Turizmas "|" Medžioklė "|" Žvejyba "|" Gamta "|" Kelionės

Category archive

Pasakojimai - page 2

Arčiausiai Žemės stogo

Pasakojimai
65 - Arčiausiai Žemės stogo

Mūsų kursas — į vakarus. Skrendame viršum Prano Juozapo Že­mės salų. Žemai — plokšti kalnai, ledynų kupolai. Viskas — po sniegu. Leidžiasi staigūs šlaitai. Lomos, tarpekliai — pilni sniego… Guli kalnai, kaip pasakiški žvėrys, suk­loję baltas letenas į baltą jūrą… Kaktos jų — stačios ir aukštos, vienų — plikos ir rusvos, kitų — tik pusplikės nuo sniego……

Skaityti...

Išvyka į Vilkų mišką ir ne tik

Pasakojimai
img 0004 612x408 - Išvyka į Vilkų mišką ir ne tik

Šalia miežių lauko Kur nukeliauti šį kartą? Lietuvoje apstu gražių vietų. Atsiverčiu „Lietuvos atlasą“ – didelę, sunkią, skaniai kvepiančią knygą. Lietuvoje daugybė vietovardžių, kurių pavadinime vienaip ar kitaip skamba vilkas. Net 93 – nurodo atlasas! Na gerai, o kiek miškų? Randu tik 1! Puiku, čia ir vyksime. Nesvarbu kaip – traukiniu, motociklu ar automobiliais, o…

Skaityti...

Avijaučiai ieško protėvių takų

Pasakojimai
Ovibos moschatus1 - Avijaučiai ieško protėvių takų

Poliarinė tundra. Akmenys, kerpės, že­maūgė žolė ir vanduo. Skrendame iš Chatangos į pačią šiaurinę Taimyro pusiasalio dalį. Tūkstančiai įvairiausio dyvdžio ežrų ežerėlių, susijungusių tarpusavyje ir suda­rančių painiausius labirintus, skyrėsi ne­bent tik spalva, matyt, priklausančia nuo gylio ar dirvožemio. Kartais šiame margu­myne buvo galima atskirti tekantį vandenį — žvilganti vandens juosta darė fan­tastiškiausias kilpas, platėjo, siaurėjo, kil­pos…

Skaityti...

Prie Stelerio arkos

Pasakojimai
arcs - Prie Stelerio arkos

Beveik kiekvienoje sostinėje yra triumfo variai — arka karinei pergalei ar istoriniam įvykiui atminti. Tik viena arka pasaulyje yra ne žmogaus ran­kų kūrinys ir skirta vieno žmogaus at­minimui. Tai Stelerio arka tolimoje Beringo saloje. Ūkanoto 1741 metų rudens audra iš­metė i lėkštą, nežinomos salos krantą rusų komandoro Beringo laivą “Šv. Petras”. Pavasario nesulaukė dalis jū­reivių…

Skaityti...

Kur trūksta oro…

Pasakojimai
USSR Tajikistan Peak Communism - Kur trūksta oro...

Nutilo mūsų lėktuvėlio motoras, atsivė­rė durelės — iš karto apgaubė tyluma. Toji ypatinga kalnų tyla, kuri, nuo šlaitų nusileidusi, globia mažą Džirgatalio mies­telį ramybe ir jaukumu. Aplinkui, kur bepažvelgsi, smailuoja Pa­myro viršūnės, tik į vieną pusę pamažu žemėdamas atsiveria slėnis. Girdėti tolimas juo tekančios upelės šniokštimas. Kildami tuo slėniu, mes atskridome iš Dušanbės. Įkvepiu visa krūtine…

Skaityti...

Tarp Ochotsko meškų

Pasakojimai
Ochotsko meškos - Tarp Ochotsko meškų

Kai nubudau, kubrike buvo dar tamsu. Jaukiai dunksėjo laivo mašina. Gultas lė­tai ir lyg iškilmingai sūpavo. Tai reiškė, kad laivas jau plaukė Ochotsko jūra, ir rytuose liko tik Kurilų salos, Ramusis van­denynas. Tad šiandien turėjo prasidėti tik­roji kelionė — turėjau pamatyti kitą di­džiulės Eurazijos kraštą, žengti pirmuo­sius žingsnius Ochotijos krantu. Mat šiuolaikiniam žmogui para kelionės lėktuvu…

Skaityti...

