Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Anglų seteris

Mieli skaitytojai, norėtumėme atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad straipsnis parašytas 1933 m. todėl tiek rašymo stilius, tiek kai kurie vartojami terminai gali atrodyti neįprastai. Red. p. L. G. “Medžiotojas” 1933 m. Ši graži angliškų medžioklinių šunų veislė yra labai sena. Kai kas mano, kad angliški seteriai esą kilę iš epagneul’ių, kiti tvirtina atvirkščiai. Senovėje […]

Airiškas seteris

M. L. G. “Medžiotojas” 1933 m. Kaip angliškas, taip ir airiškas (irlandiškas) seteris greičiausiai yra kilęs iš ėpagneul’ių. Jo kilmė dar senesnė nei angliškojo. Jau nuo senų laikų šie seteriai buvo plačiai paplitę Airijoj dėl jų ištvermingumo, geros uoslės ir didelio, tiesiog nesuvaldomo pamėgimo medžioti. Airiškas seteris, kaip ir daugumas airiškų medžioklinių šunų, yra raudonojo […]

Keletas nurodymų medžiokliniam šuniui dresuoti ir mokyti

Prieš kiek laiko išėjo iš spaudos mano parašytas „Ryšių šunų dresavimo ir mokymo vadovėlis“, kuriuo naudojamasi kariuomenės dalyse ryšių šunims mokyti. Tam vadovėliui pasirodžius, kai kas iš mūsų medžiotojų kreipėsi į mane prašydamas atsiųsti tą vadovėlį, nes mūsų kalba iki šiol šia tema jokios literatūros nėra, o kai kuriais vadovėlio skyriais, ypač tais, kur kalbama […]

Atsiminimai iš medžioklių su taksais

Vis labiau ir labiau mažėja medžiojami plotai, smulkėja atskirų savininkų žemės, daugiau ran­dasi sienų, tvorų ir uždraustų medžioti vietų. Taip mėgstama Lietuvoje iš senų senovės medžioklė su skalikais, rodos, aiškiai eina prie galo. Reikia manyti, kad ilgainiui, kaip ir Vokie­tijoje ji galu gale bus visai įstatymų suvaržyta. Nors aš pats esu didelis tos medžioklės mėgėjas […]

Idealus šuo

Kartą, bevartydamas dienraščius, užtikau skelbimą, kuriame buvo skelbiama, kad dėl iš­vykimo į užsienį parduodamas grynakraujis angliškas seteris. Medžioklės sezonas prasidėjo, o aš šuns ne­turėjau. Tad negaišdamas, sekančią dieną anksti rytą vykstu nurodytu adresu. Surandu šeimininką ir šunį. Prisistatom ir vienu žodžiu susipažįstam kaip medžiotojai. Po medžiokliškos įžangos prieinam prie reikalo. Šeimininkas, jau pagyvenęs žmogus, de­monstruoja […]

Cidas eina pėdsaku

Cidas ramiai ąpuostė vietą, kur prieš pusantros paros buvo sužeistas taurusis elnias, pavizgino uodega ir, nudūręs galvą, patraukė pėdsaku. Už poros tre­jeto žingsnių su pavadėliu jam iš paskos seka „Egero” medžioklės ūkio jėgeris (tiksliau — vyriausiasis medžiotojas) Šandoras Jakojis, dar už keliolikos žingsnių mes — du medžiotojai iš Lietuvos. Visą šį „spektakli” — elnio šovimą, o svarbiausia, […]

Ką turi mokėti Jagdterjeras (I dalis)

Jagdterjerus — mažus, bet stiprius, iš­tvermingus, drąsius, miklius šunis vokie­čių medžiotojai išvedė išimtinai praktiniams tikslams. Buvo stengiamasi išvesti „Jėgerio” šunį, tinkamą visapusiškiausiam darbui. Veislės kūrėjai nerekomenduoja jagdterjerų masiškai laikyti šunų veisly­nuose bei tiems žmonėms, kurie mažai iš­mano šunininkystės reikalus. Manoma, kad jagdterjeras — tinka medžiotojui prakti­kui, kuris pats turi mokėti išauginti ir išmokyti savo augintinį, […]

Basetai

Per pastaruosius penkiasdešimt metų šie šunys tapo ypač populiarūs Europos šalių medžiotojų (bet, atrodo, dar labiau ne me­džiotojų) tarpe. Basetai yra ryškūs vakarų tipo mažaūgių skalikų atstovai su budingais vadina­maisiais hubertiniais požymiais — odos „pertekliumi” (su klostėmis) ir ilgomis nukarusiomis ausimis. Yra kelios basetų veislės, besiskiriančios spalva, ūgiu ir kailiu. Trumpakojai ir ilgaliemeniai — jie primena stambius […]

Kaip medžiojame su urviniais šunimis

Klasikinis medžioklės su urviniais šunimis pavyzdys paprastai būna toks. Žiemos pradžia. Nepastovūs orai: lyja, šlapdriba, sninga, pučia stiprūs vėjai. Tada lapės, mangutai guli urvuose. Opšrui oras neturi reikšmės – jis nuolat urve. Medžiotojai tyliai tyliai prieina prie urvo ir paleidžia urvinį šunį. Šuo loja urve ir po kurio laiko išveja lapę. Ją, sprunkančią į mišką, medžiotojas palydi […]

Elgesys medžioklėje

Medžioklės metu šuo visą laiką turi būti šeimininko žinioje, netrukdyti me­džioti. Todėl savo augintinį būtina išmokyti ir „gero elgesio manierų”. Mokslus geriausiai pradėti tokiuose me­džioklės plotuose, kur žvėrių gausiau, ir šuo juos gali pamatyti. Prieš tai šuo turi jau mokėti eiti greta medžiotojo su pavadėliu ir be jo, klausyti komandos „gulk”. Iš pradžių šunį kokį […]

X