinioje, netrukdyti me­džioti. Todėl savo augintinį būtina išmokyti ir „gero elgesio manierų”. Mokslus geriausiai pradėti tokiuose me­džioklės plotuose, kur žvėrių gausiau, ir šuo juos gali pamatyti. Prieš tai šuo turi jau mokėti eiti greta medžiotojo su pavadėliu ir be jo, klausyti komandos „gulk”. Iš pradžių šunį kokį…

Skaityti...

Kalės ir jauniklių priežiūra

Kinologija
Kalė ir jaunikliai - Kalės ir jauniklių priežiūra

Kalė paprastai rujoja 8 — 9 mėnesių, bet sukergti galima tik dvejų metų. Tada jos organizmas būna jau pakankamai išsi­vystęs (mažų veislių šunys — foksterjerai, taksai, spanieliai — subręsta šiek tiek anksčiau). Ir šuo, ir kalė turi būti sveiki, stiprūs, gerai išsivystę, be fizinių trūkumų. Veislei kalės tinka iki 8 — 9, šunys — 11…

Skaityti...

Paukštiniu šunų mokymas III

Kinologija
Paukštiniai šunys - Paukštiniu šunų mokymas III

II dalį skaitykite čia. Jokiu būdu šiam reikalui nereikia vartoti dygliuoto kaklasaičio, nes skausmas privers šunį gultis, o ne lė­čiau bėgti. Pagal komandą sulėtinti ar pagrei­tinti paiešką šunį galima išmokyti ir kitu būdu. Išėjus į medžioklės plotus, pririšamas ilgas pavadėlis ir kas 10— 12 žingsnių timpčiojamas, kartu suko­manduojant „ramiau” ar lėčiau”. Šu­niui neleidžiama sustoti, jis visą…

Skaityti...

Paukštinių šunų mokymas II

Kinologija
western spirit hunting  preserve shoshone 9282 - Paukštinių šunų mokymas II

Pirma dalį skaitykite čia. Kai kurie šunys mokymo metu pras­tai skiria komandas „sėsk” ir „gulk” — sukomandavus „gulk” sėdasi arba atvirkščiai. Norint išmokyti šunį nepainioti šių komandų, reikia jas duoti vie­ną po kitos, kartu su raiškiais gestais. Kartu su komanda „gulk” truktelėjamas žemyn pavadėlis ir grasinančiai, lyg smūgiui, pakeliama ranka. Po kelio­likos sekundžių švelniai ištariame…

Skaityti...

Paukštinių šunų mokymas I

Kinologija
50a43557e9ba0.preview 620 - Paukštinių šunų mokymas I

Neretai jauni paukštiniai šunys ima domėtis pakeltais kiškiais, vaikytis juos. Kad šis įprotis nesustiprėtų, nie­kada nereikia šauti į kiškį. Jei šuo, nekreipdamas dėmesio į švilpimą ir šauksmus, vis dėlto kiškį nusivijo, jį reikia griežtai nubausti. Tačiau taip da­ryti galima tik tada, kai šuo žino, kad kiškius vaikyti uždrausta. Kitaip jam atrodys, jog buvo nubaustas už tai,…

Skaityti...

Medžioklė su varovais

Kinologija
DSCF0557 - Medžioklė su varovais

Mūsų medžiotojai į kolektyvines medžiokles su varovais šuns paprastai nesiveda. Bijomasi, kad jis nubaidys žvėris. Ir ne be pagrindo. Specialiai neišmokytas ramiai elgtis medžiotojų stovėjimo linijoje šuo (net ir tuo me­tu, kai pro šalį bėga žvėris) medžiok­le tikrai sugadina. Tuo tarpu čekų, vengrų, vokiečių medžiotojai ne­įsivaizduoja, kaip gali medžioklėse su varovais nebūti šuns. Juk čia jo…

Skaityti...

Ančių medžioklė su šunimi II

Kinologija
p269844083 3 - Ančių medžioklė su šunimi II

Nereikia labai susižavėti pirmosio­mis ančių medžioklėmis — tai dar šuns mokymo tęsinys. Jų metu reikia atidžiais sekti kaip elgiasi šuo ir tai­syti jo klaidas. Antys su šunimi medžiojamos prieinant priplaukiant valtimi, perskridimų metu ir kt. Sunkiausia šuniui kai medžiojama prieinant. Jam tenka visa laiką naršyti po tankius nendrių, meldų sąžalynus, braidyti, plaukioti po šaltą vandenį. Tokioje medžioklėje šuo turi…

Skaityti...

X
Eiti į Viršų