Vakarų Kopetdage

Pasakojimai
dsc04569 pano klein thumb 1024xauto 100942 - Vakarų Kopetdage

Jau buvo praėjusi para, kai įsikūrėme nedideliame kaimelyje prie Sumbaro upės, tik keli kilometrai nuo Siunt Chasardago rezervato. Ši Turkmėnijos vieta — sausieji subtropikai. Čia išliko natūralios riešutmedžių giraitės, gyvena leopardai. Ne leopardų sekioti danginausi iš Vilniaus į šį kraštą, o dalyvauti entomologinėje eks­pedicijoje. Žinoma, domėjausi viskuo, nes daug ką teko patirti pirmą kar­tą. Taigi tą…

Skaityti...

Ant druskos kalno

Pasakojimai
Sauja druskos - Ant druskos kalno

Į pietryčius nuo Dušanbės, Kuliabo apylinkėse snieguotų kalnų nėra. Jie ten, Šiaurėje, baltuoja, blizga, lyg veidrodžiai atspindi saulę. O čia kalnai ramūs, žemiau debesų. Po žaliuojančius kalnų slėnius ir šlaitus ganosi daugybė avių ir ožkų, mo­terys šeimininkauja namuose. Senų senovėje čionai taikiai gyveno du broliai. Vienas jų, Chodža Muminas, pabai­gė druską. Antrasis jos turėjo daug.…

Skaityti...

Motina upė

Pasakojimai
DETAIL PICTURE 641656 19616418 - Motina upė

Šviesu ir laisva aplink. Tylia tačiau jaučiama jėga teka Jenisiejus. Su grėsmingu ir pavojingu triukšmu muša bangos į praplaukiančius plūdurus. Staiga už borto sraunumoje pasigirsta kurtinantis purslų triukšmas. Vanduo užverda, tarsi didziulė žuvis siautėtu dugne. Jenisiejus man kaip knyga, parašyta užsienio kalba, knyga, kurią teks išmokti. Krasnojarskas – Igarka (1700 km) – tai buvo mano…

Skaityti...

Baltųjų žąsų juoda vasara

Pasakojimai
Poliarinė lapė ir baltoji žąsis - Baltųjų žąsų juoda vasara

Vrangelio sala, kaip mano mokslininkai, yra skeveldra didelio tilto, kadaise jungusio du kontinentus — Aziją ir Ameriką. Tiltas paniro į okeaną, o jo gabalėliai liko. Ta sala įdomi daug kuo. Kasmet čia dir­ba botanikų ekspedicijos, tirdamos labai įdomias salos augalų bend­rijas. Medžių čia, aišku, nėra. Tiktai ker­pės, samanos ir žolės. Bet kai pražysta lie­pos mėnesį…

Skaityti...

Lediniame šaltyje laukiame kondoro

Pasakojimai
Kondorai Vultur gryphus - Lediniame šaltyje laukiame kondoro

Penki indėnai, mano brolis, mano drau­gas Karlas Prentis ir aš penktą valandą ry­to iškeliavome iš netoli Trujilo esančios fermos. Mūsų tikslas — Perų Anduose su­gauti kondorą. Į kelionę pasiėmėme ka­vos, cukraus, džiūvėsių, citrinų, palapinę, antklodes ir ginklus. Pakeliui tikėjomės apsirūpinti ir kitokiu maistu — medžioti elnius, laukinius kalakutus, gaudyti žuvis. Pirmąją dieną lėtai kilome į…

Skaityti...

Bekraščiuose sniegynuose

Pasakojimai
Tundra - Bekraščiuose sniegynuose

Kai pažiūri dabar užrašų knygutėn, — net stebiesi truputį. Ne blyškios, skersai ir išilgai pieštuku iškeverzotos raidės ste­bina (nes rašyti teko visaip ir visur). Įdo­miausiai nuteikia puslapių kampeliuose parašyti skaičiai, tų dienų oro temperatū­ra —45 … —36 … —47 … Šilčiausia per visą ten buvimo laiką —28 Tikras atodrėkis! Pasakiau — „tų dienų”. Iš tiesų…

Skaityti...

Eiti į Viršų